Mange er usikre på framtiden

Kombinasjonen av ett års pandemi og frislipp tærer hardt på drosjenæringen. Mange er usikre på framtiden. – Det har vært mye frustrasjon og fortvilelse det siste året. Mange ble permittert tidlig i denne fasen, og er det fortsatt. Flere har sluttet i næringen, og mange planlegger å avvikle, eller finne seg en annen jobb. Samtidig tas nye løyver ut i byene, med mindre kontroll. Les mer her