Ny avtale med Arena Treningssenter.

Arena Treningssenter og Norges Taxiforbund avd. Rogaland har inngått en ny treningsavtale i Jåttåvågen og Jærhagen, Klepp.

Avtalen ble underskrevet 03. mai 2021 av Geir Ullenes fra Arena Treningssenter og Fylkesleder Morten Eriksen

Avtalen er eksklusiv for medlemmer i Norges Taxiforbund avd. Rogaland, sjåfører så lenge de kjører for en bil for er medlem i Forbundet. Familie, ektefeller/ samboere innrømmes også samme pris.

Forutsetningen for avtalen og prisene i denne avtalen er at de respektive biler er merket med Arena Treningssenter klistermerket. Kontroll og godkjenning av berettiget gjøres i samarbeid mellom Arena Treningssenter og Norges Taxiforbund avd. Rogaland.  

Prisen for medlemmer /dennes sjåfører, ektefelle /samboere er Kr. 199.-pr. måned (Ordinær pris Kr. 699.-) og fri innmeldingsavgift (verdi Kr. 199.-)

Medlemmer som bryter avtalereglene vil kunne ekskluderes fra avtalen uten refusjon eller tilgodehavende.

Påmelding skjer ved fremmøte på Norges Taxiforbund avd. Rogaland kontor for å få bekreftelse på medlemskapet.