Nyheter (Alle)

 • ENDRINGER I YRKESTRANSPORTLOVEN – INFORMASJON TIL DROSJESENTRALER OG INNEHAVERE AV DROSJELØYVE MED STASJONERINGSSTED

  Fra 01.11.20 trer en rekke nye endringer i yrkestransportregelverket som gjelder drosjenæringen i kraft. Opplysninger rettet spesielt til innehavere av drosjeløyve kan leses på nettsiden https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/transportloyver/drosjeloyve/ Vi gjør spesielt oppmerksom på nytt krav om merking av drosjebilen. Merking for dem med drosjeløyve fra før endringen 01.11.2020 De som har drosjeløyve fra før 01.11.2020 beholder løyvenummer

  oktober 30, 2020
 • Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

  Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister. Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene.  Les mer her

  oktober 26, 2020
 • Siste innspurt for Lykkeland – sjekk trafikkendringene

  Sesong 2 av TV-serien Lykkeland er inne i den siste innspillingsdelen i Stavanger. Mandag og tirsdag 19. og 20. oktober blir det flere trafikkendringer rundt Bergelandsgata, Storhaugveien og Nedstrandsgata. Les mer her

  oktober 18, 2020
 • «Lykkeland» stenger veier på Storhaug neste uke

  Mandag og tirsdag 19. og 20. oktober blir det flere trafikkendringer rundt Bergelandsgata, Storhaugveien og Nedstrandsgata på Storhaug i Stavanger. Se komplett liste under. Se stengningspunktene her

  oktober 18, 2020
 • Veimelding – Fv 4532 Løwenstrasse i Sandnes kommune

  Fv 4532 Løwenstrasse i Sandnes kommune stenges helt fra fredag 23. oktober kl. 18:00 til mandag 26. oktober kl. 06:00. Fra mandag 26. oktober til fredag 30. oktober stenges veien mellom kl 18:00 – 06:00. Omkjøring blir skiltet.

  oktober 16, 2020
 • Taxioverenskomsten

  Fellesforbundet og Norges Taxiforbund har kommet til enighet i forhandlingen på taxioverenskomsten. Les mer her

  oktober 16, 2020
 • Forlenger støtte til frilansarar og næringsdrivande

  Aksjonen for å forlenga kompensasjonsordninga for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande kan feira ein foreløpig siger. I staden for å bli avvikla 1. november, blir ordninga forlenga ut året. Kompensasjonsordninga for frilansarar og næringsdrivande kjem til å bli forlenga ut året. Dette er noko regjeringspartia og Frp forhandla seg fram til før helga, seier Kjartan Alexander

  oktober 3, 2020
 • Norges Taxiforbund gikk til anmeldelse

  Norges Taxiforbund leverte i dag, 22.9, inn en anmeldelse til Oslo politidistrikt mot Riedel/InterCab AS. Bakgrunnen er at dette selskapet driver persontransport uten drosjeløyve eller godkjenning av sentral. I tillegg kjører de uten taklampe og uten taksameter. Les mer her

  september 22, 2020
 • Klarar ikkje finna drosjar som vil køyra pasientar: – Tilboda er ikkje til å leva med

  Ni distriktskommunar i Vestland står snart utan avtalar om pasienttransport med Helse Bergen. Drosjeselskapa meiner tilbodet frå helseføretaket er for dårleg. Les hele innlegget her

  september 17, 2020
 • Midlertidig stengning – holdeplass DNB Arena

  Endring av Taxiholdeplass – DNB Arena fra 15.09.2020 – inntil videre. Det skal settes opp et Corona test telt inne ved rubb hallen ved Forum Expo. I den forbindelse vil  holdeplassen midlertidig stengt på grunn av økene trafikk i Ishockeyveien og ingen aktivitet i DNB Arena. Holdeplassen vil bli gjenopprettet  så snart teltet blir tatt

  september 15, 2020
 • Lønnstilskudd der bedriften tar permitterte arbeidstakere tilbake i jobb.

  Arbeidsgivere kan søke om støtte for juli og august 2020, og et eventuelt tilskudd beregnes ut fra hvor mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake i jobb. Det kan maksimalt gis tilskudd på kr 15.000,- pr person, og følgende vilkår må være oppfylt for at det kan søkes om støtte: Arbeidstaker må ha vært helt eller

  september 2, 2020
 • Råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer.

  Her finner du råd og informasjon for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom. Les mer her.

  august 27, 2020
 • Drosjene står parkert store deler av dagen.

  STAVANGER LUFTHAVN (NRK): Drosjenæringen har fortsatt store problemer med lav trafikk. I Stavanger er Taxi er 70 prosent av sjåførene permittert, og omsetningen halvert – bare i sommer. Norges Taxiforbund er bekymret Les hele historien i NRK.no

  august 24, 2020
 • Tok taxisjåførens mobil og la den på bensinstasjons toalett

  Klokken tre natt til torsdag meldte politiet om beruset mann i Haugesund sentrum. Mannen i 40-årene ble bortvist fra sentrum etter å ha tatt telefonen til en taxisjåfør og lagt den på toalettet til en bensinstasjon. Politiet sørget for at taxisjåføren fikk mobilen tilbake. Det opplyser de på Twitter-kontoen til Politiet i Sør-Vest.

  august 20, 2020
 • Frist for betaling av årsavgift for taksametre utsettes.

  På grunn av den spesielt krevende situasjonen drosjenæringen opplever under koronautbruddet, har Justervesenet i dialog med Statens Innkrevingssentral besluttet at betalingsfristen på årsavgiften utsettes med tre måneder, med utgangspunkt i utsendt faktura. (se betalingsfristen) Dersom man trenger videre utsettelse eller en betalingsordning, kan man ta kontakt med Statens Innkrevingssentral på telefon 75 14 90 00.

  august 9, 2020
 • Snart kommer fryktet reform:

  Ferske tall viser at taxinæringens omsetning har stabilisert seg på 24 prosent under fjoråret. Med en kommende reform av næringen i høst, tviler taxiledelsen på at de vil klare å styrke seg i tide. Les hele historien i E24

  august 1, 2020
 • OVERGANG FRA ENKELTMANNSFORETAK TIL AS

  Under Årsmøtet til Fylkesforeningen 27. juni på Sola hadde Glenn Tuxen et innlegg vedrørende overgang fra enkeltmannsforetak til Aksjeselskap som en kan gjøre etter 1. november 2020. Her er et resymé fra innlegget.: FORDELER – ULEMPER Hva ønsker jeg å oppnå med en overgang til AS Eksponering av risiko er en viktig faktor. Hva slags

  juli 30, 2020
 • Dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve er opphevet fra 01.07.2020.

  Dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve i forbindelse medutsatt iverksettelse av det nye regelverketVi viser til Stortingets lovvedtak 113 L (2019-2020) av 3. juni 2020 om utsettelse av ikrafttreden av det nye drosjeregelverket fra 1. juli 2020 til 1. november 2020.Det nye drosjeregelverket viderefører et krav om tilfredsstillende økonomisk evne forløyvehaver. Kravet om garanti

  juni 24, 2020
 • Sprengning E – 39 Auglendshøyden tunnel.

  I forbindelse med sprengning av ny sykkeltunneltunnel vil det bli stopp i trafikken i begge retninger ca. 10 minutter i tiden mandag – torsdag kl. 09.00 – 14.00 og 18.00 – 22.00. Fredag kl. 09.00 – 13.00 og 18.00 – 22.00. Lørdag kl. 09.00 – 14.00.

  juni 23, 2020
 • Varsler tidenes trafikkaos på Motorveien i sommer.

  Nå er det i gang. Bare måneder etter at et av de største veiprosjektene i Stavangers historie endelig er avsluttet i Ryfast, gjorde Statens vegvesen igjen massive inngrep som vil ha stor påvirkning på trafikkflyten i Stavanger. 19. juni gjennomfører Statens vegvesen en av de største trafikkomlegginger i Stavanger. I forbindelse med at det skal

  juni 20, 2020
 • Høring om endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven.

  Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) har nå sendt ut et utkast til høringsnotat i forbindelse med endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven. Les mer her

  juni 19, 2020
 • Hareide bekrefter: Nå får flyselskapene igjen fly med fulle fly.

   Vi gjør endringen fordi det internasjonale regelverket for lufttransport ikke har hatt dette ledige midtsetet. Det er ønske fra flyselskapene. Vi mener det er forsvarlig, ut fra smittevernhensyn, sier Hareide til NRK. Les mer her

  juni 11, 2020
 • Drosjene gjorde det bedre i 2019

  Drosjene her i landet kjørte i alt 282 millioner kilometer med passasjerer i 2019. Det er økning på 2,9 prosent fra året før. Antall kjørte kilometer med passasjer i bilen minket fra 2014 til 2017 for igjen å stige i 2018–2019 til nesten samme nivå som i 2014, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). I seksårsperioden falt

  juni 5, 2020
 • Taxisjåfør knivstukket på Sunde.

  Mann pågrepet og siktet for drapsforsøk. En drosjesjåfør ble natt til torsdag knivstukket i Sunde-området. En mann er pågrepet og siktet for drapsforsøk. Les mer i vg.no Politiet ønsker kontakt med alle som har hørt, sett eller reagert på noe på Sunde i tidsrommet 01:00 – 05:30. Ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller

  juni 4, 2020
 • Regjeringen vil øke lønnsplikten ved permittering

  I forbindelse med koronakrisen utvidet regjeringen muligheten til å permittere ansatte fra 20. mars. Den gangen ble arbeidsgiverperioden hvor arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte redusert fra 15 til 2 dager. – Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene. Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra

  juni 3, 2020
 • SISTE FRIST FOR KOMPENSASJON FOR INNTEKTSBORTFALL ER 31. MAI 2020

  Etter fristen er det ikke mulig å søke for april ! Gå inn på NAV.NO for å søke. Opplysninger du trenger for å søke Hva du trenger av informasjon for å søke avhenger av hva du søker som. Søker du som selvstendig næringsdrivende trenger du: Personinntekt fra næring med dato innenfor perioden du søker for

  mai 27, 2020
 • Fjerner retten til ubegrenset egenmeldingsbruk.

  Fra neste uke kan ikke ansatte lenger rett til å bruke egenmelding ubegrenset i arbeidsgiverperioden. Les mer her

  mai 27, 2020
 • Kynisk spill med taxisjåførers inntekter

  Der «alle» nå er opptatt av å berge rammede næringer gjennom krisen, vil de altså gi småbedriftene i drosjenæringen nådestøtet. Les i Aftenposten

  mai 26, 2020
 • Vil utsette frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

  Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder. Les høringen her

  mai 18, 2020
 • Sommervågen 2020

  Sommervågen åpner nå på fredag 15. mai klokka 18.00, uansett hva gradestokken måtte vise. Veien mellom Skagen Brygge Hotell og Fisketorget blir dermed stengt for vanlig biltrafikk vel en måned tidligere enn vanlig. Hensynet til at alle som går, sitter og står i området skal ha god plass til både hverandre og koronameteren veide tungt

  mai 13, 2020
 • Er din kjøreseddel gått ut?

  Samferdselsdepartementet vil ikke forlenge fristen for fornyelse av kjøreseddel utover 27. mai.Det framgår av et brev til NHO, som først ba om at utgåtte kjøresedler ble forlenget under koronakrisen. Departementet har sjekket at det er kapasitet hos fastlegene for å gi helseattester og politiet til å behandle søknadene, og ser derfor ingen grunn til å

  mai 12, 2020
 • Permitterte arbeidstakere tilbake til jobb.

  Mange arbeidsgivere opplever nå at de trenger permitterte ansatte tilbake på jobb helt eller delvis. Da er det en del de må tenke på. De siste månedene har svært mange norske arbeidstakere vært permittert helt eller delvis som følge av koronakrisen og de strenge smitteverntiltakene.  Simployers juridiske rådgivere får nå stadig flere spørsmål knyttet til

  mai 6, 2020
 • Nye råd fra Helsedirektoratet.

  Spesielt for taxinæringen: Passasjerer bør sitte i baksetet. For transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer gjelder egne råd (fhi.no). Se også «Råd til virksomheten». Les hele artikkelen her.

  mai 5, 2020
 • Nytt drosjeregelverk utsettes

  Drosje er en viktig del av det totale transporttilbudet i Norge. Som følge av covid-19-utbruddet har det vært en nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester på opp mot 90 prosent, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding. Les mer i E24

  april 30, 2020
 • Råd til Taxinæringen som er i kontakt med taxinæringen

  Vurder egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis du er syk. Kontakt de du skal transportere/arbeide hos for å forhøre deg om de er i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon. Les mer på FHI her

  april 25, 2020
 • Fremkallingsskjerm i Taxidepotet

  Som Dere sikkert har registret har skjermen i Taxidepotet på Sola flyplass vært ute av drift. Apcoa er i ferd med å reparere skjermen og vi håper den snart er i drift igjen.

  april 24, 2020
 • Høringsfristen for enerett for drosjenæringen er utsatt.

  Rogaland fylkeskommune melder at på grunn av Koronautbruddet er høringsfristen for enerett i drosjenæringen utsatt inntil videre. Det vil bli utsendt ny frist senere.

  april 23, 2020
 • Kynisk og usaklig angrep på taxisjåførene

  Mens taxinæringen ligger nede med nærmest total omsetningskollaps siden 12. mars og ingen kompensasjon er mottatt så langt, finner direktørene for Konkurransetilsynet og Forbrukerrådet det opportunt å gi landets taxisjåfører et dolkestikk i ryggen. Det er kynisk, sier lederen i Norges Taxiforbund, Øystein Trevland. Les mer her

  april 22, 2020
 • Takstene i Ryfast-tunnelene

  NB. Foreløpig ingen bomavgift i Hundvågtunnelen og Ryfasttunnelen. Takstgruppe 1 inngår personbiler og andre lette kjøretøy med tillatt totalvekt inntil 3500 kg, samt kjøretøygruppe M1. Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. Bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen. Også biler over 3500

  april 21, 2020
 • Info om kompensasjonsordninger for næringsdrivende.

  1.    Kompensasjonsordning for næringsdrivende – faste, uunngåelige utgifter Drosjenæringen kan søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader fra og med 20. april 2020. Dette gjøres på følgende link: https://kompensasjonsordning.no/ Tips før du begynner: Les veiledningen nøye Ha oversikt over alle faste kostnader Snakk med din regnskapsfører og få hjelp derfra NB: Et av elementene er «Leie av

  april 21, 2020
 • Nytt kjøremønster i Stavanger fra 22. april.

  Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen åpner onsdag 22. april ca kl. 14:30. Da vil det være mulig å kjøre direkte fra motorveien til Buøy/ Hundvåg eller Ytre Tasta. Du kan velge om du vil kjøre inn i tunnelen ved Schanceholen eller inn ved Trafostasjonen ved Gamlingen. Skal du til Ytre Tasta Randaberg /Rennesøy kan du kjøre inn

  april 21, 2020
 • Drosjenæringen frykter konkursras.

  Drosjenæringen har et samfunnsoppdrag – bilene må være i drift. De er pålagt å ha biler tilgjengelig i en tid hvor mange velger å stenge. Jeg har tapt over halvparten av inntektene mine, sier Jon Hove om livet som sjåfør i Oslo under pandemien. Da korona-krisen inntraff mistet han og resten av kollegene i næringen store deler

  april 20, 2020
 • Kritisk for mange i drosjenæringen.

  Norges Taxiforbund er glad for ordningen med dagpenger for selvstendige, men skuffet over bedriftsstøtteordningen. Summen blir mager for kriserammede drosjeeiere. Les mer her

  april 16, 2020
 • Vedum oppfordrer til opprør mot politikerne.

  Mens hundrevis av milliarder i krisepakker pøses ut til store bedrifter står de omtrent 100.000 små norske bedriftene igjen med lite eller ingenting. Les mer i nettavisen.no

  april 16, 2020
 • Nytt kjøremønster på E-39 i Schancheholen.

  Arbeidet med å klargjøre for åpningen av Eiganestunnelen starter torsdag, og det vil føre til endret kjøremønster i Schancheholen. Arbeidet er ferdig mandag 20. april.Les mer i aftenbladet.no

  april 16, 2020
 • Veiarbeid i Olav Vs gate ved Atlantic.

  Nå som det er lite biltrafikk og ingen gjester på Atlantic, er det greit å få unna noe arbeid i Olav Vs gate. Kommunen skal skifte ut kumlokk, frese og reasfaltere. Arbeidet vil pågå i perioden  14. – 24. april, melder Stavanger kommune. Les mer i aftenbladet.no

  april 14, 2020
 • Rullestolbiler forsvinner

  Om to år har vi ikke 70 biler med rullestolrampe på Nord-Jæren, men kanskje fem eller ti, sier Svein Svimbil i Rogaland Taxi. Samferdselsminister Hareide (KrF) er ikke bekymret, men sier han vil følge nøye med. Les mer her

  april 3, 2020
 • Kompensasjon for tapt omsetning legges fra for Stortinget i dag.

  Regjeringen skal i dag legge fram en kompensasjon for tapt omsetning for perioden mars, april og mai 2020. Ordningen vil bli lansert 17. april, om alt går etter planen. NHO Transport på sine spørsmålsider lagt inn hvilke «Uunngåelige faste kostnader som kan legges med. Uunngåelige faste utgifter er etter NHO Transport følgene i Næringsoppgaven. 6300                Leie

  april 3, 2020
 • Sportsbutikker starter samarbeid med taxinæringen

  Vår medlemsbedrift Sport Outlet og Sport Norge har inngått en avtale med en rekke Taxi-aktører om hjemkjøring av varer, og håper ordningen vil spre seg. Les mer her

  april 2, 2020
 • Mulig utsettelse av loven og 7 pst mva og status for hjelpetiltak fra Regjeringen

  Hjelpetiltakene som er lovet, drar ut i tid. NAV-systemet er overbelastet. NT er nå utålmodige og presser maksimalt på politikere i posisjon og opposisjon for at dere skal få hjelp! Her er status: 1: Dagpengeordning for selvstendige og frilansere Ordningen skal sikre enkeltmannsforetak inntil 80 prosent av gjennomsnittsinntekt de siste tre år, fra dag 17,

  mars 31, 2020
 • Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet

  Regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. Les mer i Regjeringen.no

  mars 30, 2020
 • Nå kan du ekspress-søke om dagpenger

  Er du permittert og bedriften du jobber i har ikke penger til å betale lønn? Mandag ettermiddag åpner Nav en ny tjeneste for ekspress-betaling av dagpenger. Les mer i aftenbladet.no

  mars 30, 2020
 • Arbeidstakere kan søke om forskudd på dagpenger.

  287 200 arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars. Pengene kan utbetales før påske. Les mer her

  mars 30, 2020
 • Åpner for utsettelse av drosjereformen.

  Samferdselsdepartementet har sendt en henvendelse til alle landets fylkeskommuner, hvor de ber om synspunkter på hvorvidt drosjereformen bør utsettes som følge av Covid-19-utbruddet. De spør spesielt om innføring per 01.07.20 vil by på særskilte utfordringer for fylkeskommunene. Les mer i NHO Transport

  mars 30, 2020
 • Minimalt med eneretter for taxi

  Ingen fylker har ennå avklart omfanget av enerettsavtaler fra 1. juli, unntatt Møre og Romsdal og Agder, som ikke vil ha noen. Antagelig blir det svært få også i de andre fylkene. Fylkestinget i Møre og Romsdal gjorde vedtak om ikke å innføre eneretter på drosjetransport allerede den 9. desember i fjor. Saken skal vurderes

  mars 30, 2020
 • Frp vil vurdere utsettelse av taxifrislipp.

  Fremskrittspartiet vil vurdere å være med på en utsettelse av den nye «taxiloven». Det sier Bård Hoksrud til bladet TAXI. I så fall kan det bli flertall på Stortinget for dette.Loven skal etter planen iverksettes fra 1. juli. Norges Taxiforbund mener den må utsettes i en situasjon der næringen er kritisk rammet av korona-tiltakene. Nesten

  mars 25, 2020
 • Forbudets brev til finanskomiteen og transportkomiteen

  Kjære stortingsrepresentant. Norges Taxiforbund er glade for tiltak som er vedtatt for enkeltmannsforetak og frilansere. Disse er helt vesentlige for at våre medlemmer og taxinæringen skal kunne komme gjennom krisen. Spesiell takk til dere som har engasjert dere spesielt for vår næring. Vi setter pris på merknaden fra Finanskomiteen, som viser forståelse for vår situasjon, i

  mars 24, 2020
 • Siste fra Finansdepartementet

  Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det vises til den politiske enigheten på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Det fremgår av den politiske enigheten

  mars 20, 2020
 • Utsatt frist for betaling av årsavgift for taksametre.

  På grunn av den spesielt krevende situasjonen er det i dialog med Statens Innkrevingssentral besluttet at betalingsfristen på årsavgiftfakturaene som har blitt sendt ut, er utsatt inntil videre. Fakturaen ble sendt ut før vi innså hvor krevende situasjonen kom til å bli. Les mer her

  mars 20, 2020
 • God hjelp til drosjenæringen

  I kveld kom innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget, med avklaring på spørsmål mange i næringen har lurt på: 1: NAV skal så snart som mulig legge til rette ordningen med 80 prosent kompensasjon av inntekt de siste tre år, etter 16 dager. 2: De 16 dagene regnes tilbake fra den tid inntektssvikten startet. 12. mars

  mars 19, 2020
 • RÅD TIL SEKTORER SOM ER I KONTAKT MED PRIVATPERSONER ELLER ARBEIDER I PRIVATE HJEM, F.EKS. TAXINÆRINGEN, HÅNDVERKERE, FEIERE OG ANDRE.

  Vurder egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis du er syk. Kontakt de du skal transportere/arbeide hos for å forhøre deg om de er i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon. Det anbefales ikke å transportere personer som er isolerte eller i hjemmekarantene eller utføre arbeid i hjemmet

  mars 19, 2020
 • Vi har fått denne meldingen fra Folkehelseinstituttet, om pasienter i taxi:

  For pasienter smittet med covid-19 gjelder følgende: Dersom pasienten har egen bil, kan den benyttes. Pasienten skal ikke ta vanlig offentlig transport. Dersom transporten skal koordineres av Pasientreise (drosje), skal pasienten ha på et kirurgisk munnbind. Dette rådet omfatter også annen type transport organisert av helsetjenesten. Dørhåndtak kan tørkes av med en desinfeksjonsserviett dersom pasienten

  mars 18, 2020
 • Alt er stoppet opp

  Taxiene er utstyrt med Antibac og tørkes etter hver kunde, men dette utgjør ikke mye arbeid. Sjåførene står nemlig uten passasjerer. Les hele artikkelen i aftenbladet.no

  mars 18, 2020
 • Dispensasjoner for kjøre og hviletid for alle transporter.

  I forrige uke ble det gitt dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av artikler relatert til liv og helse. Nå er unntaket utvidet til å gjelde absolutt alle former for transport. Les mer her

  mars 18, 2020
 • Taxisjåfører advart mot å ta med reisende fra Tenerife.

  «Det står noen på Byterminalen som har kommet fra Tenerife. Ikke kjør de …». Denne meldingen ble sendt fra sentralen til alle Stavanger Taxis biler onsdag morgen. Les hele historien i aftenbladet.no

  mars 18, 2020
 • Akutt økonomisk sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende.

  Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag. Les mer på vg.no

  mars 17, 2020
 • Brev til Departementet

  Finanskomiteen.Transport og kommunikasjonskomiteen.Samferdselsminister Knut Arild HareideNæringsminister Iselin Nybø Oppfølging av inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende. Norges Taxiforbund er glad for at Stortinget vil innføre en dagpengeordning for å kompensere for inntektsbortfall for enkeltmannsforetak. Dette er svært viktig for våre medlemmer. Vi får nå mange spørsmål om ordningen, men har forståelse for at detaljene ikke er utformet

  mars 17, 2020
 • Spørsmål om permitteringer o.l.

  Mange har spørsmål om permitteringer, moms, den nye dagpengeordningen osv. Myndighetene har ikke klart all detaljer ennå, og derfor kan heller ikke vi gi alle svar. Vi vil oppdatere informasjon etterhvert her, og på vår hjemmeside www.taxiforbundet.no.Som medlem kan du også sende henvendelse til post@nortaxi.no, så svarer vi så fort og godt vi kan. Fylkesleder

  mars 16, 2020
 • Info fra Forbundet.

  NTs leder Øystein Trevland er fornøyd med de to tiltakene som vil bety mye for drosjeeierne – nemlig redusert mva til 8 prosent fra 1. januar i år, og en dagpengeordning for selvstendige næringsdrivende, tilsvarende sykepengeordningen.(Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter

  mars 16, 2020
 • Siste nytt fra NAV

  Det globale utbruddet av koronaviruset har fått konsekvenser for mange virksomheter. Mange arbeidsgivere blir nå nødt til å permittere ansatte. Se informasjon til arbeidsgivere om permittering. Vi anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Arbeidstakere som blir permittert må som

  mars 16, 2020
 • Taxiverter Sola flyplass.

  Som en følge av den dramatiske nedgangen i flyreisende er det i samarbeid med Avinor besluttet at taxivertene på Bergen og Stavanger lufthavn permitteres. For øvrig går systemet som normalt.  Fra mandag 16. mars vil det ikke være taxivert på lufthavnen. Behovet vurderes fortløpende etter hvert som situasjonen utvikler seg.

  mars 14, 2020
 • Årsmøtet utsatt

  Norges Taxiforbund avd. Rogaland sitt Årsmøte som skulle vært avholdt på Quality Stavanger airport hotel 27. og 28. mars er UTSATT PÅ UBESTEMT TID. Grunnen til utsettelsen er de restseksjoner som er i forbindelse med Korona viruset. Vi kommer tilbake med ny dato så fort situasjonen er avklart. Vi beklager de ulemper dette vil medføre

  mars 13, 2020
 • Appell til Regjeringen

  Norges Taxiforbund har sendt en appell om Les brevet til Regjeringen her.

  mars 12, 2020
 • Nei til taxiturer med smittede personer

   Norges Taxiforbund anbefaler at ingen drosjer kjører pasienter som er smittet med koronaviruset. Helsedirektoratet er enig, og vil komme med klare retningslinjer. Konsekvensen kan bli at bil og sjåfør selv blir smittebærer eller kan bli satt i karantene. NT mener Helsevesenet må sørge for spesialtransport av smittede personer

  mars 10, 2020
 • Corona og smittefare

  Coronaviruset er nå registrert i Norge. Siden mange av dere kjører passasjerer fra flyplasser og andre knutepunkter for utenlandsreisende, kan det være greit å være OBS. Følg med på nyheter, spesielt om det kommer informasjon fra norske helsemyndigheter. Pass ekstra på hygienen. Har du antibac i hanskerommet? Unngå å gå på jobb om du føler deg

  mars 9, 2020
 • Flytting av kontorbrakker på Sola

  Natt til onsdag (10/03-11/03) skal kontorbrakkene utenfor P-hus fraktes til ny posisjon på parkeringsområdet P10, rett nedenfor Circle K-stasjonen. Fra tirsdag kveld kl. 21 vil det være aktivitet i begge kjørefelt inn mot terminal med demontering av lysmaster og portaler. I tidsrommet 01:00-04:00 natt til onsdag vil selve flytteoperasjonen skje. Politiet vil da sperre av

  mars 9, 2020
 • Politiet advarer mot «kompiskjøring»

  ADVARER: – Politiet nattpatrulje vet at mange benytter seg av såkalt kompiskjøring, Dette er pirattaxi-virksomhet, som blant annet foregår og avtales på Facebook og Messenger, skriver Nattpatruljen til Sør-Vest politidstrikt på sine facebook-sider. Les mer i Radio Haugaland.no

  februar 19, 2020
 • Oppdatering fra Apcoa

  Oppdatering: Kort tid etter at jeg sendte denne e-posten fikk vi logget på igjen, Payvend har meldt at problemet oppsto i forbindelse med en oppdatering av en server i natt. Vi opplever fortsatt systemet som ustabilt, og her bedt om at feilsøking og overvåking av systemet fortsetter.

  februar 18, 2020
 • Kompiskjøring: Fire menn har fått bruksforbud på bilene sine.

  I mange tilfeller aner du ingenting om verken sjåføren eller bilen når du benytter deg av såkalt kompiskjøring. Du har faktisk ikke peiling, sier politioverbetjent Rune Svensen, som er seksjonsleder for trafikk og sjø ved Stavanger politistasjon. Bare for Rogaland finnes flere kompiskjøring-grupper på Facebook. Flere av dem har mange tusen medlemmer. For å lese

  februar 18, 2020
 • Apcoa Sola flyplass melder

  Payvend-systemet er nede. Feil er varslet, men pt fungerer systemet ikke og det er manuell drift. Vi beklager dette, og gjør det vi kan for å få dette i drift igjen.

  februar 18, 2020
 • Frislipp, utslipp, feilslipp, Venstre?

  DEBATT: 20. november 2019 kunne Kjartan Alexander Lunde Lunde og Venstre skilte med en seier; partiet hadde fått gjennomslag for at alle nye drosjer på Nord-Jæren må være nullutslippskjøretøy. I den forbindelse har jeg noen spørsmål til Lunde og/eller samferdselsutvalget. Les hele innlegget her

  februar 13, 2020
 • Anmeldt og avskiltet.

  Kjørte pirattaxi søndag formiddag. Les mer i Rogalands avis

  februar 9, 2020
 • Løyvegaranti og oppsigelse.

  Vi har i den senere tid mottatt en del henvendelser vedrørende løyvegarantien. Som kjent må vi holde garantibeløpet i seks mnd etter at løyvet er innlevert. Forespørselen vi har fått fra flere av medlemmene er følgende. Da krav om garanti bortfaller 1.7.20, kan vi si opp avtalen nå slik at denne avsluttes om seks måneder?

  februar 1, 2020
 • Endring på Taxidepotet på Sola flyplass.

  Avinor gjør følgende endringer i Taxidepotet: Inngjerdingen til taxidepotet flyttes slik at ladestasjonene nå blir liggende innfor arealet til taxidepotet og kun tilgjengelig for taxiene.

  januar 30, 2020
 • Interpellasjon fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren.

  Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Taxinæringa og drosjesjåførenes store arbeidsinnsats sikrer både avgjørende beredskap og en viktig transporttjeneste som folk er avhengige av i hele landet. Les hele interpellasjonen her

  januar 29, 2020
 • Ligger til venstre og sperrer trafikken – det kan koste dem dyrt.

  Kjøre i venstre felt når det er fri plass i høyre må koste deg førerkortet! Les mer tv2.no /Broom

  januar 20, 2020
 • Krever seks års fengsel for mannen som frontkolliderte med Taxi.

  Statsadvokat Thale Thomseth la i Jæren tingrett ned påstand om seks års fengsel etter at en bilfører i Sandnes kjørte på en taxi med vilje, og i høy fart. . Les mer i NRK.no

  januar 16, 2020
 • Norges mest solgte taxi – for andre år på rad.

  Nå er Mercedes skjøvet ned fra tronen. Mercedes hadde i mange år et nesten unikt grep på taximarkedet her i Norge. Taxi, det var liksom Mercedes, det. Les mer her

  januar 14, 2020
 • Haugaland Taxi satser på El-bil.

  Det er tøff konkurranse i drosjemarkedet og med innførselen av nye drosjetjenester fra 1. juli i år blir det ikke noe enklere for bransjen. Noen av hovedpunktene som nå blir endret, er at det ikke lenger er krav til at drosja må ha en taxi-lykt på taket, og drosjekjøringen må ikke lenger være hovedyrket til

  januar 13, 2020
 • Endring av holdeplasser i Stavanger sentrum.

  Svekket trafikksikkerhet i helgene presser frem flere endringer. – Situasjonen har ikke vært holdbar for noen, sier Morten Eriksen, som er fylkesleder i Norges Taxiforbund. Les mer i Aftenbladet

  desember 20, 2019
 • Endringer for drosjeholdeplasser i Stavanger sentrum

  Fra og med fredag 3. januar 2020 klokken 18.00 skjer disse endringene for drosjeholdeplassene i Stavanger sentrum. Holdeplassen ved Romsøegården i Haakon VII gate flyttes permanent til Skagenkaien og Strandkaien. Drosjeholdeplassen ved Atlantic blir stengt fra klokken 22.00 fredag og lørdag. Den tidligere drosjeholdeplassen ved DnB (gamle Posten) i Haakon VIIs gate blir gjenåpnet, og

  desember 20, 2019
 • Nye regler for drosjeløyver gjør sjåførene urolige.

  Taxisjåfører i Porsgrunn må leve med fullt frislipp av drosjeløyver fra juli neste år. I den langt mer folkerike nabobyen Skien, kan fylkeskommunen gi enerett for drosjekjøring til en eller flere operatører. Utfallet er usikkert. Det kan bli resultatet som følge av endringene i yrkestransportforskriften som regjeringen presenterte fredag 6. desember. Les mer her

  desember 20, 2019
 • God jul

  Norges Taxiforbund avd. Rogaland holder stengt fra og med 24. desember til og med 1.januar. Vi ønsker alle medlemmer og forbindelser en riktig god jul og et godt nytt år!

  desember 19, 2019
 • Anbefaler ikke aksjeselskap.

  Enkeltmannsforetak eller aksjeselskap? Mange drosjeeiere vurderer dette når det siste blir lovlig fra neste sommer. Men statsautorisert revisor Rune Jalving anbefaler ikke å omdanne til AS for ”vanlige” drosjeeiere. Les mer her

  desember 19, 2019
 • Forskrift til ny Yrkestransportlov lagt frem.

  – Regjeringa ønsker eit betre drosjetilbod til passasjerar i heile landet. Folk forventar gode dør-til-dør-tenester, og vi må sjå moglegheitene som ligg i ny teknologi. Endringane i samband med drosjeregelverket er no på plass. Med dei får vi ein drosjemarknad som fungerer betre enn i dag og som legg til rette for meir innovasjon og

  desember 9, 2019
 • Full forvirring om enerettene.

  Fylkespolitikerne i Møre og Romsdal vil ikke ha eneretter, og det vil foreløpig ikke næringen heller. I Viken ønsker politikerne i flertall mest mulig av det, men avtaler og prosesser er foreløpig i det blå. Les mer her

  desember 5, 2019
 • Taxisjåfør ble frastjålet mobil og truet med kniv.

  Politiet har onsdag pågrepet en mann etter en bevæpnet politiaksjon. Det hele startet klokken 07.30 onsdag morgen i Stavanger, hvor det ifølge politiet oppstod en uenighet mellom en taxisjåfør og en kunde hvor taxisjåføren ble frastjålet sin mobiltelefon.https://www.dagsavisen.no/roganytt/taxisjafor-ble-frastjalet-telefon-og-truet-med-kniv-1.1628115

  desember 4, 2019
 • Norges Taxiforbund Forbundet ber Departementet vurdere utsettelse av ny lov.

  Det er fra Samferdselsdepartementet varslet at endringene i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) som berører drosjenæringen, skal tre i kraft 1. juli 2020 ‐ samtidig som endringene lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). Norges Taxiforbund etterlyser nevnte forskrifter og ønsker at de tilgjengeliggjøres for offentlighet så snart som mulig. Dette

  november 29, 2019
 • Samferdselsutvalgets vedtak 20.11.2019.

  Det foretas ingen endringer i antallet drosjeløyver eller drosjesentraler for 2020. Samferdselsutvalget ønsker at alle løyver som tildeles på Nord-Jæren skal ha krav om å være nullutslippskjøretøyer. Yrkestransportloven endres i 2020 og maksantallet på løyver på Nord-Jæren forsvinner. I sak til Samferdselsutvalget våren 2020 om hvordan det nye regelverket implementeres legges det opp til krav

  november 27, 2019
 • Jærbladet: Mann anmeldt for piratkjøring i Klepp.

  Natt til søndag kom en politipatrulje over en mann i 30-årene i Klepp som de mistenkte for piratkjøring. Mannen blir anmeldt for dette, men erkjenner ikke straffskyld, opplyser politiet. Les mer i Jærbladet

  november 25, 2019
 • Taxikalkulatoren legges ned.

  Taxikalkulatoren, som kunne beregne priser på taxiturer i hele Norge, må dessverre avvikles. Dette er vedtatt i Forum for taxisentraler, som har driftet den siden starten i 2013. Årsaken er at det påløper uforholdsmessige høye kostnader for å drifte tjenesten, og det vil også koste for mye å forbedre den slik den burde. Frislippet neste

  november 14, 2019
 • Kjørte «Kompiskjøring», dømt i Tingretten.

  En 53 år gammel mann er nylig dømt for å ha kjørt pirattaxi. Kjøreturen fant sted klokken 20.45 den 8. desember i fjor. Forut for det hadde en mann sendt en melding på Facebook-gruppen «Kompiskjøring Stavanger + Sandes, Nord-Jæren» og bedt om at han og to andre personer ble fraktet fra Madla til Gautesete i

  november 13, 2019
 • Tunnel vask i uke 46

  Det vil bli utført tunnelvask i uke 46 til følgende tider FV 44 Klepp tunnelen Søndag 10. kl. 20:00 – 23:00 FV 13 Austrått tunnelen Søndag 10. kl. 22:00 – 02:00 neste dag Hillevågstunnelen Mandag 11. kl. 01:00 – 06:00 FV 427 Storhaugtunnelen Mandag 11. kl. 20:00 – 02:00 neste dag FV 509 Bergelandstunnelen Tirsdag

  november 8, 2019
 • Har du tenkt på hva som skjer med familiens økonomi hvis du dør?

  Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall kan hjelpe dine etterlatte økonomisk, hvis du dør som følge av ulykke eller sykdom. Er du medlem i Norges Taxiforbund kan du melde deg inn i forbundets gruppelivsforsikring Forsikringssum 5G (kr. 499 290,-), forsikringen kommer til utbetaling hvis du eller din ektefelle/samboer dør.

  november 6, 2019
 • Førerkortbeslag?

  Hovedregel er å IKKE samtykke i førerkortbeslag. For en yrkessjåfør er førerkortet en forutsetning for å utføre jobben. Et førerkortbeslag vil dermed få stor betydning for arbeidsforholdet, og kan i enkelte tilfeller også ende med oppsigelse. Les mer her

  november 2, 2019
 • Norgestaxi kjøper Miljøtaxi

  Fredag ble det kjent at det svenske selskapet Cabonline Group kjøper alle aksjene i Miljøtaxi gjennom sitt norske selskap Norgestaxi AS. Les mer her

  november 2, 2019
 • Fikk ikke feriepenger, slo arbeidsgiver konkurs.

  Bakgrunnen for det var et krav på 21.510 kroner feriepenger for arbeid utført i 2018. I denne perioden jobbet mannen som taxisjåfør for 34-åringen. Les mer i Rogalands avis.

  oktober 25, 2019
 • Innkjøringsbommen på Sola flyplass.

  Innkjøringsbommen ved P-huset er blitt påkjørt og står derfor i åpen stilling. I tillegg så er det en antennefeil. Avinor IT, Payvend og Bravida arbeider med saken.

  september 30, 2019
 • Kjør sakte aksjon avblåst i Sandnes.

  Taxinæringen skulle egentlig ha en kjørt sakte-asksjon klokken 12 onsdag, fordi drosjesfåførene er så misfornøyde med oppstillingsplassene i Sandnes etter at gravearbeidet begynte på Ruten. Les mer i Rogalands avis

  september 27, 2019
 • Landsmøtet 2019 Fornebu

  Landsmøtet i Norges Taxiforbund er nå over og det har vært et godt Landsmøte. I går var det i tillegg til Landsmøteforhandlinger en meget interessant politisk debatt om opphevelsen av dereguleringen fra 1. juli 2020. Der ble det oppfordret til de medvirkende politikerne om å ta opp spørsmålet om enerettsmodellen som er viktig for mange.

  september 21, 2019
 • Taxiholdeplasser Stavanger sentrum

  Den 12.09.2019 var Fylkesavdelingen og sentralene i Stavanger innkalt til møte av Stavanger kommune. Andre deltakere var vegvesenet, politiet, kolumbus og Stavanger parkering. Bakgrunn for møte var at sjåførorganisasjonen til Norgesbuss og Kolumbus har fremmet en bekymringsmelding i forhold til trafikkavviklingen i sentrum og da spesielt i helgene Det kom klart fram fra alle instanser

  september 16, 2019
 • Stenging av E-39 Motorveien

  E-39 Motorveien nordgående retning stenges i perioden 16. til 28 september mellom avkjørselen til Åsen/Hillevåg til avkjørselen til sykehuset daglig mellom kl. 21:00 – 06:00 neste dag på grunn av montering store skilttavler. Omkjøring er skiltet

  september 16, 2019
 • Arne Rettedals gate nattestengt.

  Stavanger kommune skal reparere overgangsfelt i granitt som løsner. Arbeidet starter søndag 15 september Kl 2100. Veien vil være stengt: Stengningsområdet er ved Posten holdeplass v/DNB og Atlantic Hall. Dag Dato Tid Søndag 15.09 Kl 2100 – 0600 Mandag 16.09 Kl 2100 – 0600 Tirsdag 17.09 Kl 2100 – 0600 Onsdag 18.09 Kl 2100 –

  september 11, 2019
 • Forbrukertilsynet: Drosjene skal gi pristilbud uoppfordret.

  09.09.2019 — Forbrukertilsynet har nå sendt ut brev til alle de syv drosjesentralene i Oslo for å orientere om endringene i prisopplysningsforskriften som trådte i kraft i fjor. Samme brev vil snart gå ut til resten av landets sentraler. Les mer her

  september 10, 2019
 • Taxi i VY appen

  Taxi kommer i Vy-appen Mange av taxiselskapene i Norge kommer til å bli integrert i Vy-appen, slik at kundene kan bestille og betale taxi på forhånd som en del av reisen med tog eller buss.

  september 4, 2019
 • Norges Taxiforbund – Tror frislippet oppheves etter 2021

  Den operative næringen skal forberede seg på frislipp og eventuelle eneretter fra neste sommer, men forbundet må også ha fokus på stortingsvalget i 2021. – Debatten om samfunnsoppdraget og rammevilkår vil ta seg opp når konsekvensene av frislippet viser seg, mener forbundsleder Øystein Trevland. Les mer her

  august 22, 2019
 • Mercedes presenterer 8 seters Elbil

  Når portene på årets IAA-messe i Frankfurt åpner 12. september, har Mercedes-Benz med seg hyggelige nyheter til store familier, band, taxisjåfører og andre med ønske om god plass og elektrisk fremdrift. Les mer her.

  august 22, 2019
 • Ikke likegyldig hvem som kjører bestefar til sykehuset eller….

  Det er ikke likegyldig hvem som kjører bestefar til sykehuset eller barna til skolen. 1. juli 2020 blir drosjenæringa i Norge deregulert. Frislippet vil gi høyere priser for passasjerene og dårligere lønninger for sjåførene. Drosjene spiller en viktig rolle i hele Norge. Hver dag sørger de for at barn og unge med funksjonsnedsettelser kommer seg

  august 16, 2019
 • Anklages for å drive med pirattaxi.

  Det lokale selskapet «Gobilly» skal starte med drosjevirksomhet i Haugesund og Stavanger og ha søkt etter sjåfører på Finn.no. Nå vil Norges Taxiforbund politianmelde selskapet. Fylkesleder Morten Eriksen i Norges Taxiforbund Rogaland, vil anmelde «Gobilly» til politiets avdeling for arbeidslivskriminalitet, skriver Haugesunds avis. Les mer i Haugesunds avis

  august 12, 2019
 • Politiet i Sør-Vest

  #Sola: 1615-1745. Politiet har gjennomført en dokumentkontroll hos taxisjåfører like ved Stavanger lufthavn. Kontrollert 50 sjåfører. Ingen reaksjoner

  august 2, 2019
 • Taxiholdeplass Haakon V gate og Olav Vs gate under Glamaten

  Som kjent avholdes Glamat fra onsdag 24. til lørdag 27. juli. I denne perioden er følgende tider for Taxiholdeplassene i sentrum 06:00 – 17:00     Da brukes kun Taxiholdeplassen ved DNB Kl. 17:00               Holdeplassen ved DNB stenges og holdeplassen ved Romsøegården åpnes Kl. 19:00              Da brukes både Romsøegården og Kiellandshagen for Taxier i 2 rekker.

  juli 24, 2019
 • Nå er dato for når du må bytte førerkortet bestemt

  Nye førerkortforskrifter gjør at du kanskje bør ta en ekstra titt på førerkort ditt. Ifølge den nye forskriften skal alle førerkort utstedt før 19. januar 2013 fornyes. Les mer her

  juli 8, 2019
 • Apcoa har overtatt driften på Sola.

  Apcoa har nå overtatt driften av fremkallingssystemet på Sola flyplass. Ved eventuelle feil kan sjåførene bruke callingen på bommene som gis høy prioritet. En kan også nå Taxivertene på mobilnummer 97 31 57 48. Det vil også i løpet av kort tid komme opp bom slik at det ikke blir mulig å kjøre inn på

  juli 2, 2019
 • Toyota Sør-Vest og Fylkesforeningen på Taxidepotet.

  Toyota Sørvest og Norges Taxiforbund avd. Rogaland hadde info dag i Taxidepotet på Sola flyplass 12. juni. Toyota viste frem sin nye Toyota Camry i tillegg til RAW og Proace Verso. Det ble også servert boller og kaffe. Fylkesleder Morten Eriksen og daglig leder Henning Karlsen var ute for å møte medlemmene samt å observere

  juni 18, 2019
 • Taxinæringen ser fremover.

  Vi er selvsagt skuffa over vedtaket, men nå skal vi se framover. Næringen må tilpasse seg nye rammer, men kampen for anstendige rammevilkår blir intensivert. sier Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund. Les mer her.

  juni 17, 2019
 • Fylkesforeningene i Hordaland og Rogaland gave til T3 overlevert – Se TV innslaget.

  Under Årsmøtet som vi hadde sammen med Fylkesforeningen i Hordaland fikk vi inn Kr. 13.900.- i det interne lotteriet. Se innslaget fra TV Haugaland fra overrekkelse her.

  juni 14, 2019
 • Vy lager drosjetjeneste.

  Vy håper den nye funksjonen vil gjøre det enklere for nordmenn å planlegge miljøvennlige reiser hvor tog kombineres med taxi. Dette vil la kundene våre booke taxi som del av reisen fra dør til dør. Vi vil inngå avtale med ulike taxiselskaper, slik at kunden selv kan velge, sier Synne Homble, konserndirektør for mobilitet og

  juni 14, 2019
 • Mastrafjordtunnelen E-39 blir helt stengt natt til fredag.

  Natt til fredag 14. juni blir Mastrafjordtunnelen helt stengt. Årsaken er brannøvelse med utrykningsetaten. Øvelsen starter klokken 23.30. Tunnelen blir helt stengt fra 00.30 til 03.30. I timen mellom 23.30 og 00.30 blir det kontinuerlig kolonnekjøring. Les mer om de andre stengningen av tunnelene i rogavis.no

  juni 13, 2019
 • Utelukket å drive en Taxisentral og et Taxiselskap på gamlemåten.

  Norgestaxi-direktøren ønsker Uber velkommen, vil legge ned sentralene og blir trigget av at drosjetilbudet både er dyrt og dårlig. Vi har mistet en sosial arena. Stedet hvor alltid minst én jævel hadde sjekket inn etter midnatt. Han som stadig snek seg lenger fremover og spurte om noen ville spleise på en tur mens han griset

  juni 12, 2019
 • Taxisjåfør lette skadet i trafikkulykke.

  En Taxisjåfør ble lettere skadet etter en trafikkulykke i Bergelandstunnelen i Stavanger lørdag kveld. Les mer her

  juni 9, 2019
 • Lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) vedtatt i Stortinget.

  Tirsdag  4. juni vedtok Stortinget med 52 stemmer mot 46 endringer i Yrkestransportloven som trer i kraft 1. juli 2020. Les vedtaket her.

  juni 7, 2019
 • Visning av nye Toyota Camry.

  Toyota Sørvest vi være tilstede i Taxidepotet på Sola flyplass Onsdag 12. juni mellom kl. 10:00 – 12:30 der de blant annet vi vise den nye Toyota Camry. Det vil bli noe å bite i. Velkommen.

  juni 4, 2019
 • Sykkelrittet Hammer søndag 26.05.19

  Søndag 26. mai «Hammer Chase» Stavanger, Madla, Hillevåg, Hinna, Grannes Før rittet: Kl. 09:00 – 10:30  Lagene har trening i løypa  kl. 09:00 – 10:30 eskortert av MC vakter. Løypa er ikke lukket og vanlige trafikkregler gjelder. Kl. 10:30 – 11:30 Rigging av målportal på Madlaveien Ca. Kl. 15:00   Politiet startet lukking og tømming av

  mai 24, 2019
 • Sykkelrittet Hammer lørdag 25.05.19

  Lørdag 25. mai Hammer sprint – Stavanger sentrum, Madla Før rittet: Stavanger sentrum stengt for biltrafikk på Skagenkaien, Strandkaien, og Torget hele dagen Politiet starter tømming av løypa kl. 15:00 Under rittet: Rittet starter fra Madlaveien v/ Stavanger Forum kl. 16:15 og kjører Madlaveien – Bergelandstunnelen – Havneringen – Skagenkaien – Haakon VII gt. Arne

  mai 24, 2019
 • Sykkelrittet Hammer

  Dagens løyper  i forbindelse sykkelrittet Hammer i Stavanger kan du lese mer om her: Fredag 24.05.2019 Madla /Ullandhaug/ Tjensvoll Fredag 24. mai. Madla /Ullandhaug/ Tjensvoll Stengninger: Sørmarkbakken 07:00 – 12:00 og kl. 18:00 til løpsslutt ca 21:30 Madlaveien v/ Stavanger Forum – DNB Arena 10:00 – 13:00 Løypa. Rittet starter kl. 19:00 og kjører følgende

  mai 24, 2019
 • Nye Toyota Camry – VIP visning og presentasjon

  onsdag 22. mai kl. 12:30 hos Toyota Sør-Vest  på Forus. Velkommen

  mai 20, 2019
 • Taxinæringen aksjonerte i Haugesund.

  21 taxier fra Haugesund taxi og Karmøy taxi kjørte kortesje gjennom gatene i går. Over hele landet var det en markering mot regjeringens forslag om å åpne for «Uber», «Lyft» og «Haxi». Les mer i Radio Haugaland

  mai 16, 2019
 • Markering mot ny drosjelov i Stavanger 14. mai.

  Taxi-næringen vil tirsdag 14.mai kl 18 – 20 ha en landsomfattende markering mot regjeringens forslag om deregulering av taxi.Formål med aksjonen. Synliggjøre de trafikale problemer som kan oppstå etter en deregulering samt gi publikum ett innsyn i hvor mange drosjer som faktisk står til deres disposisjon 24/7. Dette gjør vi ved å kjøre så mange

  mai 13, 2019
 • Taxi-markering mot lovforslag.

  Taxi-næringen vil tirsdag 14.mai kl 18 – 20 ha en landsomfattende markering mot regjeringens forslag om deregulering av taxi. Vi ønsker å markere fredelig, og uten å ramme kunder, så aksjonen består i at alle drosjer kjører ut i dette tidsrommet, i sentrale deler av byer og tettsteder over hele landet, sier leder i Norges

  mai 13, 2019
 • Regjeringa ruinerer drosjenæringa.

  Regjeringen gjennomfører nå prosjekter med reformer og plattformer innenfor flere sektorer og næringer. Det kan se ut som regjeringen ikke har forstått oppdraget med å skape trygghet for innbyggerne i Norge. Dette igjennom de fremspringene som berører kommunesammenslåing, salg av statseide virksomheter og ikke minst den regulerte drosjenæringen. Dette er noe vi som enkeltindivider vil

  mai 3, 2019
 • Vil vi kjøre pirattaxi baklengs inn i framtiden?

  Venstre med regeringen i spissen legger faktisk til rette for å ødelegge en hel bransje ved å åpne for at multinasjonale selskaper og storaktører skal drives til å basere driften sin på sosial dumping», skriver Silje Talgø. Les hele innlegget her.

  april 26, 2019
 • Vellykket Årsmøtehelg i Haugesund

  Norges Taxiforbund fylkesavdelinger i Hordaland og Rogaland avholdt felles Årsmøtehelg på Scandic Maritim hotel i Haugesund 30 mars. Helgen startet opp med et HMS kurs hvor 22 deltakere deltok og ble avsluttet med felles middag for delegater, ledsagere og utstillere. Årsmøtet ble åpnet av Haugesunds Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund før Jan Valeur fra 07000

  april 17, 2019
 • Nå kommer viktige endringer for de som skal kjøpe og selge bil

  kjøpe og selge bil har blitt både enklere og tryggere de siste årene. Stadig mer kan nå gjøres på nettet med verktøy som skal sørge for at dette er forutsigbart og forståelig, både for kjøper og selger. Les mer i TV2.no

  april 11, 2019
 • Endringer i yrkestransportlova trer i kraft 01.07.2020

  Hovedinnholdet i lovproposisjonen er å oppheve antallsreguleringen for drosjer. Samtidig foreslås det at fylkeskommunene skal kunne tildele eneretter for drosjevirksomhet i områder med liten befolkning for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud i hele landet. Videre foreslås det at krav om løyve skal opprettholdes, samt at det stilles krav til fagkunnskap for sjåfør. Les lovproposisjonen her

  april 10, 2019
 • Nå bør du avtale sommerferien

  Ferieloven slår nemlig fast at arbeidstaker kan kreve å få beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien starter. Hvis de første starter sommerferie sin ved sankthans, skal dette altså etter lovens hovedregel være klart og formidlet til arbeidstaker senest 23. april, som i 2019 er første arbeidsdag etter påske.  Les mer her.

  april 10, 2019
 • Oppfordring til markering.

  Charlie omkom etter påkjørsel av et utenlandsk vogntog som ikke klarte norsk vinterføre. Norges Taxiforbund støtter lastebileiernes forbund i å avholde ett minutts stillhet under begravelsen neste onsdag, 3. april, kl 13.00 Vi vil oppfordre de som kan om å markere dette. Helst ikke på eventuell passasjers bekostning, så hver enkelt må ta stilling hva

  mars 28, 2019
 • Strømutkobling Sola flyplass

  Pga. bytte av en transformator må strømmen tas i Taxidepotet. Arbeidene starter mandag 1. april kl. kl 23:30. Depotet vil være stengt fra samme tidsrom og Taxier skal kjøre direkte til forplass (holdeplass). Sesam Parkering vi ha Taxiverter klare i tilfelle arbeidene ikke blir ferdige til kl. 06.00 tirsdag morgen.

  mars 28, 2019
 • Stjålet Taxi.

  En Taxi fra Norgestaxi ble stjålet på et verksted på Forus 8. mars i år. Bilen er en Mercedes 200 Natural Gas, sort av farge og registeringsnummer GA10722. Ser du bilen ring eier Sveinung Bøe på mobil 992 11 580

  mars 22, 2019
 • Gode drosjetilbod i byane og i distrikta.

  Drosjenæringa er i endring enten vi vil det eller ikkje. Ny teknologi har endra folks forventningar til drosjetilbodet, omsetninga i drosjenæringa går nedover, og nye bildelingstenester vil over tid gi den vanlege taxien auka konkurranse. Difor er det viktig at vi no ser på korleis vi kan leggje betre til rette for ein velfungerande drosjemarknad.

  mars 22, 2019
 • Feil ved antenne på Sola.

  Under et møte med Avinor torsdag 21.03.19 er det konstatert feil i en antenne i framkjøringssystemet på Sola flyplass og det jobbes med å løse problemet snarest mulig. Det vil i mellomtiden være Taxiverter tilstede også på fredag og søndag frem til kl. 23.00 og lørdag frem til kl. 18.00 for å hjelpe til ved

  mars 22, 2019
 • Forbundet i møte med ekspertgruppen om enklere merverdiavgift.

  Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. Norges Taxiforbund hadde to viktige budskap til ekspertgruppen: – Innfør nullsats ved kjøp av persontransporttjenester. – Likebehandling av taxinæringen og øvrig kollektivtrafikk. Den lave merverdiavgiftssatsen ble innført i 2004, og i dag er satsen

  mars 15, 2019
 • SISTE fra Taxidepotet på Sola.

  Det er nå i gang satt at alle biler, inkludert maxitaxier, følger samme fremkallingskøen med først inn og først ut.

  mars 14, 2019
 • Feil ved fremkallingssystemet på Sola.

  Vi har fått tilbakemelding fra eiere / sjåfører om at framkjøring av Taxi ut fra depotet går tregt og i  mange tilfeller står det mange passasjerer og venter på Taxi, mens taxiene står i depotet uten å bli fremkalt. Vi har i dag vært i kontakt med Avinor /Sesam Parkering og de har funnet en

  mars 13, 2019
 • Nå er det ikke lenge til du kan laste ned førerkortet på mobilen.

  No blir førarkortet digitalt. Det betyr at ein ikkje lenger vil måtte ha med seg det fysiske førarkortet når ein berre skal køyra ei lita tur, som å henta i barnehagen eller køyra nokon til toget. Dette vil gjera kvardagen enklare for bilistane, samstundes som myndigheitene får meir oppdatert informasjon enn det fysiske førarkortet gjev

  mars 8, 2019
 • Taxipassasjerer føler seg utrygge.

  Seks av ti svarer i undersøkelsen at de har hatt en negativ opplevelse med drosjesjåføren. Forbrukerrådet gjennomførte samme undersøkelse i 2014. I år er det litt flere enn for fem år siden som oppgir at de har følt seg utrygge. Nesten hver tredje kvinne svarer ja på dette, mot hver fjerde kvinne i 2014. Les

  mars 4, 2019
 • Taxidepot Sola flyplass.

  Det jobbes fortsatt med en ordning om at storbiler skal følge ordinær fremkalling og fremkalles ekstra ved behov. Imellomtiden justeres antall maxi taxier til 2 ved holdeplassen for å utjevne ventetiden på depotet. I tillegg ber vi dere informere sjåførene om at ALLE SKAL kjøre innom depotet først og vente på fremkalling før en kjører

  februar 15, 2019
 • LO frykter for drosje som et profesjonelt tilbud.

  LO frykter at liberaliseringen vil føre til press på lønns- og arbeidsvilkår og at det undergraver seriøsiteten i næringen. Avskaffelsen av plikten til å være tilknyttet en sentral vil gjøre det vanskeligere for myndighetene å kontrollere næringen. Les hele historien her

  februar 15, 2019
 • Taxidepot Sola flyplass

  Dessverre har det vært utfordringer med fremkallingssystemet på Sola flyplass. Det har forekommet feil i forhold til når biler har blitt fremkalt fra depotet til holdeplassen. Denne feilen skal nå være rettet, men det vil så snart som mulig bli satt inn verter for å følge opp at systemet fungerer. I tillegg har vi bedt

  februar 14, 2019
 • Bom Taxidepotet på Sola

  Ved utkjørsel skal bommen automatisk åpne seg. Hvis ikke kan dere bruke knappen på bommen. Se bilde

  februar 12, 2019
 • Utsatt oppstart av TMC på Sola.

  Den planlagte oppstarten av Taxi Management systemet med ny fremkalling på Taxidepotet på Sola skulle etter planen ha oppstart i dag k. 07:00. Dessverre har det vært problemer med den store LED skjermen og oppstart må dessverre utsettes. Det vil bli fremkalling frem til oppstart. Vi kommer tilbake med mer info.

  februar 6, 2019
 • Politiet bekymret for overkapasitet

  Politidirektoratet ser med ”en viss bekymring på å fjerne den såkalte behovsprøvingen”. Overkapasitet i Oslo skaper ”anarki”. Direktoratet har samlet inn synspunkter fra etatene, og det er Oslo Politidistrikt (OPD)som har gått grundigst inn i saken. Direktoratet slutter seg til deres vurderinger, som peker på mange utfordringer for politiet med departementets forslag. Les mer her 

  februar 4, 2019
 • Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker.

  Sjekk snittlønnen i din næring her. 4. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2018 for de fleste aller yrker. Den gjennomsnittlige månedslønn for alle ansatte var 45.600 kroner, noe som tilsvarer en vekst på vel 1.300 kroner fra 2017. Dette er en økning på 2,9 prosent. Det er handels- og skipsmeglere som kom på andreplass

  februar 4, 2019
 • Info Taxi depot Sola flyplass.

  Det vil i hele helgen være arbeider med det nye systemet for fremkalling på Sola. Dette gjør at systemet ikke er i funksjon før mandag ettermiddag /kveld. KØORDNING TAXIDEPOT. Det er merket opp rekker på ca 5 til 7 biler i hver. Rekke nr. 1 er nærmest veien og siste rekke er nærmest servicebygget (toalettene).

  februar 1, 2019
 • Endringer i fremkallingen på Sola fra 1. februar.

  Fra 01.02.2019 har Sesam Parkering overtatt fremkalling av Taxi på Sola flyplass. Fra fredag blir det som kjent kjørt manuell fremkalling til anlegget er fredag montert. Når TMS settes i drift blir det noen endinger. Her er de viktigste punktene: Hva er som før: Brikken du allerede har benyttes videre. Køordning er uendret. Ved «korte

  januar 31, 2019
 • Enringer på fremkalling på Sola fra 01.02.2019.

  Fra 01.02.2019 har Sesam Parkering overtatt fremkalling av Taxi på Sola flyplass. Fra fredag blir det som kjent kjørt manuell fremkalling til anlegget er fredag montert. Når ned nyr TMS settes i drivt blir det noen endinger.

  januar 31, 2019
 • Nytt innkjøringssystem på Sola fra 1. februar.

  Som kjent overtar Sesam Parkering ansvaret for Taxi Management System (TMS) fra midnatt til 1.februar. Den første perioden (1.febr til 4.febr) vil det ikke være et system aktivt og derfor behov for manuell styring av køordningen i depotene. I denne perioden vil det være 1 person tilstede i depot og 1 person tilstede på forplass

  januar 31, 2019
 • Krav om pristilbud i Taxi.

  Krav om pristilbud for drosjetjenester kom inn i prisopplysningsforskriften i juli 2018.  Norges Taxiforbund sende via advokatfirmaet Arntzen de Besche brev til Barne- og likestillingsdepartementet med ønske om lengre frist for innføring av kravet. Departementet har oversendt brevet til Forbrukertilsynet for oppfølging. I vedlagte brev fra Forbrukertilsynet varsler de at de nå anser at det

  januar 30, 2019
 • Viktige biler har lys på taket.

  I en taxi med løyve, har sjåføren politets kjøreseddel. Det betyr at sjåføren har kompetanse til syke- og skolekjøring, til å kjøre tenåringen din trygt hjem, eller dine nærmeste trygt til og fra lege og sykehus. En taxi med lampe har plikt til å kjøre uansett når på døgnet du bestiller; ikke bare når sjåføren

  januar 24, 2019
 • Tiltalt for rasistisk motivert vold mot taxisjåfør.

  SANDNES: Ifølge tiltalen skal 48-åringen både ha skjelt ut og slått taxisjåføren som plukket ham opp i Sandnes natt til 8. juni i år. Les mer i Aftenbladet.no

  januar 23, 2019
 • Norges råeste? Sverre har taxi med over 600 hk.

  Når man først skal være gal, gjør man det skikkelig. 60-åringen fra Sand i Rogaland kjører nemlig noe så sjeldent som en Audi RS 6 – som taxi! Det er selvfølgelig ikke standardutgaven, heller. Her snakker vi Performance-modellen med 605 hk. Les hele historien her.

  januar 22, 2019
 • Høring – Endring av drosjereguleringen – oppheving av behovsprøvingen mv.

  Samferdselsdepartementet har hatt ute til høring utkast til endringer i drosjereguleringen på alminnelig høring. Les alle høringsuttalelsene her.

  januar 22, 2019
 • Kunnskapsbasert politikk – også for taxi!

  I år fyller Norges Taxiforbund 100 år. Skal det også bli året da et knapt politisk flertall ødelegger drosjeyrket og avvikler samfunnsoppdraget som de selv sa var «viktig» fram til for to år siden? Les mer her

  januar 18, 2019
 • Ikke la politikerne kjøre taxiyrket i grøfta!

  Samferdselsdepartementet har hatt på høring et forslag om deregulering av drosjer i Norge. Forslaget er ikke basert på kunnskap om drosjemarkeder, og vil føre til dårligere tilbud, høyere priser og svekket kvalitet. Høringsrunden bekrefter dette. Les mer her

  januar 16, 2019
 • Drosjesjåfør fikk oppreisning etter å ha blitt slått på jobb.

  En taxisjåfør har fått Kr. 15.000.- etter å ha blitt slått mens han satt fastspent i bilbeltet. Les hele historien i Rogalands avis.h

  januar 9, 2019
 • Nordnorske Taxikonferansen i Bodø.

  Da begynner det å nærme seg den Nordnorske Taxikonferansen i Bodø den 20-21.02, og ting begynner å falle på plass. Alle drosjeeiere med ledsagere er selvfølgelig hjertelig velkommen?. Alt ligger til rette for to trivelige dager med faglig påfyll og sosiale opplevelser. Det ser ut som vi får en fin blanding av personer fra næringen

  januar 9, 2019
 • Fylkesvei 45 stengt langs Oltedalsvatnet.

  Veien langs Oltedalsvatnet blir stengt mandag 14. januar klokken 09 og kan være stengt helt fram til fredag 18. januar klokken 12. Men Vegvesenet vil åpne veien så fort det lar seg gjøre etter at arbeidet er ferdig. Les mer i Aftenbladet.no

  januar 9, 2019
 • Taxi tok fyr ved bensinstasjon

  Klokken 02.07 natt til onsdag fikk politiet melding om brann i en bil ved en bensinstasjon i Pedersgata i Stavanger. Les mer i Rogalands avis.

  januar 2, 2019
 • Behovsprøving er fortsatt beste reguleringsmåte.

  Norges Taxiforbund mener fortsatt at behovsprøvde drosjeløyver er den mest egnede måten å regulere drosjenæringen på. Dette framgår av høringssvaret som forbundet har sendt Samferdselsdepartementet. Det ble vedtatt av landsstyret, som er høyeste organ mellom landsmøtene. Les mer her

  desember 27, 2018
 • Nei til drosjeendringer

  NHF har levert høringssvar til regjeringens forslag til endringer i drosjereguleringen. Vi er opptatt av å sikre en drosjepolitikk som fører til et godt og forutsigbart drosjetilbud i hele landet og …….  Les mer her

  desember 27, 2018
 • Frustrerte leger mener de gjør politiets jobb.

  Nå kan fastlegen din ta lappen fra deg, hvis du har alkoholproblemer. Det skaper frykt blant pasientene. – Vi er blitt politiets forlengede arm, sier lege. Det siste han sa var at han ikke ville ha tillit til meg igjen, sier fastlege Alexander Wahl. Han forteller om da han tok lappen fra en pasient, som

  desember 14, 2018
 • Statsbudsjettet for 2019 vedtatt i Stortinget

  Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2019 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2019 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti. Konsekvensene av dette er at drosjene mister særfordelene i vekt- og CO2-komponenten i engangsavgiften.Norges Taxiforbund sendte i slutten av november et brev til Samferdselsdepartementet hvor

  desember 13, 2018
 • Taxisjåfør uten kjøretillatelse skulle hente skolebarn.

  TStatens vegvesen så seg nødt til å anmelde en taxisjåfør da de onsdag hadde kontroll på Krossmoen i Eigersund. Maxi-taxien fra et lokalt taxiselskap i Egersund ble stoppet da den var på vei for å hente skolebarn. Sjåføren hadde verken yrkesjåførkompetanse eller gyldig kjøreseddel. Skolebarna måtte derfor vente på alternativ transport mens sjåføren ble anmeldt for

  desember 12, 2018
 • Hvor lenge må du oppbevare sykemeldingsdokumentasjon?

  Mange er usikre på hvor lenge de må oppbevare dokumentasjonen i forbindelse med ansattes sykmelding. Nå har det kommet noen nye avklaringer. Les mer her.

  desember 5, 2018
 • Taxiforbundet mener ny avgift vil ramme handikappede.

  I dag har taxibransjen fritak for å betale noe for bilens vekt i engangsavgiften man må betale når man kjøper bil i Norge. Det er dette fritaket regjeringen har foreslått fjernet i statsbudsjettet for 2019, og som Kristelig Folkeparti vil gi sin støtte til under behandlingen av saken i Stortinget i dag. Selve vedtaket er

  desember 3, 2018
 • Forbundet protesterer mot avgiftsøkningen på drosjebiler.

  Mandag 5. desember mellom kl 09:00 og 10:00 vil Norges Taxiforbund markere protest mot forslaget til avgiftsøkning på drosjebiler, foran Stortinget. Under behandlingen av avgiftspolitikken for neste år, får vi støtte fra rødgrønn side, i alle fall Sp og Ap. Finansdebatten starter i Stortinget kl 10.00. I dagene framover kommer de ulike komitéenes innstillinger. Arbeiderpartiets

  november 30, 2018
 • Endring i maksimalprisene fra 1. desember 2018.

  Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnitt 2 prosent. Som en følge av dette kan lønnsprosenten i regulert område settes til 40,80 %. De nye maksimalprisene fremgår av endringsforskriften som kan leses ved å trykke her. Ikrafttredelse for nye takster er lørdag 1. desember 2018. Nye takstoblater

  november 28, 2018
 • Avgiftssjokk for taxinæringen.

  Drosjenæringen fikk en sjokkbeskjed i årets statsbudsjett. Noen av de største drosjene går opp over 200.000 kroner i pris, viser en utregning fra Taxiforbundet.Les mer i VG.no

  november 23, 2018
 • Infotavle ved Taxidepotet er nå i full drift.

  Avinor melder søndag kveld at Infotavlen på Taxidepotet nå er reparet og i full drift.  

  november 18, 2018
 • Lettere å sjekke førerkort.

  Enten du skal la noen prøvekjøre eller låne bilen din: Nå blir det enklere å sjekke om førerkortet faktisk er gyldig. Statens vegvesen har nemlig lansert tjenesten «Sjekk førerkort» som er tilgjengelig på deres nettsider. Tjenesten er tilgjengelig for alle, men krever innlogging via ID-porten. Les mer her

  november 15, 2018
 • Info Taxidepotet Sola flyplass.

  Den store infotavlen ved utkjørselen på Taxidepotet er delvis ute av funksjon, men det arbeides med å få den opp i full drift. På grunn av feilen vil den bare vise max. 3 biler for framkjøring og det er derfor viktig at ventende Taxier kjører ut av depotet så snart som mulig de  er tildelt sitt framkjøringsnummer. Funksjonen

  november 14, 2018
 • To menn kritisk skadet i frontkollisjon.

  Klokken 03.37 natt til tirsdag fikk politiet melding om en frontkollisjon mellom en taxi og en personbil i Jærveien, ved Sandnes Rådhus. Les mer i Aftenbladet.no

  november 14, 2018
 • Kolumbus positive til Buss-taxi i Rennesøy.

  Etter eit møte med kommuneleiinga i forrige veke vedrørande moglegheita for å få innført ei ordning med Buss-taxi i Rennesøy, ser varaordføarar Jostein Eiane ,Kr.F, positivt på at ein kan få dette til alt frå skulestart neste år. Les mer her.

  november 7, 2018
 • Hvorfor fungerte ikke Uber i Norge?

  I fjor fikk den populære delingsøkonomitjenesten Uber trøbbel på det norske markedet. I oktober slo bladet Kapital fast at 126 Uber-sjåfører hadde fått forelegg for ulovlig drosjekjøring og krav om inndragning av til sammen 16,7 millioner kroner i omsetning. Det var bare et spørsmål om tid før politiet kom frem til at tjenesten var ulovlig.

  oktober 27, 2018
 • Kurstilbud i HMS for ledere.

  Aktimed avholder HMS kurs for ledere 29. november 2018 kl. 08:30 -15:30 i sine lokaler i Vassbotn 15, Sandnes Program. Kl. 08:30 Arbeidsmiljøloven, internkontrol med mer  HMS aktører – rettigheter og ansvar v Cecilie Øverland 10:15 Pause 10:30 Systematisk HMS arbeid, krav til rapportering / dokumentasjon Vernerunde, risikovurdering, kartlegging, handlingsplan Avviksbehandling. Yrkeshygiene v/ Cecilie Øverland 11:45

  oktober 23, 2018
 • HMS kurs i Stavanger 14. november 2018

  Taxiskolen AS avholder kurs i HMS (Helse Miljø og Sikkerhet) i våre lokaler Støperigata 30,  4014 STAVANGER onsdag 14. november 2018 kl. 17:00.   Kurset er lovpålagt og det er meget viktig at man har disse tiltakene i orden. Arbeidstilsynet har fokus på dette i drosjebransjen. Det gjelder spesielt der man kjører på oppdrag for

  oktober 17, 2018
 • Høyre vil ødelegge taxinæringen.

  For 20 år siden åpnet man for flere taxisentraler og flere løyver i Oslo. Begrunnelse n var, som alltid, bedre service til kundene og billigere taxiturer. Vi har opplevd det motsatt. Bokstavelig talt. Les mer i Bergens Tidende.

  oktober 16, 2018
 • Viktigere å få drosje når det er krise enn å slippe å vente ti minutter etter julebordet.

  Markedssjef Stian Enghaug i Taxisentralen om forslaget til løyvefrislipp: – Vi ønsker konkurranse på like vilkår velkommen. Men slik det er foreslått, er vi redd for næringa vår og vi er redd for tilbudet til kundene våre. Etter lang tids venting kom til slutt høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet som omhandler endringer i drosjereguleringen. Les mer i Fredriksstad

  oktober 15, 2018
 • Regjeringen vil endre Drosje-Norge.

  Hvis regjeringen får det som den vil blir det fortsatt løyvekrav i drosjenæringen, mens det meste skal liberaliseres. I distriktene vil lokale myndigheter få lov til å sette krav som sikrer drosjetilbudet. Etter en het debatt om hvilke regler som skal gjelde for drosjenæringen og hvordan man skal håndtere nye aktører som Prai og Uber,

  oktober 2, 2018
 • Regjeringen foreslår omfattende endringer i drosjenæringen

  Regjeringen foreslår store endringer og går blant annet inn for mer liberalisering og fjerning av behovsprøvingen på drosjeløyver i nytt høringsnotat. Samferdselsdepartementet skriver i et høringsnotat at de etter å ha sett nærmere på drosjenæringen har konkludert med at det er varierende kvalitet på tjenestene, og at konkurransen i markedet ikke fungerer godt nok. Les

  oktober 2, 2018
 • Uforutsigbart for kunder og næring.

  Taxiforbundet er sterkt kritisk til at det er ESA og Delingsøkonomiutvalget som så tydelig legges til grunn for forslaget. ”Samfunnsoppdraget” og drosjenes plas…s i kollektivtransporten er et perspektiv som forsvant etter at regjeringen ble utvidet. – Forslaget er derfor svært dårlig forankret i fagkunnskap og samfunnsperspektiv, sier forbundets leder, Øystein Trevland. – Nå diskuteres for

  oktober 1, 2018
 • Unik førvisning av nye Lexus ES 300h

  Lexus Stavanger inviterer alle taxieiere og sjåfører til eksklusiv førvisning av nye Lexus Torsdag 4. oktober kl. 12:00 til 15:00. Enkel servering i Bilhuset på Forus. Velkommen Ser mer av Lexus her

  september 28, 2018
 • Til legen med Über?

  Delingsøkonomi er i vinden som aldri før. Über og tilsvarende selskap som organiserer pirattaxi prøver å bli stuerene ved å friste folk flest med billigere kjøring hjem fra fest. Økt konkurranse blir fremhevet som det eneste saliggjørende for å få ned taxiprisene. Taxitilbudet i Norge er en del av kollektivtransporten. For å få lov til

  september 27, 2018
 • Presisering av vederlag til Avinor fra 1. oktober 2018.

  Det har vært litt usikkerhet vedrørende prisforhøyelsen på Avinors vederlag på Sola. Prisen er Kr. 9.- eskl. mva. for alle flyplassen og Kr. 4,50 der det er Taxiverter. På Sola flyplass vil det si at prisen fra 1. oktober 2018 blir Kr. 13.50 eskl. mva. Som kjent så belastet flyplassavgiften fra Avinor med 25% moms

  september 26, 2018
 • Info Nordic Edge i Stavanger Forum.

  Fra 25. til 27. oktober avholdes Nordic Edge i Stavanger Forum. Åpningstidene er fra  kl. 09:00 til kl. 18:00. Det er forventet ca 5.000 besøkende i løpet av de 3 dagene. I forbindelse med Nordic Edge i Stavanger Forum opprettes det midlertidig Taxiholdeplass ved Forum Expo. Innkjøring fra DNB Arena og helt inn langs ishallene

  september 24, 2018
 • Vi skal ikke være politisk kasteball

  I skrivende stund vet vi ikke i detalj hva samferdselsministeren vil foreslå som ny yrkestransportlov, men brevet til Troms fylkesting fra statssekretær Anders B. Werp (H) viser at vi ikke kan forvente så mye. Taxi overalt, alltid skal avskaffes, og det er ”mer konkurranse” som skal løse problemet med for mange sentraler og løyver i

  september 20, 2018
 • Tunnelvask uke 39.

  I uke 39 vil det foregå vasking av tunnelene i Sør-Rogaland. Omkjøring vil bli skiltet Kleppetunnelen 23. september kl. 20.00 – 23. september kl. 23.00 Austrått tunnelen 23. september kl. 22.00 – 24. september kl. 02.00 Hillevågstunnelen 24. september kl. 01.00 – 24. september kl. 06.00 Storhaugtunnelen 24. september kl. 20.00 – 25. september kl.

  september 17, 2018
 • Miljøsøndag 16. september 2018

  I forbindelse med Miljøsøndag 16. september vil Taxiholdeplassen ved Romsøegården være stengt mellom kl. 11:00 – 18:00. Det vil være mulig å bruke Taxiholdeplassene ved DNB, Atlanic og Skagenkaien.  

  september 14, 2018
 • Velkommen til Fagkonferansen 2018.

  Norges Taxiforbund har gleden av å invitere deg til Fagkonferansen 2018!  Konferansen arrangeres hvert annet år, og er næringens faglige og sosiale møteplass. Målet med årets konferanse er å bidra til nytenkning og debatt omkring de endringer og utfordringer som drosjenæringen står ovenfor. Konferansen finner sted på Scandic Oslo Airport den 25. og 26. oktober 2018

  september 13, 2018
 • Ny treningsavtale med Arena treningsenter.

  SAMARBEIDSAVTALE MELLOM OG Norges Taxiforbund avd. Rogaland og Arena Treningssenter   Denne avtalen regulerer betingelsene i treningsavtalen for medlemmer av Norges Taxi Forbund avd Rogaland. Avtalen gjelder Arena Treningssenter AS sine treningssentre – for tiden Arena Treningssenter Stadion Parken og Arena Treningssenter Jærhagen. Treningsavtalen gjelder for alle medlemmer av Norges Taxi Forbund avd Rogaland. For

  september 12, 2018
 • Fastsettelse av antall drosjeløyver 2019.

  Samferdselskontoret har nå sendt ut til høring med søknadsfrist 15.10.2018. Høringen er sendt til Taxisentralene og kommunene kommune i Rogaland, Næringsforeningen i Stavanger, Rogaland Transportarbeiderforening, Stavanger lufthavn og NAV Rogaland. Les høringsbrevet1809901 Fastsettelse av antall drosjeløyver 2019  

  september 11, 2018
 • Overgang mellom sentralene på Sør-Jæren.

  Det er utlyst overgang mellom sentralene på Sør-Jæren ( Bryne Taxisentral, Hå Taxisentral og Vibå Taxi) med søknadsfrist 10.10.2018. Da en sentral ikke kan ha mer enn 50% av løyveantallet kan det ikke tillattes overgang til Bryne Taxisentral. For mer info på Fylkeskommunens hjemmesider Søknad om overgang behandles etter gjeldende rammebetingelser for drosjenæringen som sier:

  september 11, 2018
 • Taxi-appen Prai tapte ankesak: Tar saken til Høyesterett.

  Taxitjenesten Prai tapte ankesaken etter at Oslo kommune forsøkte å stanse bruken av appen. Nå vil gründeren ta saken til Høyesterett. I mai bestemte Oslo byfogdembete at Oslo kommune fikk forbud mot å forfølge drosjeløyvehavere som bruker taxi-appen Prai, men nå har lagmannsretten opphevet vedtaket. Les mer E24.no

  september 11, 2018
 • Stavanger SV stemte mot bompakken.

  Det er også problematisk at drosjenæringen ikke regnes som en del av kollektivtilbudet, men blir pålagt bompenger. Det betyr dyrere drosjeregninger for de som er avhengige av å benytte drosje. Særlig mange eldre har stort behov for drosje i sin hverdag, men også skoleskyss og transport for menneske med redusert gangeevne er viktig. Les mer

  september 6, 2018
 • Oalsgata i Sandnes nattestengt.

  Mandag 3. september klokken 21.00 starter arbeidet med å frese vekk gammal asfalt på fylkesveg 509 i Sandnes. Les mer i Aftenbladet.no

  september 3, 2018
 • Ideologisk, ikke kunnskapsbasert reform.

  Om kort tid kommer Samferdselsdepartementets forslag om å fjerne behovsprøving og krav til sentraltilknytning for innehavere av drosjeløyver. En ”reform” som vil svekke tilbudet til forbrukerne, gjøre taxi dyrere og dårligere mange steder, og gi høyst usikker framtid for taxi som yrke. Les mer  i bladet TAXI nr 5, august 2018).

  september 3, 2018
 • Nattestengt på Motorveien i tre uker.

  Fra mandag 3. september til mandag 24. september blir det nattestengt på strekningen Schancheholen – Madlaveien. Les mer i Aftenbladet.no

  september 3, 2018
 • Konkurransedirektør for løsarbeidersamfunn

  Det er helt riktig at drosjer på tomgang er sløsing, som konkurransedirektør Lars Sørgård skriver i DN den 23. august. Det er derfor drosjer er antallsregulert – direkte eller indirekte – i de aller fleste land og storbyer. I NRK dagen etter ble to drosjesjåfører i Oslo intervjuet, og meldingen var klar: Det er for

  august 31, 2018
 • Info løyvehavere med forsikring i Nemi (Vardia).

  Det er dessverre blitt gjort betydelig feil i avtaleproduksjonen under sammenslåingen av VARDIA og NEMI Forsikring. Feilen har medført at alle forsikringsavtaler som er flyttet over fra Vardia til Nemi Forsikring med startdato fra 01. august og ut oktober, er produsert med feil pris. Noen kunder har pga dette byttet forsikringsselskap, det beklager vi. Vi

  august 31, 2018
 • Info vedrørende Nemi forsikring (Vardia).

  Norges Taxiforbund  har i dag hatt et nytt møte med NEMI om forsikringer. NEMI innrømmer nå, etter flere møter og press fra NT, at de har priset forsikringene feil.  Økningene er alt for store, og hele prosessen må startes på nytt.  Det vil ta minst et par uker før nye tariffer er klare. Dessverre har

  august 30, 2018
 • De fleste forelegg ble utferdiget til taxisjåfører.

  Politiet hadde trafikkontroll med fokus på belte- og mobilbruk ved Brustadbua i formiddag. Resultat: Fem forenklede forelegg for mobilbruk samt én anmeldelse. – De fleste forelegg ble utferdiget til taxisjåfører, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter

  august 29, 2018
 • Førerløs taxi har debuterte i Tokyo.

  Selskapet bak de førerløse taxiene håper på full drift under OL i 2020. Les  mer i E 24

  august 29, 2018
 • Har kjørt 675.000 km (!) i Tesla! Hva skjer egentlig da?

  Noe av det mange var skeptiske til ved innfasingen av elbiler, var levetiden på batteriene. For hvor lenge ville de egentlig holde? Hvor fort ville de miste effekten? Les mer i Telemarkavisa

  august 29, 2018
 • Solasplitten stenges 29. august til 5. september

  Solasplitten (509) stenger hver natt fra kl. 21:00 – 05:00 neste dag i perioden 29. august til 5. september. Veiarbeidet vil foregå i tunellene. Omkjøring er skiltet.  

  august 28, 2018
 • Stol ikke på alkometerne som selges i butikkene.

  En 46 år gammel drosjesjåfør er i Jæren tingrett dømt til 15 dagers fengsel for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Retten mener det var uaktsomt å stole på alkometeret han hadde kjøpt. Resultatet viste seg å være feil. Søndag 13. mai i år ble han stanset i en politikontroll i Klepp. Kvelden i forveien

  august 22, 2018
 • Til løyvehavere som har Taxi forsikret i Vardia / Nemi.

  Vardia er blitt oppkjøpt av Nemi forsikring og dette har resultert i  store endringer i taxiforsikringen hos enkelte medlemmer. For å holde en lav premie for de beste kundene, kan dessverre de med dårlig skadestatistikk få en økning. Vardia/Nemi innrømmer at det kan forekomme noen feil, vi ber derfor om at både ny og gammel

  august 21, 2018
 • Urovekkende mange har opplevd vold eller trusler.

  Av 509 spurte svarte 60 prosent av taxisjåførene at de hadde opplevd vold eller trusler, eller begge deler, på jobb. Les mer på nrk.no

  august 18, 2018
 • Kolonnekøyring i Rennfast startar natt til mandag

  Vaskinga av Rennfast-tunnelane startar ved midnatt natt til mandag og varer i første omgang til klokka 6 mandag morgon. Arbeidet tar pause fram til kvelden og startar att klokka 22. Les mer i Aftenbladet.no

  august 17, 2018
 • Drosjenæringen støtter bompengeaksjon.

  22. august vil trafikken stå på Bybrua i Stavanger. En Facebook-gruppe med 25 000 medlemmer mobiliserer nå til kamp mot bompengeringen som kommer i oktober, men vil det ha effekt? Drosjenæringen mener de er en del av kollektivtilbudet i regionen, og stiller seg svært kritisk til å betale. Se innslaget om demonstrasjon mot bompengene på

  august 8, 2018
 • NY BOMRING OG ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR MAXITAXIER

  I Sandnes Taxi sin maxitaxi avdeling har vi både maxitaxier under 3,5 tonn og maxitaxier over 3,5 tonn. I dag har vi 29 maxitaxier over 3,5 tonn, og alle er tilrettelagt for transport av rullestoler. Vi har kontraktskjøring for de fleste kommunene på Nord-Jæren, og kjører alt fra skolebarn, til eldre som skal på dagsenter.

  august 8, 2018
 • Møte i Justisdepartementet vedr. piratkjøring.

  Denne uken har Norges Taxiforbund vært i møte med Justisdepartementet om pirattaxikjøring avtalt gjennom sosiale medier. – Det var et veldig godt møte. Statssektreæren var veldig opptatt av arbeidslivskriminalitet, og enig i at dette må tas tak i, sier forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.  Les hele saken her

  august 6, 2018
 • Sprengning for Rogfasttunnelen.

  Når det sprenges for den nye Rogfasttunnelen vil en måtte stenge Byfjordtunnelen av sikkerhetsmessige årsaker i 15. minuttet. Foreløpige stengningstidspunkt er fastsatt til: Mandag 30.07.2018   kl. 24:00 til kl. 00:15 Tirsdag  31.07.2018   kl. 22:00 til kl. 22:15  Onsdag  01.08.2018   kl. 22:00 til kl. 22:15    

  juli 30, 2018
 • Bladet Ryfylke tester «Hent meg» prosjektet i Sauda.

  1. juli ble busstilbudet i Sauda endret og en ny transporttjeneste innført. Vi henter deg der du er og kjører deg dit du skal innenfor den angitte sonen, og det til busspris. Les mer om Hent meg her.

  juli 23, 2018
 • Taxidepot Glamat 2018

  Glamat 2018 Pga stor pågang av Taxier i Stavanger sentrum opprettes et Taxidepot i Lars Hertervigs gate som oppsamlingsplass for taxier mellom kl. 20:00 – 04:00. Det vil være vakter som sluser taxiene mellom Lars Hertervigs gate og Olav V gate. HUSK ALLE MÅ INNOM TAXIDEPOET FØR EN KAN STILLE SEG OPP I OLAV V

  juli 19, 2018
 • Glamat 2018

  Under Glamat 2018  vil Taxiholdeplassen ved Romsøegården være helt stengt fra kl. 06:00 – 17:00.  Fra kl. 17:00 vil vi kunne bruke Romsøegården og etter avtale med Politiet vil Kiellandshagen og Olav V gate. Olav V gate kan kun brukes til venteplass når Politiet gir tillatelse. Det vil være vakter som hjelper til med trafikkavviklingen,

  juli 18, 2018
 • Krav om pristilbud fra drosjetilbyder.

  Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet. Derfor innføres nå krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele pressemeldingen

  juni 29, 2018
 • Nå stenges Vågen for biltrafikk.

  Fredag stenges veien for biler og Sommervågen åpnes for publikum. Les mer her.

  juni 21, 2018
 • Møllegata blir forkjørsvei.

  Tirsdag formiddag 19. juni blir den sykkelprioriterte Møllegata forkjørsvei mellom Madlaveien og Stokkaveien. Les mer her

  juni 20, 2018
 • Ny ladestasjon på Rogaland Taxi.

  Hurtigladere hos Rogaland Taxi, Geitastova 14 Forus Da er hurtigladere klar for bruk også hos oss på Forus. Det er samme typen som allerede har vært i bruk på Stavanger lufthavn, Sola noen uker. De som har allerede tatt dette i bruk behøver ikke gjøre noe annet enn å koble seg opp på samme måte

  juni 19, 2018
 • Norsk Transportarbeiderforbund og Norges Taxiforbund enige om ny tariffavtale.

  Lønnsoppgjøret 2018 Norges Taxiforbund og Norsk Transportarbeiderforbund ble mandag 11. juni enige om revisjon av Taxioverenskomsten etter forhandlinger mellom partene. Transportarbeiderforbundet frafalt krav om garantilønn på natt, krav om sikring av lønn ved rabatter og krav om at sko skal inn som en del av uniformseffekten. De frafalt også krav om at minstelønnen skulle heves til

  juni 14, 2018
 • 52. timers arbeidsuke for Taxisjåfører.

  Så mye må norske taxisjåfører jobbe for å få en anstendig lønn. Det viser en undesøkelse taxi-gruppa i Nordisk Transportarbeiderføderasjon har gjennomført. Les mer her

  juni 12, 2018
 • Vedtekter

  VEDTEKTER FOR NORGES TAXIFORBUND avd. ROGALAND   Vedtatt på årsmøtet 23. april 2005. Revidert Årsmøtet 21.april 2007, Årsmøtet 9. april 2011, Årsmøtet 21. april 2012, Årsmøtet 13. april 2013 og Årsmøtet 26. april 2014. Årsmøtet 14. april 2018   1. FORENINGENS NAVN, STIFTELSE OG SETE. Foreningens navn er Norges Taxiforbund avd. Rogaland. Den ble stiftet

  juni 8, 2018
 • Forbrukervennlig drosjenæring

  Drosjene er viktige for en effektiv samferdsel. Derfor trenger vi en moderne og forbrukervennlig drosjenæring. Det har vi dessverre ikke i Norge i dag. Les mer her

  juni 6, 2018
 • NAV: Nytt grunnbeløp fra 1. mai 2018

  De nye takstene for beregning av sykepenger er fra 1. mai 2018: Nytt grunnbeløp (1 G) er                                                     kr    96 883,- Maks sykepengegrunnlag (6 ganger G)                               kr  581 298,- Maks sykepenger pr dag (6G delt på 260 sykedager)         kr      2 236,- Sykepenger til arbeidstaker? Les mer her Hva er grunnbeløp (G)?   Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av

  mai 31, 2018
 • Bestride sykemelding?

  Arbeidsgivere vinner frem ved uenighet om arbeidsuførhet hos arbeidstaker. Er du i tvil om en arbeidstaker er syk. Les denne artikkelen før du gjør noe.  

  mai 30, 2018
 • Ny personvernlov vedtatt i Stortinget.

  Denne uken behandler Stortinget den nye personopplysningsloven, som blir innført som følge av EUs personvernforordning, GDPR.  Tirsdag gjorde Stortinget sitt første vedtak, og dermed ligger de i rute til å behandle saken ferdig innen EUs frist, 25. mai. Gjelder tidligst 1. august Likevel er det mye som tyder på at regelverket blir ytterligere en måned forsinket her

  mai 24, 2018
 • Stengning av E-39 Hove – Bogafjell.

  E-39 stenges mellom Hove (Avkjørsel til RV13 Austrått /Vatne) og Bogafjell  24.05.2018 kl. 21:00 – 06:00 neste dag. Omkjøring skiltet via Gamle Ålgårdsvei.

  mai 24, 2018
 • Sykkelrittet Hammer 2018

  Denne helgen vil sykkelrittet Hammer gå av stabelen i Sandnes og Stavanger. Dette vil føre til trafikale hindringer i sentrumsgatene i begge byene. Les mer om sykkelrittet her Fredag 25. mai – Sandnes Etappeinfo: Lukking og tømming av rundløypa i Sandnes starter cirka klokken 16.00. Rytterne starter fra Stavanger Forum kl 16.20 og sykler i

  mai 24, 2018
 • De gamle 100- og 200-kronesedlene ugyldige fra 30. mai 2018

  Fra 30. mai vil de gamle 100- og 200-kronerssedlene være ugyldige som betalingsmiddel. Sedlene vil ikke godtas som betalingsform fra 30. mai. Du kan lese mer om sedlene på nettsidene til Norges Bank.

  mai 18, 2018
 • Gratulerer med dagen.

  Gratulerer med dagen.

  mai 17, 2018
 • Ny oppfordring – Jåttåvågen

  Vi anmoder om å ikke vente foran utkjørsler og i sykkelfeltet på Hinna Park. Stavanger parkering vil intensivere håndhevingen. Biler som står i sykkelfelt eller sperrer avkjørselen vil få bot umiddelbart. Håper at denne anmodningen følges, slik at vi får beholde disse plassene.  

  mai 16, 2018
 • Midlertidig Taxiholdeplass Fiskepiren.

  Det vil også i år bli midlertidig flytting av Taxiholdeplassen ved Fiskepiren inn til Terminalbygget 17. mai i tidsrommet ca kl. 05:00 – til ca kl. 19:00, se bilde. Dette er fordi alle bussene på Byterminalen flyttes ned til Fiskepiren på begge sider av Havneringen mellom Rundkjøringen ved Fiskepiren og Bergelandstunnelen. Følg skiltingen.

  mai 16, 2018
 • Motorveien stenges i helgen.

  Deler av E39 Motorveien vil være stengt fra 18. til 21. mai. – Hvis vi får gjort dette på tre dager, er vi helt ferdig, sier Øyvind Ellingsen, prosjektleder i Statens vegvesen. Se video og les mer her

  mai 15, 2018
 • Taximesse Køln 2018

  Vi hadde også i 2018 ett  hyggelig opphold i Køln 1. til 4. november for å være med på den Europeiske Taximessen. Turen startet for de fleste fra Sola flyplas torsdag formiddag og til Dusseldorf via Asmsterdam. Noen reiste og via Oslo og København til Dusseldorf Foreløpig program: Torsdag 1. november     Avreise fra Haugesund /Stavanger

  mai 15, 2018
 • Åpning av første El ladestasjon for Taxi.

  Den første El-ladestasjon spesielt beregnet for Taxi på Nord-Jæren ble åpnet 14. mai 2018 på Taxidepotet på Sola flyplass. Anlegget ble åpnet av Lufthavndirektør Leif A. Lorentsen og Direktør ved Stavanger Parkering Christian Tønnevold. Stavanger kommune har fått ett tilskudd på ca 2 mill. kr. for å tilrettelegge for hurtiglading spesielt for Taxi. Dette er de først

  mai 15, 2018
 • Kjørerutiner i Jåttåvågen

  I forståelse med Stavanger kommune v/ Iqbal Mohammed har vi fått tillatelse til å stå parkert i enden av Jåttåvågveien på følgende betingelser: Sykkelfeltet må ikke sperres og en bør ikke la bilen stå å gå på tomgang. Hvis dette etterfølges vil ikke Stavanger parkering bøtelegge drosjene.  Vennligst respekter dette slik at vi får beholde

  mai 7, 2018
 • Bilen til Alf bikket én million km: – Kjenner den bedre enn kona!

  Toyotaen har gått 25 ganger rundt jorden. Les mer i tv2.no

  april 24, 2018
 • Ingen trafikk i Øvre Holmegate.

  Nå holder gaten bilstengt fram til oktober. Les mer i Rogalands avis.

  april 24, 2018
 • Signerte samarbeidsavtale om mer demensvennlig samfunn.

  Stavanger kommune inngikk torsdag 19. april en samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for folkehelse. Les mer her

  april 24, 2018
 • Fylkesforeningens styre 2019

  Hovedstyret 2019 Styret ble valgt på Scandic Maritim hotel, Haugesund 30. mars 2019. Nestleder ble valgt av det nye styret umiddelbart etter avholdt Årsmøte. Fylkesleder:     Morten Eriksen Drosjeeier        L – 0856   Stavanger Taxi E-post:             fylkesleder@ntrogaland.no Nestleder:             Erlend

  april 22, 2018
 • Sp og SV anklager Høie for å ikke bry seg om pasientreiser.

  Et flertall på Stortinget vedtok torsdag en full gjennomgang av regelverket rundt transport av pasienter til og fra norske sykehus. Opposisjonen mener helseminister Bent Høie (H) ikke har skjønt omfanget av problemet. Les hele saken i  nrk.no

  april 20, 2018
 • Medlemsfordeler

  Under opparbeidelse Her legges in hvilke medlemsfordeler du har som medlem i Norges Taxiforbund. Lokale Medlemsfordeler pr. 09.04.2018   Ved å trykke på logoen får du vite mer.                                  Landsdekkende medlemsavtaler. Juridisk bistand Juridisk og faglig bistand for forbundets medlemmer.

  april 19, 2018
 • Hva skjer med framtiden i næringen?

  Som kjent arbeider Regjeringen med å ny Yrkestransportlov. I tillegg så har regjeringen fått pålegg om å se på behovsprøvingen i Norge.  Dette gjør at vi går en spennende framtid i møte. Vi vil her legge inn relevante artikler fra Regjeringen, Norges Taxiforbund og media, så følg oss. 12.03.2019        Velfungerende taximarked eller løsarbeidersamfunn, Dale? 10.03.2019         

  april 19, 2018
 • Facebook nekter å stenge pirattaxi-grupper.

  Som TV 2 tidligere har fortalt, har antallet grupper der privatpersoner avtaler betalt kjøring blitt svært omfattende de siste årene.  Les mer i TV2.no

  april 18, 2018
 • Tilbud på vask hos «Fly and Shine»

  Vi har mottatt et vasketilbud fra «Fly and Shine» som ligger rett ovenfor Taxidepotet. Det er også mulig å få tatt EU kontroll på stedet. For mer info gå inn på Fylkesforeningens nettsider www.ntrogaland.no og trykk deg inn på medlemstilbud. Se  Tilbud bilvask og Eu-kontroll Fly and Shine Sola

  april 18, 2018
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til samferdselsministeren.

  Spørsmål Hadia Tajik (A): Dersom personer bak ein mobilapplikasjon som administrerer bilkøyring/ -henting tek betalt, vil dei då kunne definerast som ein drosjesentral? Svar Ketil Solvik-Olsen: Begrepet drosjesentral har ingen legal definisjon. Den viktigste oppgaven til en drosjesentral er å formidle transport med drosje til kjøpere av persontransport. Etablering av drosjesentraler krever tillatelse av løyvemyndigheten,

  april 17, 2018
 • Resyme fra Årsmøtet 14. april 2018.

  Her finner du  Årsmøtehefte 2017 Årsmøtet ble avholdt på Jæren hotell på Bryne 13. og 14. april 2018. Fredagen var avsatt til å informere om Fylkesforeningens arbeid og hvilke medlems vi kan tilby. Derfor var både medlemmer og ikke medlemmer invitert. Dessverre var det ingen ikkemedlemmer som møtte.   Fylkesleder Solveig Nærland ønsket de fremmøtte

  april 15, 2018
 • Endring av kjørereglene på Sola flyplass.

  Etter møte i lokal arbeidsgruppe for Taxidepot på Sola er det enighet om å innføre følgende endringer fra onsdag 18. april.  Det innføres fritak for avgift alle dager mellom kl. 01:00 -05:00. Det betyr at det en ikke skal belaste kunden med Kr.11.-  i dette tidsrommet.   Det innføres også «Free exit» på 15 minutter.         «Free

  april 11, 2018
 • Dieselbiler avgir mindre klimagass.

  Forsker Otto Andersen ved Vestlandsforskning påpeker at dieselbilene slipper ut mindre klimagasser enn bensindrevne kjøretøy. Les mer i budstikka no

  april 8, 2018
 • Mann (68) truet taxisjåfør med våpen.

  68-åringen skal ha rettet et våpen mot taxisjåføren. Les mer i Rogalands avis

  april 7, 2018
 • Nytt Høyre-forslag vil oppheve ordningen med taxiløyver.

  Et av forslagene som landsmøtet til Høyre skal ta stilling til under helgens landsmøte går ut på å fjerne ordningen med taxiløyver.Les mer i Aftenbladet.no

  april 5, 2018
 • Vegvesen-sjef har politianmeldt at taxisjåfør kjørte på ham.

  Torsdag morgen klokka ni dukket kontrollørene fra Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune opp på drosjesjåførenes parkeringsplass ved Sola flyplass. Formålet var å sjekke bilenes løyve, førerkort, tekniske stand samt trafikksikkerhetsmessige forhold som dekk og barnesete. Fem kjøretøy ble avskiltet og sju fikk midlertidig kjøreforbud. Les mer i Aftenbladet.no 

  mars 28, 2018
 • Stortinget har lagt fram et nytt lovforslag om alkolås.

  § 18 Krav om alkolås ved transport mot vederlag Departementet kan fastsette i forskrift at det skal være montert alkolås i kjøretøy som benytt es ved transport mot vederlag, og gir nærmere bestemmelser om godkjenning, montering og kontroll av alkolåsen. Utgifter til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen dekkes av den som driver transport mot

  mars 28, 2018
 • Ny medlemsavtale med Toyota.

  Norges Taxiforbund avd. Rogaland har inngått en medlemsavtale med Toyota Sør Vest. Medlemmer i Fylkesforeningen vil fra dags dato følgende rabatter på kjøp av Toyota. Rabatter i denne avtalen gis ikke i tillegg til andre avtaler som måtte komme, f.eks. Sentralavtaler. Modell Rabatt på egeneide eller leasede biler Toyota personbiler Toyota Aygo 5 % Toyota

  mars 28, 2018
 • Info Årsmøtet 2018

  Vi minner om Årsmøtet i NT avd. Rogaland på Jæren hotel,Bryne. Husk fredag 13. kl. 18:00 er det informasjonsmøte (også ikke medlemmer er velkomne) om hva foreningens arbeider med og medlemsfordeler. Lørdag 14. kl. 10:00 er det Årsmøte og der må en melde seg på selv om en bare skal være med på møtet. Dette

  mars 23, 2018
 • Nye hurtigladere til drosjene i Stavanger-regionen.

  Stavanger kommune og Lyse etablerer nå hurtigladere for elbil på tre sentrale plasser i regionen. Et utvidet tilbud av hurtigladere er avgjørende for å oppnå ønsket mål om elektrifisering av transportsektoren. Først ut med ny hurtigladestasjon er Sola flyplass. Les mer her

  mars 23, 2018
 • Meny lørdag 14. april 2018

    Forrett Blomkålsuppe med sprøstekt bacon, urteolje og et hint av cayennepepper Hovedrett Helstekt Entrecote fra prima Jæren servert med urtestekte grønnsaker, fløtegratinerte poteter, pastinakk chips og rødvins glaze saus Dessert Creme catalana (spansk creme brulee) servert med pisket krem og bær Inkl i menyen er 2 drikke (øl /vin eller mineralvann)

  mars 17, 2018
 • Meny fredag 13. april 2017

  Middag:   Saltet Skrei servert med smørdampede jærpoteter, gulrotpure og kremet hvitvinsaus Dessert:    Dronning Maud fromasj servert med friske bær I menyen er inkludert 1 drikke  (øl,vin eller mineralvann). 

  mars 17, 2018
 • Kranglete mann (43) slo taxisjåfør.

  Politiet melder om en utagerende mann i Stavanger sentrum natt til tirsdag. Les mer i Rogaland avis

  mars 13, 2018
 • Skriftlig spørsmål om drosjenæringen på Stortinget fra Arbeiderpartiet.

  Øystein Langholm Hansen (A) fra Rogaland:    Kan Jeløya-plattformen oppfattes på noen annen måte enn at regjeringen nå ønsker å legge til rette for at mobilapp-selskaper i fremtiden skal kunne formidle kjøreoppdrag mellom betalende passasjerer og privatbilsjåfører, av mange kjent som pirattaxivirksomhet? Les svaret her

  mars 12, 2018
 • Uber i trøbbel igjen i Oslo.

  Oslo kommune vurderer å anmelde Uber-sjåfører i Oslo for ulovlig kjøring med luksuriøse biler. Les mer i VG.no

  mars 10, 2018
 • Transportarbeiderforbundet: Håper det er mulig å stoppe regjeringas planer for drosjenæringa.

  De eneste som ikke er ivaretatt med dette forslaget er drosjesjåførene, sier bransjerådsleder for taxi i Transportarbeiderforbundet, Roald Arentz. Han håper det skal være mulig å få stoppet regjeringens planer. Les mer her

  mars 9, 2018
 • Mytebygging om taxipriser.

  I Oslo steg drosjetakstene med 37 prosent fra 2007 til 2015, betydelig lavere enn de 104 prosentene som det har blitt hevdet i ulike medieoppslag. De siste fire årene har drosjeprisene steget marginalt mer enn konsumprisindeksen. Les mer her

  mars 8, 2018
 • Nye Atlantic holdeplass

  Her er den nye Taxiholdeplassen utenfor Radisson Blu Atlantic hotel. Dessverre er det blitt mindre kapasit på den nye plassen, men vi arbeider med kommunen for om mulig å få utvidet den litt. Hovedregelen at Taxiene skal stå fra Handikapskiltet (der hvor taxien står på bilde) og bakover til skiltet merker «P for Taxi».

  mars 5, 2018
 • Toyota skal slutte å selge dieselbiler i Europa.

  Den japanske bilgiganten Toyota kunngjorde mandag at de skal slutte å selge dieselbiler i Europa. Diesel skal fases ut fra våre passasjerbiler i 2018, sier Toyotas Europa-sjef, Johann van Zyl, under et arrangement i Genève. Byen skal være vertskap for Europas første store bilshow i år senere denne uka. Les mer her

  mars 5, 2018
 • NY BOMRING OG ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR MAXITAXIER.

  I Sandnes Taxi sin maxitaxi avdeling har vi både maxitaxier under 3,5 tonn og maxitaxier over 3,5 tonn. I dag har vi 29 maxitaxier over 3,5 tonn, og alle er tilrettelagt for transport av rullestoler. Les mer her

  mars 2, 2018
 • Politiet aksjonerte mot «Piratsjåfører».

  Gjennom å overvåke Facebook og kontoutskrifter har politiet i Fredrikstad anmeldt 21 personer for å ha kjørt pirattaxi. En av dem tjente 140.000 kroner uten å ha førerkort. Les mer i nrk.no

  februar 28, 2018
 • Tomgangskjøring på Sola flyplass.

  Avinor har igjen fått klager fra kunder på at taxiene står med motoren i gang i Parkeringshuset på Sola. Det er tydelig skiltet ”Tomgangskjøring Forbudt” på holdeplass og Avinor ber igjen om at dette blir respektert!  

  februar 27, 2018
 • Møte med Arbeiderpartiet og Transportforeningen.

  På bilde fra venstre. Solveig Nærland Norges Taxiforbund avd. Rogaland, nestleder i Arbeiderparti Hadia Tajik og Inge Vidar Lone fra Rogaland Transportarbeiderforening. Den 23.02.2018 ble det avholdt et møte med møte med Arbeiderpartiet og Rogaland Transportarbeiderforening. Greit å stille spørsmål direkte til nestleder Hadia Tajik som tar saker og spørsmål videre til ulike statsråder

  februar 27, 2018
 • Regjeringen vil stoppe juks med drosjetillatelser.

  Regjeringen vil hindre at taxieiere ulovlig leier ut drosjeløyvet og tjener tusenvis av kroner uten å jobbe. Les mer i nrk.no

  februar 1, 2018
 • Kjørte pirattaxi i 140 km/t med livredde passasjerer i bilen.

  Politiet kom i kontakt med to passasjerene som hadde vært med en piratsjåfør. Disse framsto som livredde og forklarte at de hadde vært på byen i Sandnes og at de hadde benyttet en tilfeldig og ukjent piratsjåfør da de skulle hjem. Les historien i Roganytt

  januar 31, 2018
 • Din neste Taxi?

  Den er kostnadseffektiv, lett å fly og miljøvennlig. Og den kan være svaret på storbyenes trafikale utfordringer. Vi snakker om Volocopters dronetaxi, som er nærmere en realitet en vi kanskje tror – den lanseres i 2020, sier Lukasz Gadowski i Volocopter

  januar 31, 2018
 • I taxien til Erlend (27) betaler du turen med glede.

  Jeg får ekstremt mange hyggelige tilbakemeldinger på bilen. Til og med eldre damer på 90 skryter av hvilken flott bil jeg har, og betaler gladelig for turen, forteller Erlend Kvala. Les hele historien i msn motor

  januar 24, 2018
 • Taxisjåfør råkjørte med usikrede barn i baksetet.

  Sjåføren er fratatt førerkortet. Les mer i  rogavis.no

  januar 22, 2018
 • Kjøring ved Ruten i Sandnes.

  Vi ber innstendig om at alle respekterer trafikkreglene særlig rundt Ruten på Sandnes. Manglende respekt for trafikkregler inkl fartsgrenser (30 i sentrum) , parkering forbudt, stans forbudt( bla v 7 elleve) og innkjøring forbudt (Julie Eges gate mellom 23 – 05) vil få konsekvenser for taxiene i Sandnes Sentrum med bla at vi får færre

  januar 19, 2018
 • Tiësto – The Northern Lights Tour – Sørmarka Arena

  Lørdag 20. januar avholdes det konsert i Sørmarka Arena. I den forbindelse vi det bli opprettet midlertidig Taxiholdeplass inne på Auglendsdalen  fra kl. 17:00 til midnatt. Det vil være vakter som dirigerer trafikken i området.  Dørene åpnes kl.18:00 og konserten med slutt ca kl. 23:00.

  januar 19, 2018
 • Taxi-kunde mistenksom til Vipps-betaling.

  STAVANGER: Da Eirin Tiberg skulle betale for en taxi-tur fra utestedet «Hall Toll» til Storhaug, fikk hun beskjed om å betale via Vipps. Det er i utgangspunktet kun når du bruker en app som heter «Taxifix» at betaling med Vipps skal forekomme, sier daglig leder i Stavanger Taxi, Svein Asbjørn Svimbil. Les hele historien i Aftenbladet.no

  januar 18, 2018
 • Overgang av drosjeløyver på Nord-Jæren.- Se endring

  Endring i overgang mellom sentralene på Nord-Jæren Det er nå utlyst overgang mellom sentralene på Nord-Jæren 2018.  Det er nå mulig å søke overgang til Stavanger Taxi med inntil 6 løyver.  Fylkeskommunen har også utvidet søknadsfristen til 15. mars. Trykk på linken under for å se annonsen. Overgang mellom sentral 01032018

  januar 15, 2018
 • Endring på tidsintervallet på korte turer på Sola flyplass.

  Ordningen ved korte turer fra flyplassen til hotellene i nærområdet endres fra 15. januar 2018. Når sjåførene kommer tilbake til depotet innen 10 minutter fra de forlot holdeplassen, beholdes det antall poenger sjåføren hadde opparbeidet. Vi ber om at fartsgrensene blir overholdt og at kundene får en behagelig og sikker tur.

  januar 13, 2018
 • Nordsjøvegen på Sola stenges

  Fylkesveg 347 Nordsjøvegen mellom Ølbergkrysset og fylkesveg 510 blir stengt for gjennomkjøring fra fredag 12. januar til 28. januar 2018 pga veiarbeid. Kjøring til eiendommene er tillatt. I stengeperioden er det omkjøring via Sola sentrum/Ølberg.

  januar 12, 2018
 • Viktig melding ved bruk av Falck avtalen.

  Vi ber om at alle eiere som har Falck avtalene gjennom Forbundet gir sjåførene beskjed om at de MÅ OPPGI LØYVENUMMER ved bestilling av veihjelp. Har du ikke Falck avtale i dag til kun Kr. 130.- pr. måned les mer eller meld deg på her.

  januar 10, 2018
 • Taxikunder føler seg utrygge på grunn av råkjøring

  En ny ordning på Stavanger lufthavn Sola sørger for at drosjesjåførene får beholde plassen sin i køen dersom de tar turer som varer under tolv minutter. Nordre avkjøring til Forus er på grensen. Hvis de kjører fort, kan de muligens rekke det, sier drosjesjåfør Nick Tvedt. Han spekulerer i hvor langt en taxi kan komme

  januar 10, 2018
 • Endring i MVA fra 10 % til 12%.

  Stortinget har vedtatt å øke den reduserte merverdiavgiftssatsen for budsjettåret 2018 fra 10 til 12 prosent. Satsen på 12 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av Persontransporttjenester. Overnattingstjenester i hotell mv. Inngangsbilletter til museer, fornøyelsesparker og større idrettsarrangement.  Endringen trådte i kraft 1. januar 2018. Norges Taxiforbund har anmodet Konkurransetilsynet om at takstene

  januar 8, 2018
 • Fikk 8.000 i bot etter krangel med taxisjåfør.

  En 53 år gammel mann ble dimittert fra arresten på Haugesund politistasjon, etter å ha fått med seg en bot på 8.000 kroner. Bakgrunnen for at han havnet i arresten var at han havnet i diskusjon med en drosjesjåfør på Vea natt til søndag. Les mer i Haugesunds avis. 

  desember 29, 2017
 • Bruk av Falck redning.

  Informasjon vedrørende bruk av Falck redning for medlemsavtalen. Det er viktig at sjåføren oppgir løyvenummer når en bruker medlemsavtalen med Falck. Hvis Dere oppgir registreringsnummeret på bilen vil noen få tilsendt faktura.  Har dere avtalen i orden så er det bare å ta kontakt med oss så ordner vi opp, men for å slippe dette ekstraarbeidet så oppgi

  desember 27, 2017
 • Rabatter på fylling av strøm til EL-biler. 

  Norges Taxiforbund avd. Rogaland arbeider med en avtale for storkundefordeler ved fylling av strøm på EL-taxi på Lyse /BKK sine fyllestasjoner. Forhandlingene er ikke ferdige med vi er blitt lovet et forslag i løpet av januar 2018. I Januar 2018 vil alle som bruker Lyses App få 30% rabatt.  

  desember 20, 2017
 • Uber er ikke delingsøkonomi.

  Avgjørelsen viser at Uber ikke hadde noe i Delingsøkonomiutvalget å gjøre, sier direktør Roar Refseth i Norges Taxiforbund.  Dagens avgjørelse i EU-domstolen stadfester at Uber ikke er delingsøkonomi eller bare en teknologiplattform, men taxivirksomhet, og skal behandles deretter i nasjonale lovverk. Avgjørelsen er logisk og kom ikke uventet, ettersom generaladvokaten allerede i mai innstilte på

  desember 20, 2017
 • Nye momssatser på drosje fra 01.01.2018.

  Økning i den reduserte merverdiavgiften fra 10 til 12 prosent Stortinget har vedtatt å øke den reduserte merverdiavgiften for budsjettåret 2018 fra 10 til 12 prosent. Dette bekrefter Skatteetaten i en telefon til Norges Taxiforbund. Satsen på 12 prosent vil gjelde for omsetning, uttak og formidling av • Persontransporttjenester. • Overnattingstjenester i hotell mv. •

  desember 20, 2017
 • Flertall for pasientdrosjegransking.

  Regjeringen må granske pasientdrosjeordningen etter at NRK fortalte at sjåførene nedprioriterer å frakte pasienter. Pasientreiser har på vegne av Helseforetakene inngått og bundet seg til avtaler med taxiselskapene Norgestaxi og Christiania Taxi som skal sørge for pasientreisene. Pasienter har likevel måttet vente lenge, i verste fall opptil sju timer flere ganger i uka for å

  desember 19, 2017
 • Alt i orden under politikontroll på Sola.

  Politiet kunne notere alt i orden da de testet taxi- og bussjåfører ved Stavanger lufthavn, Sola lørdag morgen.  Les mer i aftenbladet.no

  desember 17, 2017
 • Politiet roser Taxivertene i sentrum.

  Politipatruljene i Stavanger har fått med seg at Norges Taxiforbund avd. Rogaland har etablert en vaktordning i drosjekøen ved Kongsgårdbakken i Stavanger i helgene. Sist helg ble det observert 3 vakter på kveld/natt For politiet er denne ordningen en drømmesituasjon, og jeg vil bare vise dere hva som ble skrevet om dette i helgerapporten fra

  desember 12, 2017
 • Vil delta konstruktivt om drosjereform.

  Norges Taxiforbund vil delta konstruktiv i debatten om utformingen av et nytt lovverk, og ser flere positive sider i startpunktet som Regjeringen har offentliggjort i dag, gjennom sitt svar til ESA. Samtidig er det klart at oppheving av behovsprøvingen vil skape nye utfordringer for tilbudet til kundene. Vil kommuner og fylkeskommuner subsidiere et døgnåpent drosjetilbud,

  desember 12, 2017
 • Kjøring til legekontoret på Skagen

  Hvis Legekontoret Skagen 12 har vurdert at det er nødvendig med drosje helt til døra pga helsetilstanden til pasienten har ikke politiet innvendinger mot slik kjøring.  Det presiseres at det selvsagt skal kjøres i svært lav hastighet i gågateområdet.  

  desember 11, 2017
 • Parkering i Olav Vs gate.

  Det er ikke lov å stå i venstre felt i Olav V gt å vente på ledig plass ved Kiellandshagen /Romsøegården utenom oppsatte tider. Stavanger Parkering / Politiet vil i framtiden slå ned på dette.  Olav V gt kan kun brukes som ventefil fredag 22:00 – 06:00 og lørdag 22:00 -06:00. Vennligst respekter dette.

  desember 4, 2017
 • Trafikkmeldinger:

  23.10.2020  kl. 18:00 26.10.2020  kl. 06:00 Fv 4532 Løwenstrasse stenger helt fra fredag 23. oktober kl. 18:00 til mandag 26. oktober kl. 06:00. Omkjøring skiltet. Sandnes 26.10.2020  Kl. 18:00 30.10.2020  Kl. 06:00 FV 4532 Løwenstrasse stenger hele mellom kl. 18:00 – 06:00 neste dag. Omkjøring skiltet. Sandnes                

  desember 1, 2017
 • Trafikkmelding Skagen Stavanger

  I forbindelse med tenning av julelys på Beverly Fun Pub vil Skagenkaien være stengt søndag 3. desember mellom kl. 17:00 – 19:00. Stengningen vil være mellom Skagen Brygge hotel og rundkjøring ved Fisketorget.

  desember 1, 2017
 • DROSJELØYVER MED SÆRVILKÅR.

  Det vises til samferdselsutvalgets vedtak i møte 22.11.17 sak 42/17 pkt. 1, 2, 3 og 4 som omhandler drosjeløyver med særvilkår:   1. Samferdselsutvalget legger til grunn at drosjebiler som skal være tilrettelagt for minst 1 rullestolbruker, må kunne transportere rullestoler av alle størrelser. 2. Vilkåret om at drosjebilen skal kunne transportere alle typer rullestoler

  november 30, 2017
 • Helg i Stavanger: 138 kompiskjørere. 350 taxisjåfører.

  138 personer opplyste at de var ledige for kjøreoppdrag på Facebook-gruppen «Kompiskjøring i Stavanger/Sandnes» denne helgen. Taxiforbundet har overvåket aktiviteten. Les mer i Aftenbladet.no

  november 28, 2017
 • Er det lovlig kompiskjøring eller ulovlig piratkjøring som foregår på p-plassen ved Posten?

  STAVANGER: Er det lovlig kompiskjøring eller ulovlig piratkjøring som foregår på p-plassen ved Posten? Natt til søndag kjører biler ut og inn. Feststemte ungdommer knakker på bilrutene og vil bli kjørt hjem.  Les mer i Aftenbladet.no

  november 28, 2017
 • Taxiverter i Stavanger sentrum.

  Også i år vil det være taxiverter på Taxiholdeplassen ved Romsøegården /Kiellandshagen fra kl. 22.00 – 04.00 fredag og lørdag kveld i 4 helger fremover. Vi håper at sjåførene respekterer taxivertenes henvisninger. HUSK å stå i 2 rekker i Kiellandshagen og Romsøegården etter kl. 22:00 til 06:00 i helgene. Ingen parkering i rundkjøringen på toppen

  november 24, 2017
 • Årsavgiften på bil får nytt navn – dette betyr det for deg.

  Fra 2018 skifter årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift til staten. Innholdet i konvolutten er det samme – avgiften er fortsatt på 2820 kroner (se fakta). Men fra og med neste år er det selskapet du har bilforsikringen din i som skal drive inn summen. Les mer i Aftenbladet.no

  november 21, 2017
 • Atlantic åpner mandag.

  Radisson Blu Atlantic hotel åpner mandag 27. november. Det er også opprettet en ny Taxiholdeplass der gamle inngangen til hotellet var. Ny inngang til hotellet er der hvor Narvesen var tidligere. 

  november 21, 2017
 • Nye regler for sykemeldinger.

  Alle arbeidstakere som går til fastlegen for å få en sykmelding, kan nå få sykmeldingen digitalt. Det er den delen som på papir kalles C-blanketten. Dersom man er på sykehus eller blir sykmeldt av tannlege eller manuellterapeut, er det fortsatt papir som gjelder. Disse kommer trolig digitalt først i 2018. Les hele saken her

  november 21, 2017
 • Toyota og Forbundet på Taxidepotet.

  Kenneth Knutsen fra Toyota Sørvest og  Fylkesleder Solveig Nærland. Toyota Sørvest og Norges Taxiforbund avd. Rogaland var  i formiddag på Taxidepotet på sola flyplass. Toyota hadde med seg den nye Proace Verso og en RAV4. Den bilen som vakte mest interesse av de som var tilstede var Versoen. Kenneth Knutsen fra Toyota Sørvest og Fylkesleder

  november 17, 2017
 • MEDLEMSTILBUD
  november 15, 2017
 • Møt Taxiforbundet i Taxidetpoet på fredag.

  Norges Taxiforbund avd. Rogaland vil være på Taxidepotet fredag 17. november mellom kl. 10:00 – 12:00.  Kom og se hva vi kan tilby medlemmene og har du noe du lurer på så møt opp. Velkommen til en hyggelig prat.

  november 15, 2017
 • Toyota presentasjon på Sola fredag 17. november

  Toyota Sør-Vest vil vise frem  sine mest populære drosjebiler på Taxidepotet fredag 17. november mellom kl. 10:00 – 12:00. Det vil bli servert kaffe og boller. Velkommen til en hyggelig prat.

  november 15, 2017
 • Endring i maksimalprisene fra 15. november.

  Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnitt 1,5 prosent. Konkurransetilsynet har i en e-post til Norges Taxiforbund informert om at dersom den foreslåtte økningen i den lave merverdiavgiftssatsen fra 10 % til 12 % blir vedtatt i Statsbudsjettet for 2018, vil de gjøre en ny vurdering av

  november 15, 2017
 • Endringer i Yrkestransportloven til Stortinget 28. november.

  Endringer i Yrkestransportloven skal etter planen legges til første gangs behandling på Stortinget 28. november 2017. Proposisjonen omhandler endringer i yrkestransportlova. Lovframlegget opnar for samkjøring mot deling av transportkostnadene dersom sjåføren og passasjerene har et sammenfallende transportbehov. Framlegget innebærer også en heving av den øvre aldersgrensa for drosjeløyve fra 70 til 75 år.

  november 6, 2017
 • Tilbud på mat i Taxidepotet på Sola.

  Fra 2. november vil det bli tilbud på mat i oppholdsrommet på Taxidepotet på Sola flyplass.  Firma Mealbox AS har oppstart torsdag (2. november) denne uken, med servering av mat i taxidepot på Stavanger Lufthavn, Sola. De vil, på oppstarts dagen, ha en liten stand inne i oppholdsrommet med personlig servering, og for profilering av

  november 1, 2017
 • Nå handler det om taxi, Andreassen.

  Det er interessant hvordan professor Tor W. Andreassen nå forsøker å vri fokus, og rømme fra sin rolle i det som har vært en krig om drosjemarkedet i Oslo-området de siste tre årene, skriver Atle Hagtun i Norges Taxiforbund. Les hele innlegget her.

  november 1, 2017
 • Slik kjører du i den nye rundkjøringen i Schankeholen.

  Det nye kjøremønstret på E39 i Stavanger har skapt kø og kaos. Her ser du hvordan du skal kjøre gjennom rundkjøringen. Se video på nrk.no

  november 1, 2017
 • Sjekk når du må bytte ditt førerkort.

  Må ditt førerkort snart byttes inn? Les mer i broom.no

  oktober 31, 2017
 • Nytt kjøremønster skapte lange køer på E-39.

  Første dag med nye rundkjøringer på E39 førte til lange køer. Det gjør at Statens vegvesen tar grep. Jeg forstår at folk blir irriterte når de møter lange køer på steder der de ikke har opplevd kø tidligere, og jeg skjønner at folk blir sinte, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen. Les mer i Aftenbladet.no

  oktober 30, 2017
 • Røvertoktet er over.

  Debatt:  I dag avsluttes et av de groveste røvertokt mot Norge i nyere tid. Etter tre års skatteunndragelse og straffet virksomhet legges ulovlige Uber ned. Det er det ikke bare drosjenæringen som bør være glad for. Les hele innlegget i vg.no

  oktober 30, 2017
 • Mann påkjørt av Taxi.

  Mann påkjørt av taxi i Jernbaneveien i Stavanger. Kom løpende ut rett foran bilen. Lav fart. Ikke førerkortbeslag. Sak opprettet, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter lørdag morgen. Les mer i rogavis.no

  oktober 30, 2017
 • Piggdekkavgift fra 1. november i Stavanger.

  Fra 1. november må alle som kjører med piggdekk i Stavanger betale avgift. Piggdekkgebyret er 1400 kroner for hele vintersesongen, 450 per måned og 35 kroner per dag. Les mer her  

  oktober 30, 2017
 • Stjal drosjesjåførens pc.

  Politiet dro i 21.00-tiden lørdag kveld til en adresse i Stavanger etter å ha fått melding om et pc-tyveri. Les mer i Aftenbladet.no

  oktober 28, 2017
 • Stenger sørgående felt på E39 Motorveien.

  I perioden fra fredag 27. oktober klokken 18 til mandag 30. oktober klokken 06.00 blir sørgående felt på E39 stengt mellom Kannik og Schancheholen. Trafikantene må da kjøre via Tjensvollkrysset. Les mer i aftenbladet.no

  oktober 26, 2017
 • Regjeringen ber om utsatt drosjefrist.

  Regjeringen trenger noe mer tid til å vurdere hvordan drosjereguleringen skal være i fremtiden. Det blir lagt særlig vekt på å finne løsninger som kan sikre et tilstrekkelig tilbud i hele landet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en melding onsdag. Les mer i E24.no

  oktober 25, 2017
 • ESSO AVTALEN

      Som medlem i Norges Taxiforbund får du nå enda bedre betingelser på drivstoff og vask .                         På PUMPEPRIS                             LISTEPRIS       Diesel         90 Øre/l                              172 Øre/l       Bensin        85 Øre/l                               85 Øre/l   Du får også 35% på bilvask og 15% på rekvisita. Ønsker du denne avtalen, ta kontakt med oss i Fylkesforeningen på  telefon 51 54 00 20 så

  oktober 24, 2017
 • Mulig å erstatte taksameter, men ikke straks.

  Justervesenet mener det er mulig å sette krav til en skybasert app som kan brukes som alternativ til dagens taksameter i drosjer, men mange avklaringer av krav og teknologi må gjøres før det kan skje. Ubers app tilfredsstiller ikke kravene som stilles til taksametre i dag. Les mer her

  oktober 23, 2017
 • Taxi og personbil smalt sammen.

  En taxi og en personbil smalt sammen ved Nye Nærbø Kyrke lørdag kveld. Les mer i rogavis.no

  oktober 23, 2017
 • Uber har tapt, og de kommer ikke tilbake.

  DEBATT: Uber legger nå ned sin piratvirksomhet i Norge, etter nesten tre års aktivitet. Selskapets modell med drosjevirksomhet fra enhver som har en bil, er kjent ulovlig og er avviklet i så godt som hele Europa.  Les mer i  aftenbladet.no

  oktober 22, 2017
 • Blogg: Uber skaper ulovlighet og tar fortjenesten selv.

  Uber stopper virksomhet i Norge etter å ha blitt bøtelagt. Lite skiller det selskapet har gjort fra organisering av pirattaxivirksomhet, men selskapet selv hevder det er «transportdeling». Les bloggen her

  oktober 20, 2017
 • Innrømmer at bussveien fungerer dårlig.

  Bussveien i Hillevåg er topp for bussen, men ikke for andre trafikanter, vedgår Vegvesenet. Nå skal resten bygges på en annen måte, og eksisterende bussvei kan bli endret. Les mer i nrk.no

  oktober 20, 2017
 • Taxi info – Idrettshallen

  Info vedr. OTD 2017  Taxiholdeplass Idrettshallen. Taxier skal kjøre inn fra rundkjøringen ved Scandic Forum hotel og opp bakken mellom P-hus og Idrettshallen. Det er lov for Taxi å stå i bakken. PSS er informert om dette fra Stavanger Forum.

  oktober 18, 2017
 • OTD 2017 – 18. og 19. oktober

  OTD 2017 Stavanger Forum. Det forventet ca. 15.000 besøkende på messen som er på avholdes 18 og 19. oktober. Messen avsluttes med en Oktoberfest i Vikinghallen med ca. 1.500 gjester Inngang/registrering utstilling er i Idrettshallen, på oppsiden som ved ONS. Taxiholdeplassen er også utenfor Idrettshallen som vanlig og ventende Taxier i bakken mellom P-hus og

  oktober 17, 2017
 • Norsk transportarbeiderforbund: Frykter frislipp og mer Uber

  Uber har varslet at de vil ta pause i Norge fra 1. november, men Transportarbeiderforbundet er redd pausen ikke blir permanent. Les mer her

  oktober 16, 2017
 • Slutt på kolonnekjøring i Rennfast.

  Oppgraderingen av Byfjordtunnelen og Mastrafjordtunnelen har vart i lang tid. Først var det sikkerhetsutstyret, deretter er vann- og frostsikringen skiftet ut. – Det har tatt lang tid, men nå er vi glade for at jobben er gjort. Vi har fått tryggere og lysere tunneler som tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav. Stor takk til tålmodige trafikanter, sier Truls

  oktober 7, 2017
 • Solveig Nærland innvalgt i Sentralstyret.

  Solveig Nærland ble på Landsmøtet i Sandefjord innvalgt enstemmig til 2, varamedlem i Norges Taxiforbund. Vi gratulerer.

  oktober 7, 2017
 • Landsmøtet startet i Sandefjord.

  Delagasjonen fra Rogaland er på plass i Sandefjord. De første ankom i går kveld men hovedparten ankom i flott solskinn i formiddag. Delagasjonen består av Fylkesleder, 15 delegater, 6 observatører og 5 ledsagere. Vi gjengir her Atle Hagtun fra bladet «TAXI» innlegg på Forbundet facebook side. Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Rikard Gaarder Knutsen (Frp), holdt

  oktober 6, 2017
 • Fra Årsmøtet på Karmøy 1. april 2017

  Årsmøtet 2017 Årsmøtet startet med en paneldebatt fredag der vi hadde invitert politikere og næringen til debatt. Fra venstre: Arve Halvorsen, Norges Taxiforbund – Solveig Nærland, Norges Taxiforbund avd. Rogaland – Tor Anders Hauge, Norges Taxiforbund avd. Hordaland   Debatten ble meget godt ledet av Erik Netland fra Speakers AS Lørdag åpnet Årsmøtet med et minutts

  september 30, 2017
 • Sykemelding og utenlandsreise.

  I utgangspunktet må en arbeidstaker befinne seg i Norge for å ha rett til sykepenger ved sykdom. Arbeidstakere som ønsker å reise ut av landet må alltid ha godkjennelse fra arbeidsgiver og Nav for å beholde sykepengene under reisen. Hvis en sykmeldt arbeidstaker ønsker å reise til utlandet, må han eller hun fylle ut søknad om

  september 28, 2017
 • Taxiansatt svindlet arbeidsgivere for nærmere 1 million kroner.

  En 48 år gammel mann er i Dalane tingrett funnet skyldig i grovt underslag. I perioden mai 2012 til mai 2013 skal han ha underslått nærmere 850.000 kroner fra Taxi 1 AS i Bergen. Dette gjorde han ved å utarbeide fiktive innkjøringsbilag hvor han la sitt eget kontonummer i utbetalingsordren i forbindelse med utbetalinger til

  september 27, 2017
 • Arne Rettedals gate malt rød.

  Et to meter bredt felt er forbeholdt syklister på vei opp den bratte bakken. Fram til nå har bakken vært en litt utrygg plass for syklister, med en loddrett mur til høyre og hastige bilister på bakhjulet. Les mer i aftenbladet.no

  september 25, 2017
 • Blei slått og tatt kvelertak på.

  Han opplevde sin verste dag på jobben for sju år sidan. Då blei drosjesjåføren angripen av passasjeren i baksetet.Det var ein kveld for nokre år sidan, truleg i 2010, at det kom ein mann og ei kvinne inn i bilen og ville at eg skulle køyra dei heim på kvelden. Ler mer her i nrk.no

  september 23, 2017
 • Stopp for Uber i London.

  Londons lokale transportmyndigheter lar ikke Uber fortsette driften i byen.Transport for London (TFL) har konkludert med at Uber ikke er egnet til å ha lisens som privatoperatør. Lisensen Uber har går ut 30. september og Transport for London kommer ikke til å fornye lisensen. Transportenheten skriver at regelverket for Londons taxi- og private transporttjenester er

  september 22, 2017
 • Er dette slutten for Uber?

  Ifølge Oslo politidistrikt har transportnettverksselskapet drevet persontransport uten nødvendige løyver. Det norske selskapet Uber Norway og det internasjonale Uber BV har derfor fått et forelegg på 2,5 millioner kroner hver, bekrefter Uber overfor Dagbladet. – Vi er skuffet, men ikke overrasket. Forelegget understreker det prekære behovet for å modernisere det norske regelverket. Ingen er tjent

  september 21, 2017
 • OBS: Nytt kjøremønster på E-39 Schankeholen.

  Onsdag kveld blir det igjen nytt kjøremønster på E 39. Endringen skjer klokken 22.00. Fordelen denne gangen er at kjøremønsteret endres til slik det skal være når alt arbeidet er ferdig. Les mer i Rogalands avis.

  september 19, 2017
 • 17-åring ble truet med kniv i piratbil.

  Sjåføren krevde en mye høyere sum enn avtalt, da han skulle sette 17-åringen av hjemme. Da gutten nektet å betale den prisen, trakk sjåføren fram en kniv og opptrådte truende. Les mer i nrk.no

  september 18, 2017
 • Miljøsøndag 17. september 2017

  Stavanger kommune arrangerer miljøsøndag og Taxiholdeplassen ved Romsøegården vil være stengt søndag fra kl. 08:00 – 18:00. Holdeplassen ved DNB vil være i bruk, men blir det problemer med trafikken i rundkjøringen vil gjerdene etableres igjen umiddelbart. Deler av Strandkaien og Skagenkaien vil også være stengt under arrangementet.  

  september 15, 2017
 • Løyvebehovet 2018

  Fylkessamferdselsavdelingen har sendt ut høring om løyvebehovet 2018 til Taxisentraler, kommuner, Næringsforeninger, hoteller, og andre. Høringsfristen er satt til 20.10.2017 og saken skal opp i Samferdselsutvalgets møte 22. november 2017.

  september 15, 2017
 • Taxisjåfør dømt for å ha kjørt med passasjer på taket.

  Taxisjåføren (58) som kjørte med en misfornøyd kunde på taket fra Gausel til Stavanger sentrum, dømmes til 14 dagers fengsel. Han mister imidlertid ikke retten til å være taxisjåfør.Dette har vært en svært vanskelig tid for meg. Spesielt psykisk, sa den tiltalte taxisjåføren til Aftenbladet etter at han hadde forklart seg i Stavanger tingrett. Les

  september 13, 2017
 • Krakilsk taxikunde måtte peppersprayes.

  Den berusede mannen nektet først å betale taxiregningen på 205 kroner. Så skapte han trafikkproblemer, og endte til slutt i arresten. Sør-Vest politidistrikt Stavanger fikk melding om den utagerende mannen ved 21-tiden torsdag kveld. Den første som meldte fra til politiet, var taxisjåføren som hadde kjørt mannen uten å få betalt. Les hele saken i

  september 8, 2017
 • Bergelandsgata innsnevret til ett felt.

  Det neste året vil det bli innsnevring i Bergelandsgata i Stavanger. Thon Hotel i Bergelandgata skal renovere fasaden på bygget på nytt. I den forbindelse blir det trafikkbegrensinger i kvartalet. Arbeidet starter torsdag 7. september 2017 og vil pågå frem til 30. september  2018.  Vi forventer noe kø i starten av prosjektet, men erfaringsmessig vil

  september 6, 2017
 • Illsint kunde kastet kebab i ansiktet på drosjesjåfør.

    Rundt midnatt natt til lørdag svingte drosjesjåfør Øyvind Egge inn på holdeplassen ved DNB (det gamle postkontoret) i Stavanger sentrum. Der var det kø, og to unge kvinner hoppet inn. Vi hadde stått der en stund, og så kom det endelig en taxi. Men så kom en fyr og gikk rett forbi oss. Da

  september 4, 2017
 • Dette sier partiene om drosje i sine programmer.

  Her er litt å tygge på, dette er hva bladet TAXI kan finne om taxinæringen i de forskjellige partiers program. Så må hver og en gjøre seg opp en egen mening, og ha et godt valg. Les mer her

  september 1, 2017
 • Endring i trafikkmønsteret i Stavanger sentrum.

  Stavanger kommune varsler om endringer i trafikkmønsteret i sentrum i forbindelse med Utopia som arrangeres 1. og 2. september. Utopia sparkes i gang i og utenfor Stavanger konserthus fredag 1. september, og avsluttes ved midnatt lørdag 2. september. I den forbindelse varsler kommunen om et par stengte vier og omkjøringer. Se mer i Rogalands avis

  august 31, 2017
 • Kjempebøter til Danske Ubersjåfører.

  Mandag klokken 13 faldt dommen over fire tidligere Uber-chauffører i Københavns Byret. De fire mænd er nu dømt skyldige i ulovlig taxikørsel og for i flere tilfælde at have kørt uden erhvervsmæssigt kørekort. Alle fire tiltalte er blevet idømt høje bøder. En af de tiltalte er blevet dømt en bøde på på 486.500 kr, mens

  august 28, 2017
 • I stedet for egen bil velger han taxi.

  Har nettopp vært ute på tur fra Sola. For meg starter gjerne turen hjemme på Tasta og det vil si at i stedet for å kjøre egen bil, så velger jeg drosje. Kostnad om lag kroner 500 hver vei. les mer i Rogalands avis her.

  august 22, 2017
 • Ny forbrukstest kan gjøre bilene 100.000 kroner dyrere

  1. september innføres en ny EU-test som skal gi et riktigere bilde av hva bilene bruker på mila. Dette kan bety at forbruks- og CO2-tallene blir 20 prosent høyere – og dermed kan gi en kraftig avgiftsøkning på biler i Norge. En vanlig VW Golf kan bli 40.000 kroner dyrere og en Volvo XC90 115.000 kroner

  august 22, 2017
 • Her endte drosjeturen.

  Husk at en alltid må ha med seg originalt løyvedokument og kjøreseddel når du kjører drosjebil. En drosjesjåfør fikk bruksforbud for kjøring uten originalløyvet og ikke medbrakt kjøreseddel. Dagens hovedfokus på E39 Krossmoen kontrollstasjon var på kjøre- og hviletid, vekt, avgifter, lastsikring, teknisk og dokumentkontroll. 50 kjøretøy var innom kontrollplassen. 14 ble stoppet for nærmere

  august 22, 2017
 • Taxiforbundet i nye lokaler.

  Norges Taxiforbund  flytter fra leide lokaler på Fyrstikktorget, Helsfyr, til egen kjøpt seksjon i Jerikoveien 26 på øvre Furuset. På bildet ser vi direktør Roar Refseth og styreleder Øystein Trevland foran bygget, som også skal pusses opp noe utvendig. NT vil ha den øverste (4.) etasjen, og har også noen kontorer til utleie. Kontoret vil

  august 17, 2017
 • Infoside Taxidepot /Taxiholdeplass Sola flyplass.

  Endring på tidsintervallet på korte turer. Ordningen ved korte turer fra flyplassen til hotellene i nærområdet endres fra 15. januar 2018. Når sjåførene kommer tilbake til depotet innen 10 minutter fra de forlot holdeplassen, beholdes det antall poenger sjåføren hadde opparbeidet.  Vi ber om at fartsgrensene blir overholdt og at kundene får en behagelig og

  august 17, 2017
 • Stortingsvalget 2017

  Norges  Taxiforbund utfordret alle taxisentralene i Norge til å vise sitt samfunnsansvar ved å kjøre personer som selv ikke kommer seg til valglokalet gratis fram og tilbake. En må forhåndsbestille turen og sentralene påberoper seg retten til å samkjøre turene. En kan ikke bare bestille en taxi eller ta den fra en holdeplass. Kun forhåndsbestilte

  august 11, 2017
 • Kolonnekjøring Byfjordtunnelen fra 13. august

  Det vi bli kolonnekjøring i Byfjordtunnelen fra 13. august til 25. september hver natt mellom kl. 22: 00 og 06:00 neste dag. Ikke natt til søndag. Kolonnetider: Fra Hanasand                                Fra Sokn 22:05                                                   22:20 22:35                                                   22:55 23:10                                                   23:25 23:40                                                   23:55 00:10                                                   00:10 01:05                                                   01:05 02:00                                                  02:00 03:00                                                  03:00 04:15                                                   04:15 05:15                                                   05:15 05:50                                                  05:50                                                             06:00

  august 11, 2017
 • Byhaugtunnelen stenges i perioder fra 9. august.

  Byhaugtunnelen vil bli stengt fra onsdag 9. august klokken 21.00 til neste morgen 06.00, og på samme tidspunkt natt til fredag. Fra fredag kveld 21.00 blir E 39 stengt fram til mandag 14. august klokken 06.00. Les mer i Rogalands avis  

  august 8, 2017
 • 20 åring tatt etter vold i Taxikø.

  Volden skjedde ved taxikøen Haakon VIIs gate like før klokka 04.00 natt til søndag 30. juli. På Twitter opplyste operasjonslederen i Sør-Vest politidistrikt først at det dreide seg om to gjerningspersoner. Begge hadde forsvunnet fra stedet da politiet ankom. Les hele historien i Aftenbladet.no

  juli 31, 2017
 • På høring: Krav om pristilbud fra drosjetilbyder.

  Regjeringen ønsker å legge til rette for mer konkurranse i drosjemarkedet med krav om bindende pristilbud. Vi ønsker at drosjetilbyder uoppfordret skal gi taxibrukere et pristilbud for angitt reisevei. Samtidig vil det fortsatt være obligatorisk med taksameter og det er den laveste prisen som er gjeldende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken her

  juli 12, 2017