Vi innfører strengere tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

På kontoret har vi innført følgene :

Hold minst 2 meters avstand. Bruk munnbind hvis det ikke er mulig

Unngå unødvendig opphold.

Det oppfordres til å avtale tid for besøk