Innfører munn­bind­påbud i kollek­tiv­trafikken og i drosjer

En uoversiktlig smittesituasjon gjør at det blir innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken og drosjer i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg allerede fra midnatt.

Smittesituasjonen med mange unge smittede og økt trykk på testing og smittesporing, fører til at de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg fra midnatt onsdag 1. september innfører påbud om munnbind i kollektivtrafikk og taxi skiver Stavanger Aftenblad.