Kontakt Oss

+47 930 92 603

Til alle medlemmer av Norges Taxiforbund avd. Rogaland

Hei, alle sammen, administrasjonen har sendt ut innkalling til årsmøte 23.04.22 på Hotell Maritim i

Haugesund. Påmeldingsfrist er 04.04.22. Sted er valgt ut fra tidligere praksis ved at årsmøtet holdes et

år i Sør-Rogaland og neste år i Nord Rogaland, nå har vi pga korona hatt de tre siste årsmøtene i sør og

tiden var kommet for å avholde dette i nord.

Det blir hvert år lagt ned en hel del arbeid i forbindelse med å arrangere årsmøtet og det er svært skuffende å se at det omtrent ikke er noen interesse for å delta blant dere medlemmer.

Vi innhenter priser på hoteller, herunder dagpakker for de som bare ønsker å delta på årsmøtet, forhandler fram priser på rom, festmiddag på lørdagen og middag på fredagskveld, dette er basert på antall deltakere på tidligere årsmøter. Kostnad for forbundet ved dette arrangementet er i størrelsesorden 50 000,- kr.

For å dekke inn disse kostnadene legger administrasjonen ned en masse arbeid i å skaffe utstillere under

årsmøtet. Disse tilfører NT avd Rogaland 30-40 tusen kroner som brukes til å dekke deler av arrangementet.

Dersom antallet deltakere på møtet blir 20-30 medlemmer, er det høyst usikkert om utstillerne vil være med oss i fremtiden, kostnaden for dem blir for høy i forhold til antall potensielle kunder de møter.

Det er for oss direkte flaut når det er flere utstillere til stede, både under årsmøtet på dagen og på

Festmiddagen på lørdags kveld.

Dette er en hendelse en gang i året hvor en kan tilbringe en lørdag sammen med kolleger, enten bare på møtet lørdag, eller på møtet og festmiddag på kvelden, eller for de som bruker denne anledning til å ta med kona, samboer eller partner på en hyggelig hotell weekend.

Alle kostnader er fradragsberettiget i regnskapet, på reise og overnatting får en også refundert mva.

HVORFOR SKAL JEG STILLE PÅ ÅRSMØTET?

Du får all ny informasjon om hva vi jobber med både lokalt og sentralt. Dette i seg selv burde være av interesse i denne tid hvor frislipp er gjennomført og vi nå jobber for å få regulert så mye som mulig gjennom

vårt samarbeid med den nye regjeringen.

Anbudspolitikk, hva skjer med dette?

Drivstoffkostnader vs maksimalpriser?

Årsmøtet skal være litt høytidelig, med god og respektabel opptreden under møtet, du skal være

med å velge inn representanter til hovedstyret. Det er i dette årlige møtet at du som medlem kan påvirke forbundets retningsvalg.

VI BER DEDRE DERFOR INNSTENDIG OM Å MELDE DERE PÅ OG DELTA PÅ ÅRSMØTET.

Alle kan om dere vil, klare og avsette noen timer en lørdag og delta på møtet (dette er kostnadsfritt og du får lunsj), blir dere med på kvelden er dette ekstra hyggelig.

Med hilsen

Morten Eriksen

Fylkesleder