Kontakt Oss

+47 930 92 603

Løyvekurs for drosjeeksamen

Regjeringen vedtak 01.06.2023 å innføre krav om kompetanse for alle som har fått tildelt løyve etter 01.11.2020 med en overgangstid på 1 år, det vil si at løyvekompetanse med være fullført innen 01.06.2024.

Vi har fått mange henvendelser om løyvekurs til forberedelse til løyveeksamen som må tas hos Statens Vegvesens trafikkstasjoner. Vi her derfor satt opp løyvekurs som går over 10 dager a 3 timer på dagtid. Dette på grunn av at mange løyvehavere har fast kjøring morgen og ettermiddag. 

Første kurs er planlagt med start 14. August kl. 10:00 i våre lokaler

Kurspris. Medlemmer Norges Taxiforbund Kr. 2.500 Ikke medlemmer Kr. 5.000

Geitastova 14, 4031 STAVANGER (samme bygg som Rogaland Taxi AS)

Vi setter opp kurs fortløpende

Påmelding:
Påmelding
til kurs kan gjøres på

E-post: post@ntrogaland.no eller via våre nettsider www.ntrogaland.no og til linken “Kjøp kurs”