ENDRINGER I YRKESTRANSPORTLOVEN – INFORMASJON TIL DROSJESENTRALER OG INNEHAVERE AV DROSJELØYVE MED STASJONERINGSSTED

Fra 01.11.20 trer en rekke nye endringer i yrkestransportregelverket som gjelder drosjenæringen i kraft.

Opplysninger rettet spesielt til innehavere av drosjeløyve kan leses på nettsiden https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/transportloyver/drosjeloyve/

Vi gjør spesielt oppmerksom på nytt krav om merking av drosjebilen.

Merking for dem med drosjeløyve fra før endringen 01.11.2020

De som har drosjeløyve fra før 01.11.2020 beholder løyvenummer med fylkesnummeret og fylkesbokstaven de hadde fra før. Det er ikke nødvendig å skifte ut løyvedokumentet eller taklampe, men sidedørene må merkes med løyvenummer.

Drosjen skal merkes utvendig på begge sider med fylkesbokstav og løyvenummer i skrifthøyde på minst 100 mm når motorvognen benyttes som drosje. Løyvenummer skal plasseres på drosjens sidedør og skal være i kontrastfarge til fargen på drosjen. For eksempel: drosjeløyve 11 03 001234 skal merkes L 1234.

Ellers kan opplyses at det kun er drosjer med godkjent taklykt som kan benytte merket kollektivfelt. Løyvenummer og kjøreseddel skal være synlig fra passasjerens plass.

Drosjeløyver som blir utstedt etter 01.11.20 vil ha krav om at motorvognen som nyttes som drosje skal merkes med ny fylkesbokstav (RO).