RIVING AV SERVICEBYGGET PÅ DEPOTET

Arbeidet med riving av servicebygget i taxidepotet på Stavanger lufthavn starter mandag 15. november. Det vil ta ca. en og en halv uke før alt arbeid er sluttført. Vis hensyn under rivingen.