Kontakt Oss

+47 930 92 603

VIKTIG MELDING FRA APCOA PARKERING

Vi har blitt informert om at bomarmen inn til holdeplassen har blitt fjernet. Det betyr i praksis at det per nå ikke er noen bom som sperrer for innkjøringen til holdeplassen.

Payvend og Bravida er varslet om dette, og de vil følge opp saken. Vi kommer med en tilbakemelding så fort vi får en oppdatering fra dem.

TMS-systemet fungerer som normalt, så i mellomtiden forventes det at sjåfører overholder gjeldende reglement på Stavanger lufthavn. Drosjer skal fremdeles inn på depot, og vente på oppkalling, før man kjører til holdeplassen.

Vi vil framover følge med på passeringer/brikkeavlesninger inn til holdeplassen. Dersom vi oppdager drosjer som kjører inn på holdeplassen, uten gyldig oppkalling, vil de det gjelder bli sanksjonert.