Repetisjon

  • Vi skal når repetere og vise hvilke spørsmål som du kan få på teoriprøven.
  • Dette er spørsmål fra pensumet vi har gjennomgått.