Kontakt Oss

+47 930 92 603

Ny samarbeidspartner på Yrkesskadeforsikring!

Forsikringsselskapet Zurich avvikler en del av virksomheten sin i Norge slik at yrkesskadeforsikring ikke lenger tilbys og fornyer dermed ikke eksisterende yrkesskadeforsikringsavtale for våre medlemmer fra og med 1.januar 2023.

Norges Taxiforbund har derfor jobbet intenst med å hente inn de beste tilbudene på markedet og har landet på en samarbeidsavtale med forsikringsmegleren Söderberg og Partners. Den nye avtalen innebærer en lavere pris per forsikring og trer i kraft 1.januar 2023 og gjelder i førsteomgang kun yrkesskadeforsikring.

Du som medlem trenger ikke å foreta deg noe i prosessen. Sammen med S&P tilrettelegger vi for en sømløs overgang til ny forsikringsgiver, da vi om kort tid kommer tilbake med mer informasjon sammen med fornyelsen av yrkesskadeforsikringene deres 01.01.2023.

Söderberg & Partners ble grunnlagt i Sverige i 2004. De er i dag Nordens ledende aktør innen risikovurdering og finansiell rådgivning med over 110 lokasjoner i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Nederland. Norges Taxiforbund er svært fornøyd med valget av Söderberg & Partners og vi er overbevist om at det nye samarbeidet vil gjøre at vi kan tilby enda bedre forsikringsprodukter for våre medlemmer.

Kort om yrkesskadeforsikring: Forsikringen gjelder pr. løyve uavhengig av antall ansatte og årsverk. Du og alle dine ansatte er omfattet av forsikringen. Du unngår regresskrav pga for lavt antall forsikrede årsverk Du som eier er medforsikret og dermed omfattet av forsikringsavtalen. Om forsikringen Yrkesskadeforsikringen dekker personskade og sykdom inntruffet når den ansatte er i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden – alle tre forutsetninger må være oppfylt. Belastningslidelser er unntatt fra lovbestemmelsen og er derfor ikke dekket under yrkesskadeforsikringen. Erstatningen beregnes i henhold til de regler som er fastsatt i Lov om yrkesskadeforsikring med forskrifter. Uforsikret – hva skjer ved skade?
Dersom arbeidsgiver ikke har yrkesskadeforsikring, vil arbeidsgiver bli erstatningsansvarlig for skader arbeidstakeren påføres. Hvis en uforsikret arbeidstaker blir skadet på jobb kan arbeidstakeren melde sin skade til Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF). YFF vil da behandle erstatningssaken. Dersom arbeidstaker har krav på erstatning, og det blir foretatt erstatningsutbetaling til vedkommende, vil YFF kreve regress av arbeidsgiver for den erstatningssummen som er blitt utbetalt . I tillegg til erstatningsansvaret kommer straffeansvaret i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring §19.