Oppstart av bompengeinnkreving Ryfast 1. februar 2021

1.februar 2021 starter innkrevingen av bompenger for Ryfast. Det vil bli betaling i bomstasjonene Rv. 13 Hundvågtunnelen og Rv. 13 Ryfylketunnelen i begge retninger.

Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30. desember 2019 og Hundvågtunnelen åpnet for trafikk 22.april 2020, men uten innkreving av bompenger da det tekniske utstyret ikke var ferdigstilt og Ferde dermed ikke kunne overta prosjektet fra Statens vegvesen.

Ny oppstartsdato for innkrevingen av bompenger for Ryfast er satt til 1. februar 2021. Se takster og mer info her