Kontakt Oss

+47 930 92 603

Innkalling Årsmøte

Hotell Jæren, Bryne

Lørdag 15. april kl. 10:00

Saksliste

 1. Konstituering
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Godkjenning av representantens stemmerett
 4. Valg av dirigent, protokollfører og 2 til å underskrive protokollen.
 5. Årsberetning
 6. Regnskap
 7. Innkomne forslag
 8. Fastsettelse av honorarer
 9. Fastsettelse av kontingent
 10. Budsjett
 11. Valg

Forslag til Årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av februar.

Påmelding senest 15. mars på https://ntrogaland.no/pamelding-medlemmer-gjester-og-utstillere/   eller på telefon 51 54 00 20.