Kontakt Oss

+47 930 92 603

Regjeringen vil stille en rekke nye krav

Denne regjeringen ønsker en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i distriktene. Nå har vi besluttet å sende på høring er forslag en rekke krav til, som sammen vil bidra til å stanse frislippet i drosjemarkedet som den forrige regjeringen la opp til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Les mer her