Kontakt Oss

+47 930 92 603

Nye rutiner med kjøring på Taxidepotet

Avinor /Payvend og Apcoa Parkering har endret rutinene med APPen.

Viktig info

Inntil oppgradering av TMS sitt tekniske utstyr er gjennomført vil vi gå tilbake til følgende prosess for innkjøring til taxidepot:

  1. Taxi kjører inn til taxidepot hvor bommen åpner seg ved avlesning av brikke og starter deres plass i køen
  2. Fremkalling kommer til sjåførens app, og sjåfør kan kjøre ned til holdeplass
  3. Bom på holdeplass åpner seg for sjåfør med gyldig fremkalling

Altså behøver man ikke lenger å bestille depotplass i appen før ankomst til taxidepot ved lufthavnen.

Oppsummert:

  • Bestilling av depotplass i appen deaktiveres klokken 07.00 fredag morgen (9. September)
  • Taxier har fri adgang til taxidepot så lenge det er plass (80 plasser)
  • Fremkalling fra depot til holdeplass vises i appen som vanlig
  • Normal prosedyre fra fremkalling og til innkjøring på holdeplass
  • Dette systemet vil vare frem til oppgradering er utført.