Kontakt Oss

+47 51 54 00 20

Trafikkmeldinger

Sandnes

Påkjørselrampe til E-38 mot Stavanger fra Oalsgata er HELT STENGT. Ommkjøing skiltet
17.03.2022 00:00 -
04.07.2022 00:00

Stavanger

Rv 509 Byhaugtunnelen, forbindelsesveg på strekningen Ytre Tasta og Tjensvollkrysset er helt STENGT. Omkjøring skiltet
01.10.2020 00:00 -
01.07.2022 00:00