Problemer med skjermen i Taxidepotet på Sola flyplass

Vi gjør oppmerksom på at skjermen på depot nå er helt svart. Dette er meldt videre til Payvend og vi avventer tilbakemelding. Apcoa melder det er veldig lite trafikk på stedet så pr. nå utgjør det ingen problemer og de følger med på kamera og calling.

Mer info så fort vi vet mer.