Koronavirus

 • Tiltakspakker i forbindelse med korona-situasjonen

  Regjeringen innfører tiltakspakker for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronautbruddet. Det betyr endringer i både satser, avgifter, regler og frister. Skatteetaten letter på sanksjoner (tvangsmulkt) og praktisering av reglene.  Les mer her

  oktober 26, 2020
 • Forlenger støtte til frilansarar og næringsdrivande

  Aksjonen for å forlenga kompensasjonsordninga for frilansarar og sjølvstendig næringsdrivande kan feira ein foreløpig siger. I staden for å bli avvikla 1. november, blir ordninga forlenga ut året. Kompensasjonsordninga for frilansarar og næringsdrivande kjem til å bli forlenga ut året. Dette er noko regjeringspartia og Frp forhandla seg fram til før helga, seier Kjartan Alexander

  oktober 3, 2020
 • Lønnstilskudd der bedriften tar permitterte arbeidstakere tilbake i jobb.

  Arbeidsgivere kan søke om støtte for juli og august 2020, og et eventuelt tilskudd beregnes ut fra hvor mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake i jobb. Det kan maksimalt gis tilskudd på kr 15.000,- pr person, og følgende vilkår må være oppfylt for at det kan søkes om støtte: Arbeidstaker må ha vært helt eller

  september 2, 2020
 • Råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer.

  Her finner du råd og informasjon for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom. Les mer her.

  august 27, 2020
 • Drosjene står parkert store deler av dagen.

  STAVANGER LUFTHAVN (NRK): Drosjenæringen har fortsatt store problemer med lav trafikk. I Stavanger er Taxi er 70 prosent av sjåførene permittert, og omsetningen halvert – bare i sommer. Norges Taxiforbund er bekymret Les hele historien i NRK.no

  august 24, 2020
 • Dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve er opphevet fra 01.07.2020.

  Dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve i forbindelse medutsatt iverksettelse av det nye regelverketVi viser til Stortingets lovvedtak 113 L (2019-2020) av 3. juni 2020 om utsettelse av ikrafttreden av det nye drosjeregelverket fra 1. juli 2020 til 1. november 2020.Det nye drosjeregelverket viderefører et krav om tilfredsstillende økonomisk evne forløyvehaver. Kravet om garanti

  juni 24, 2020
 • Regjeringen vil øke lønnsplikten ved permittering

  I forbindelse med koronakrisen utvidet regjeringen muligheten til å permittere ansatte fra 20. mars. Den gangen ble arbeidsgiverperioden hvor arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte redusert fra 15 til 2 dager. – Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene. Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra

  juni 3, 2020
 • SISTE FRIST FOR KOMPENSASJON FOR INNTEKTSBORTFALL ER 31. MAI 2020

  Etter fristen er det ikke mulig å søke for april ! Gå inn på NAV.NO for å søke. Opplysninger du trenger for å søke Hva du trenger av informasjon for å søke avhenger av hva du søker som. Søker du som selvstendig næringsdrivende trenger du: Personinntekt fra næring med dato innenfor perioden du søker for

  mai 27, 2020
 • Fjerner retten til ubegrenset egenmeldingsbruk.

  Fra neste uke kan ikke ansatte lenger rett til å bruke egenmelding ubegrenset i arbeidsgiverperioden. Les mer her

  mai 27, 2020
 • Vil utsette frister for årsregnskap og ordinær generalforsamling

  Regjeringen foreslår å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt for å holde ordinær generalforsamling og årsmøte, med to måneder. Les høringen her

  mai 18, 2020
 • Er din kjøreseddel gått ut?

  Samferdselsdepartementet vil ikke forlenge fristen for fornyelse av kjøreseddel utover 27. mai.Det framgår av et brev til NHO, som først ba om at utgåtte kjøresedler ble forlenget under koronakrisen. Departementet har sjekket at det er kapasitet hos fastlegene for å gi helseattester og politiet til å behandle søknadene, og ser derfor ingen grunn til å

  mai 12, 2020
 • Permitterte arbeidstakere tilbake til jobb.

  Mange arbeidsgivere opplever nå at de trenger permitterte ansatte tilbake på jobb helt eller delvis. Da er det en del de må tenke på. De siste månedene har svært mange norske arbeidstakere vært permittert helt eller delvis som følge av koronakrisen og de strenge smitteverntiltakene.  Simployers juridiske rådgivere får nå stadig flere spørsmål knyttet til

  mai 6, 2020
 • Nye råd fra Helsedirektoratet.

  Spesielt for taxinæringen: Passasjerer bør sitte i baksetet. For transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer gjelder egne råd (fhi.no). Se også «Råd til virksomheten». Les hele artikkelen her.

  mai 5, 2020
 • Nytt drosjeregelverk utsettes

  Drosje er en viktig del av det totale transporttilbudet i Norge. Som følge av covid-19-utbruddet har det vært en nedgang i etterspørselen etter drosjetjenester på opp mot 90 prosent, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding. Les mer i E24

  april 30, 2020
 • Råd til Taxinæringen som er i kontakt med taxinæringen

  Vurder egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis du er syk. Kontakt de du skal transportere/arbeide hos for å forhøre deg om de er i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon. Les mer på FHI her

  april 25, 2020
 • Høringsfristen for enerett for drosjenæringen er utsatt.

  Rogaland fylkeskommune melder at på grunn av Koronautbruddet er høringsfristen for enerett i drosjenæringen utsatt inntil videre. Det vil bli utsendt ny frist senere.

  april 23, 2020
 • Info om kompensasjonsordninger for næringsdrivende.

  1.    Kompensasjonsordning for næringsdrivende – faste, uunngåelige utgifter Drosjenæringen kan søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader fra og med 20. april 2020. Dette gjøres på følgende link: https://kompensasjonsordning.no/ Tips før du begynner: Les veiledningen nøye Ha oversikt over alle faste kostnader Snakk med din regnskapsfører og få hjelp derfra NB: Et av elementene er «Leie av

  april 21, 2020
 • Drosjenæringen frykter konkursras.

  Drosjenæringen har et samfunnsoppdrag – bilene må være i drift. De er pålagt å ha biler tilgjengelig i en tid hvor mange velger å stenge. Jeg har tapt over halvparten av inntektene mine, sier Jon Hove om livet som sjåfør i Oslo under pandemien. Da korona-krisen inntraff mistet han og resten av kollegene i næringen store deler

  april 20, 2020
 • Vedum oppfordrer til opprør mot politikerne.

  Mens hundrevis av milliarder i krisepakker pøses ut til store bedrifter står de omtrent 100.000 små norske bedriftene igjen med lite eller ingenting. Les mer i nettavisen.no

  april 16, 2020
 • Kompensasjon for tapt omsetning legges fra for Stortinget i dag.

  Regjeringen skal i dag legge fram en kompensasjon for tapt omsetning for perioden mars, april og mai 2020. Ordningen vil bli lansert 17. april, om alt går etter planen. NHO Transport på sine spørsmålsider lagt inn hvilke «Uunngåelige faste kostnader som kan legges med. Uunngåelige faste utgifter er etter NHO Transport følgene i Næringsoppgaven. 6300                Leie

  april 3, 2020
 • Mulig utsettelse av loven og 7 pst mva og status for hjelpetiltak fra Regjeringen

  Hjelpetiltakene som er lovet, drar ut i tid. NAV-systemet er overbelastet. NT er nå utålmodige og presser maksimalt på politikere i posisjon og opposisjon for at dere skal få hjelp! Her er status: 1: Dagpengeordning for selvstendige og frilansere Ordningen skal sikre enkeltmannsforetak inntil 80 prosent av gjennomsnittsinntekt de siste tre år, fra dag 17,

  mars 31, 2020
 • Nye tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirusutbruddet

  Regjeringen lagt frem ytterligere økonomiske tiltak for å avhjelpe konsekvensene av koronavirusutbruddet. Les mer i Regjeringen.no

  mars 30, 2020
 • Nå kan du ekspress-søke om dagpenger

  Er du permittert og bedriften du jobber i har ikke penger til å betale lønn? Mandag ettermiddag åpner Nav en ny tjeneste for ekspress-betaling av dagpenger. Les mer i aftenbladet.no

  mars 30, 2020
 • Arbeidstakere kan søke om forskudd på dagpenger.

  287 200 arbeidstagere har de siste ukene søkt om dagpenger fra NAV fordi de er blitt permittert eller oppsagt. NAV gjør det mulig for disse å søke om forskudd på dagpenger fra mandag 30. mars. Pengene kan utbetales før påske. Les mer her

  mars 30, 2020
 • Åpner for utsettelse av drosjereformen.

  Samferdselsdepartementet har sendt en henvendelse til alle landets fylkeskommuner, hvor de ber om synspunkter på hvorvidt drosjereformen bør utsettes som følge av Covid-19-utbruddet. De spør spesielt om innføring per 01.07.20 vil by på særskilte utfordringer for fylkeskommunene. Les mer i NHO Transport

  mars 30, 2020
 • Frp vil vurdere utsettelse av taxifrislipp.

  Fremskrittspartiet vil vurdere å være med på en utsettelse av den nye «taxiloven». Det sier Bård Hoksrud til bladet TAXI. I så fall kan det bli flertall på Stortinget for dette.Loven skal etter planen iverksettes fra 1. juli. Norges Taxiforbund mener den må utsettes i en situasjon der næringen er kritisk rammet av korona-tiltakene. Nesten

  mars 25, 2020
 • Forbudets brev til finanskomiteen og transportkomiteen

  Kjære stortingsrepresentant. Norges Taxiforbund er glade for tiltak som er vedtatt for enkeltmannsforetak og frilansere. Disse er helt vesentlige for at våre medlemmer og taxinæringen skal kunne komme gjennom krisen. Spesiell takk til dere som har engasjert dere spesielt for vår næring. Vi setter pris på merknaden fra Finanskomiteen, som viser forståelse for vår situasjon, i

  mars 24, 2020
 • Siste fra Finansdepartementet

  Inntektssikring til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det vises til den politiske enigheten på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 pst. av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Det fremgår av den politiske enigheten

  mars 20, 2020
 • Utsatt frist for betaling av årsavgift for taksametre.

  På grunn av den spesielt krevende situasjonen er det i dialog med Statens Innkrevingssentral besluttet at betalingsfristen på årsavgiftfakturaene som har blitt sendt ut, er utsatt inntil videre. Fakturaen ble sendt ut før vi innså hvor krevende situasjonen kom til å bli. Les mer her

  mars 20, 2020
 • God hjelp til drosjenæringen

  I kveld kom innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget, med avklaring på spørsmål mange i næringen har lurt på: 1: NAV skal så snart som mulig legge til rette ordningen med 80 prosent kompensasjon av inntekt de siste tre år, etter 16 dager. 2: De 16 dagene regnes tilbake fra den tid inntektssvikten startet. 12. mars

  mars 19, 2020
 • RÅD TIL SEKTORER SOM ER I KONTAKT MED PRIVATPERSONER ELLER ARBEIDER I PRIVATE HJEM, F.EKS. TAXINÆRINGEN, HÅNDVERKERE, FEIERE OG ANDRE.

  Vurder egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis du er syk. Kontakt de du skal transportere/arbeide hos for å forhøre deg om de er i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon. Det anbefales ikke å transportere personer som er isolerte eller i hjemmekarantene eller utføre arbeid i hjemmet

  mars 19, 2020
 • Vi har fått denne meldingen fra Folkehelseinstituttet, om pasienter i taxi:

  For pasienter smittet med covid-19 gjelder følgende: Dersom pasienten har egen bil, kan den benyttes. Pasienten skal ikke ta vanlig offentlig transport. Dersom transporten skal koordineres av Pasientreise (drosje), skal pasienten ha på et kirurgisk munnbind. Dette rådet omfatter også annen type transport organisert av helsetjenesten. Dørhåndtak kan tørkes av med en desinfeksjonsserviett dersom pasienten

  mars 18, 2020
 • Alt er stoppet opp

  Taxiene er utstyrt med Antibac og tørkes etter hver kunde, men dette utgjør ikke mye arbeid. Sjåførene står nemlig uten passasjerer. Les hele artikkelen i aftenbladet.no

  mars 18, 2020
 • Dispensasjoner for kjøre og hviletid for alle transporter.

  I forrige uke ble det gitt dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av artikler relatert til liv og helse. Nå er unntaket utvidet til å gjelde absolutt alle former for transport. Les mer her

  mars 18, 2020
 • Akutt økonomisk sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende.

  Regjeringen åpner for at frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få akutt økonomisk sosialhjelp fra NAV, uten vanlig behovsprøving. Det skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget tirsdag ettermiddag. Les mer på vg.no

  mars 17, 2020
 • Brev til Departementet

  Finanskomiteen.Transport og kommunikasjonskomiteen.Samferdselsminister Knut Arild HareideNæringsminister Iselin Nybø Oppfølging av inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende. Norges Taxiforbund er glad for at Stortinget vil innføre en dagpengeordning for å kompensere for inntektsbortfall for enkeltmannsforetak. Dette er svært viktig for våre medlemmer. Vi får nå mange spørsmål om ordningen, men har forståelse for at detaljene ikke er utformet

  mars 17, 2020
 • Spørsmål om permitteringer o.l.

  Mange har spørsmål om permitteringer, moms, den nye dagpengeordningen osv. Myndighetene har ikke klart all detaljer ennå, og derfor kan heller ikke vi gi alle svar. Vi vil oppdatere informasjon etterhvert her, og på vår hjemmeside www.taxiforbundet.no.Som medlem kan du også sende henvendelse til post@nortaxi.no, så svarer vi så fort og godt vi kan. Fylkesleder

  mars 16, 2020
 • Info fra Forbundet.

  NTs leder Øystein Trevland er fornøyd med de to tiltakene som vil bety mye for drosjeeierne – nemlig redusert mva til 8 prosent fra 1. januar i år, og en dagpengeordning for selvstendige næringsdrivende, tilsvarende sykepengeordningen.(Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter

  mars 16, 2020