Klarar ikkje finna drosjar som vil køyra pasientar: – Tilboda er ikkje til å leva med

Ni distriktskommunar i Vestland står snart utan avtalar om pasienttransport med Helse Bergen. Drosjeselskapa meiner tilbodet frå helseføretaket er for dårleg. Les hele innlegget her