Kontakt Oss

+47 930 92 603

Taxiordning i Stavanger sentrum fredag og lørdag kveld

1) Passasjerer kan hentes ved Skagen Brygge hotell, Strandkaien ved Fisketorget eller Haakon VIIs gate.

2) Olav Vs gate langs Breiavannet vil være stengt for drosjer.

3) Drosjer som skal stille seg opp på holdeplassen i Haakon VIIs gate må kjøre langs Strandkaien og opp

Kongsgårdbakken.

4) Passasjerer settes av ved Atlantic hotell og drosjene må kjøre rundt via Løkkeveien og ned på Strandkaien

for å komme inn i køen igjen.

5) Skagenkaien vil være stengt for trafikk.

6) Ordningen iverksettes i tidsrommet 21-22 fredag og lørdag kveld.

For at alle skal kunne ferdes trygt i trygt i byen og busser og nødetater skal komme frem ber vi alle om å:

• Være lojal til ordningen og følge skiltingen

• Ha respekt for dine kollegaer og følge køen

• Følg kjøreretningen til enhver tid

• Ikke kjør forbi køen selv om du har fått passasjerer

• Husk at, når du er inn forbi sperringene, er du i et område medmange fotgjengere. Ta hensyn til dette og kjør i gangfart.