Ny grønn sone på Sola flyplass

Fra 6.7 kan du ta plass i depot fra der dere setter av passasjerene ved terminalen! I en testperiode vil hele avstigningssonen foran terminalen være grønn, og du kan dermed mottaog akseptere tilbud om plass i depot mens du slipper av passasjerer. Dersom dette fungerer fint uten at holdeplass er full av ventende biler vil […]

APPen er lagt ut.

Da er APPen til Taxidepotet lagt ut. Den enkleste måten å finne den er å skrive Payvend i søkefeltet. Da skal den komme direkte opp. Lykke til.

Ny info om Taxi APP

INFO OM TAXI APP Vi har vært i kontakt med Apcoa vedrørende Taxi APPen som enda ikke er lagt ut. Apcoa venter på tilbakemelding fra leverandøren og de vil informerer oss så snart de får tilbakemelding og skriver i E-post til oss i dag.: Fremkallingsskjerm blir ikke deaktivert inntil absolutt alt er klart med app […]

Info om nytt fremkallingssystem på Stavanger lufthavn Sola:

Søk på «Avinor Taxi» i din appstore. Den vil være tilgjengelig i løpet av mandag 31. Januar/tirsdag 1. Februar. Alle sjåfører må laste ned appen og følge instruksjonene. Se vedlagt PDF for veiledning. Oppkalling via storskjerm på depot vil fortsatt være aktiv fremover i en overgangsperiode. Derfor vil både app og skjerm vise oppkalling. Alt […]

Flytting av Taxidepotet på Sola – Endring av dato

Av praktiske grunner har vi gjort en endring når det gjelder flytting av taxidepotet til P10. Vi har tidligere varslet at både fysisk flytting (utstyr og taxier) til P10 OG overgang til fremkallingsapp skulle skje 1. februar. Vi ser nå at det vil være mer hensiktsmessig å gjennomføre selve flyttingen først og at overgangen fra […]

Slutt på Infotavla på Sola

Fra 1 februar flyttes Taxidepotet på Sola til der leiebilene ved P 10 stod før. Fra samme dato vil det bli innført en App i stedet for Infotavla. Sjåførene må da logge seg inn på APPen som vil være tilgjengelig for nedlasting fra ca 18. januar. Vi vil framover komme med ny info om framdriften. […]

Flytting av Taxidepotet på Sola

februar 2022 blir Taxidepotet på Sola flyttet bort til P 10 (Tidligere området hvor leiebiler stod). Vi vil fortløpende legge ut informasjon om flyttingen, så følg med.

Bygget i Taxidepotet rives

Avinor har nå besluttet å rive bygget inne på Taxidepotet pga bygget forfatning. Vi beklager at dette er eneste utvei pga at noen utøver innbrudd og hærverk på bygget. Dette er repektløst og skuffene hvis det er sjåfører som har utøvet dette.

Feil på Info-tavla i Taxidepotet på Sola.

Oppkallingsskjermen på Stavanger Lufthavn er ute av drift pr. nå. Feilen er meldt videre og blir undersøkt. Bom ut fra depot og inn på holdeplass er åpnet slik at taxiene kommer inn på holdeplass uten å ha blitt kalt opp, men viktig at dere videreformidler til sjåførene at de må påse at det ikke blir […]

Taxidepotet Sola flyplass

Bygget i Taxidepotet vil bli revet i løpet av kort tid. Dersom noen har eiendeler i depotet som de vil hente ut så kan de avtale tid for dette ved å sende mail til Ellen Ringen i Avinor (ellen.ringen@avinor.no) i løpet av denne uken.