Taxikalender

 18.05.2021
Kl. 16:00 Frist for innlevering av annonser til Årsmøtehefte Kontoret, Geitastova 14
28.05.2021 Kl.16:00 Siste frist for påmelding Årsmøtet Kontoret, Geitastova 14
11.06.2021 kl. 18:00 Fagdag Hotell Jæren, Bryne
12.06.2021 Kl. 10:00 Årsmøte Norges Taxiforbund avd.Rogaland Hotell Jæren, Bryne
6. – 7. 09.2021  

Landstyremøte Norges Taxiforbund

Sted ikke bestemt
14.10.2021   Landsstyremøte Norges Taxiforbund Trondheim
15. – 16. 10.2021   LANDSMØTE  Norges Taxiforbund Trondheim