Kontakt Oss

+47 51 54 00 20

Trafikkmeldinger

Stavanger

Eiganestunnelen stengt mellom klokken 22.00 og 06.00 hver dag fra 2. januar til 6. januar på grunn av veiarbeid.
02.01.2022 22:00 -
07.01.2022 06:00

Stavanger

Forusbeen er delvis stengt mellom Heddeveien og Ulsbergbakken. Omkjøring skiltet.
23.08.2021 00:00 -
24.12.2021 06:00

Stavanger

Rv 509 Byhaugtunnelen, forbindelsesveg på strekningen Ytre Tasta og Tjensvollkrysset er helt STENGT. Omkjøring skiltet
01.10.2020 00:00 -
01.03.2022 00:00