2 nye Taxiholdeplasser i Sandnes.

Det er opprettet 2 nye Taxiholdeplasser i Sandnes til erstatning for Ruten holdeplass som er nedlagt. 

St Olavs gate.  Helt nord i gaten der den gamle Taxihytta der det er plass til ca. 11 Taxier. 

St. Olavs gata. Ved nr. 52 ca 6 plasser