Arbeidsgiverperiode ved permittering – dette må arbeidsgiver betale

Det er potensielt to arbeidsgiverperioder ved permittering – arbeidsgiverperiode I og arbeidsgiverperiode II.

Arbeidsgiverperiode I – 10 arbeidsdager

Arbeidsgiverperiode I gjelder for alle permitteringer. Når varslingsfristen er ute og permitteringen starter, må arbeidsgiver betale lønn i 10 arbeidsdager (arbeidsgiverperiode I).

Med «arbeidsdag» menes dager hvor den ansatte skulle ha arbeidet og mottatt lønn. Lønnsplikten løper ikke i perioder med arbeidsfri, som helligdager, avspaseringsperioder, permisjoner og lignende, men den løper videre fra neste arbeidsdag. Les mer her