Kontakt Oss

+47 930 92 603

Taxiholdeplass i Laberget, Jåttåvågen

Taxinæringen har tatt kontakt og ønsker taxiholdeplasser i Jåttåvågen. «Taxiholdeplassen ved Stadionparken ble flyttet ned ved treningsbanen til Viking og har fungert rimelig greit. Men nå har Risa okkupert denne plassen og drosjene har igjen blitt tilsidesatt. Jåttåvågen er blitt ett stort marked for næringen og kjøreoppdragene øker. Derfor trenger vi en ny Taxiplass snarest mulig.»

FORSLAG: Stavanger kommune foreslår å skilte deler av lommen i Laberget ved nr. 26 og 28 til taxiholdeplass. Denne lommen er i dag skiltet med maks 30 minutt. Skiltingen ordnes i forbindelse med arbeidsvarsling. Veien er regulert som blindvei ifm. regulering av bussveien og det blir etablert en snuplass i enden. På lengre sikt må vi finne en permanentløsning for taxi.

Samarbeidsgruppen befarte området og støtter Stavanger kommune sitt forslag.

Holdeplassen kan tas i bruk så snart skiltingen er kommet opp.