Kontakt Oss

+47 930 92 603

Krever flere kon­troller mot taxi­næringen etter ned­slående resultat

–Resultatet er alvorlig, men det er ikke uventet, sier Kalsås, som er leder i Rogaland Arbeiderpartis fylkestingsgruppe.

Kalsås melder nå at han vil legge til flere punkt i vedtaket:

  • Samferdselsutvalget har en klar forventning om at fylkeskommunen som løyvemyndighet tilbakekaller løyver ved overtredelse av gjeldende regelverk, når overtredelsens art og grovhet tilsier det.
  • Samferdselsutvalget ber administrasjonen prioritere ressurser til oppfølging av kontroller i drosjebransjen, samt tilstrekkelige ressurser til deltakelse på fremtidige kontroller.
  • Samferdselsutvalget ber om å få fremlagt rapport minst én gang per år som viser oversikt og resultater av avholdte kontroller, samt oversikt over reaksjoner som er gitt.

Vår fylkesleder sier til Stavager aftenbad at han ønsker flere kontroller.