Nytt fra Fylkesforeningen

 • Oppstart av bompengeinnkreving Ryfast 1. februar 2021

  1.februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast. Det vil bli betaling i bomstasjonene Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retninger. Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30. desember 2019 og Hundvågtunnelen åpnet for trafikk 22.april 2020, men uten innkreving av bompenger da det tekniske utstyret ikke var ferdigstilt og Ferde dermed ikke kunne

  januar 20, 2021
 • Vi flytter til Forus

  Vi ønsker alle et godt nyttår og etter 20 år i Støperigata på Storhaug har styret valgt å flytte kontoret til Rogaland Taxi sitt bygg på i Geitastova 14 på Forus. Dere finner oss i første etasje rett fram. Pga koronaregler og flytting ber vi alle ta kontakt med oss på telefon 51 54 00

  januar 4, 2021
 • Frykter smitte ute av kontroll

  Smittesituasjonen på Nord-Jæren er nå så alvorlig at kommunene på Nord-Jæren sammen må ta nye grep for å slå ned covid-19-smitten. Les de nye påbudene her.

  desember 30, 2020
 • Nye maksimalpristakster fra 01. 01.2021

  Utdrag fra loven § 7.(Generelle takster) Det kan beregnes inntil 50,00 kroner i starttakst fra holdeplass og gate. Ved bestilling kan det beregnes starttakst inntil 85,00 kroner. For tilkjøring, som definert i § 4 annet ledd, ut over 10 kilometer kan det beregnes avstandstakst inntil 18,00 kroner per kilometer. Vederlaget kan ikke overstige tilkjøringsvederlaget fra

  desember 30, 2020
 • Påbud om munnbind i Taxi fra mandag

  Påbyr munnbind på kollektivtransport og ved sykehjemsbesøk Stavanger kommune innfører ved ny lokal forskrift påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport og ved besøk på alders- og sykehjem. Påbudet trer i kraft natt til mandag 28. desember. Beredskapsledelsen vedtok ny lokal forskrift lørdag 26. desember. Den gjelder fram til 15. januar 2021, og erstatter gjeldende

  desember 27, 2020
 • Bekymret for smitteøkning – innfører munnbindpåbud

  Julaften hadde Stavanger det høyeste smittetallet i kommunen på et døgn. Da ble det påvist 36 tilfeller av korona. Første juledag ble det påvist ni tilfeller. Kommunen venter en smitteøkning de kommende dagene. Les mer her

  desember 26, 2020
 • God Jul

  Norges Taxiforbund avd. Rogaland ønsker alle medlemmer, samarbeidspartnere og kollegaer en riktig god jul

  desember 24, 2020
 • VIKTIG MELDING – SMITTEVERN TAXI

  I hele regionen har det vært økende smitte, særlig siste uken. En stor del av dette har vært knyttet til flere forskjellige taxiselskap på Jæren. Følgende påminnelse bør går ut til alle taxisselskap og om mulig til alle sjåfører: Husk å være hjemme dersom du er syk, også med lette symptomer. Bestill test med en

  desember 24, 2020
 • Fem taxisjåfører smittet med korona

  Stavanger Aftenblad skiver i kveld 19.1.2020 atfFem sjåfører fordelt på Bryne Taxi, Vibå Jærtaxi og Stavanger Taxi har testet positivt på covid-19. Personer som har reist med taxiselskapene i perioden 10. til 17. desember må være særlig årvåkne for symptomer. Smittesporere jobber nå med på få oversikt over nærkontaktene. Smittevernoverlege Ruth Midtgarden i Stavanger kommune

  desember 19, 2020
 • Passeringsavtale for Taxi

  For å få tilgang til Avinors tilrettelagte områder for avhenting av passasjerer må løyvehaver eller Taxisentral inngå en passeringsavtale med gjeldende lufthavn, Avtalen inngås med avtaleadministator, Apcoa som regulerer avtalen på vegne av Avinor. For inngåelse av passerigsavtale, kontakt Apcoa på e-post taxi@apcoa.no Passeringsavtalen regulerer tilgang til tilrettelagt område for avhenting av passasjerer for kjøretøy

  desember 15, 2020
 • Tilbud på YX Firmakort

  Norges Taxiforbund avd Rogaland har mottatt et tilbud fra YX Firmakort. YX tilbyr en gunstig drivstoffavtale som alle i Norges Taxiforbund avd. Rogaland kan benytte seg av. Dere får rabatter på som vist under på alle landets YX / eleven og YX stasjoner. YX FIRMAKORT Dere får 85 øre inkl. MVA i rabatt på pumpepris

  november 25, 2020
 • Ny lokal forskrift fra tirsdag: Fra tirsdag anbefales munnbind på buss, tog og taxi.

  Ordførerne på Nord-Jæren fraråder nå bruk av kollektivtransport og anbefaler munnbind for alle som likevel må ta buss, tog eller taxi. Forskriften trer i kraft fra tirsdag – men om kort tid kan reglene bli enda strengere. Les mer i aftenbladet.no

  november 9, 2020
 • Kjøreseddel i drosje – krav om synlighet for passasjerene

  I forkant av drosjereformen har Samferdseldepartementet nå bekreftet at sjåfører om ønskelig kan dekke over fødsels/personnummer på kjøreseddelen, som er lovpålagt å ha synlig i en drosje. Dette er så fremt kjøreseddel og løyvenummer likevel er synlig for passasjerene. Les mer her

  november 5, 2020
 • Nytt drosjeregelverk, samme skatteregler

  1. november kom det et nytt regelverk for drosjenæringen. Endringen er et ledd i et større arbeid for å revidere drosjeregelverket. Les mer her.

  november 5, 2020
 • ENDRINGER I YRKESTRANSPORTLOVEN – INFORMASJON TIL DROSJESENTRALER OG INNEHAVERE AV DROSJELØYVE MED STASJONERINGSSTED

  Fra 01.11.20 trer en rekke nye endringer i yrkestransportregelverket som gjelder drosjenæringen i kraft. Opplysninger rettet spesielt til innehavere av drosjeløyve kan leses på nettsiden https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/transportloyver/drosjeloyve/ Vi gjør spesielt oppmerksom på nytt krav om merking av drosjebilen. Merking for dem med drosjeløyve fra før endringen 01.11.2020 De som har drosjeløyve fra før 01.11.2020 beholder løyvenummer

  oktober 30, 2020
 • Siste innspurt for Lykkeland – sjekk trafikkendringene

  Sesong 2 av TV-serien Lykkeland er inne i den siste innspillingsdelen i Stavanger. Mandag og tirsdag 19. og 20. oktober blir det flere trafikkendringer rundt Bergelandsgata, Storhaugveien og Nedstrandsgata. Les mer her

  oktober 18, 2020
 • Veimelding – Fv 4532 Løwenstrasse i Sandnes kommune

  Fv 4532 Løwenstrasse i Sandnes kommune stenges helt fra fredag 23. oktober kl. 18:00 til mandag 26. oktober kl. 06:00. Fra mandag 26. oktober til fredag 30. oktober stenges veien mellom kl 18:00 – 06:00. Omkjøring blir skiltet.

  oktober 16, 2020
 • Lønnstilskudd der bedriften tar permitterte arbeidstakere tilbake i jobb.

  Arbeidsgivere kan søke om støtte for juli og august 2020, og et eventuelt tilskudd beregnes ut fra hvor mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake i jobb. Det kan maksimalt gis tilskudd på kr 15.000,- pr person, og følgende vilkår må være oppfylt for at det kan søkes om støtte: Arbeidstaker må ha vært helt eller

  september 2, 2020
 • Råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer.

  Her finner du råd og informasjon for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom. Les mer her.

  august 27, 2020
 • Snart kommer fryktet reform:

  Ferske tall viser at taxinæringens omsetning har stabilisert seg på 24 prosent under fjoråret. Med en kommende reform av næringen i høst, tviler taxiledelsen på at de vil klare å styrke seg i tide. Les hele historien i E24

  august 1, 2020