2 nye Taxiholdeplasser i Sandnes.

Det er opprettet 2 nye Taxiholdeplasser i Sandnes til erstatning for Ruten holdeplass som er nedlagt. 

St Olavs gate.  Helt nord i gaten der den gamle Taxihytta der det er plass til ca. 11 Taxier. 

Storgata.  Rett over Vitenfabrikken er et opprettet Taxiholdeplass med plass til 4 Taxier.