Kontakt Oss

+47 930 92 603

Påmeldingsskjema Løyvekurs for drosje

Regjeringen vedtak 01.06.2023 å innføre krav om kompetanse for alle som har fått tildelt løyve etter 01.11.2020 med en overgangstid på 1 år, det vil si at løyvekompetanse med være fullført innen 01.06.2024.

Vi har fått mange henvendelser om løyvekurs til forberedelse til løyveeksamen som må tas hos Statens Vegvesens trafikkstasjoner. Vi her derfor satt opp løyvekurs som går over 8 dager a 3 timer på dagtid /kveldstid.

Neste kurs

18. september   kl. 10:00- 13:00  mandag til torsdag       (FULLT)

  9. oktober        kl. 10:00 – 13:00  mandag til torsdag       ledige plasser

27. november   kl. 17:00 – 20:00 mandag til torsdag       ledige plasser

                                                              

Geitastova 14, 4031 STAVANGER (samme bygg som Rogaland Taxi AS)

Vi setter opp kurs fortløpende

Påmelding:
Påmelding til kurs kan gjøres på

E-post:            post@ntrogaland.no  eller via våre nettsider www.ntrogaland.no

Priser for kurs:     Kr. 5.000  Medlemmer Norges Taxiforbund  Kr. 2.500 

Betalingsbetingelser

Kurset må være betalt før kursstart

Medlemsprisen innvilges til medlemmer som ikke har skyldig kontingent9

Medlemspris oppnås ved at kontingenten er betalt pr dato.