VIKTIG MELDING VED AVVIK PÅ SOLA FLYPLASS:

Ved feil på tavle eller bommer er det VIKTIG at den som oppdager feil tar kontakt med Apcoa Parkering  via callingen som står på bommene og forklare problemet. INGEN skal kjøre frem, dette medfører bare kaos.  HUSK TA KONTAKT MED APCOA VIA CALLINGEN SÅ SNART DERE OPPDAGER FEIL.