Lønnstilskudd der bedriften tar permitterte arbeidstakere tilbake i jobb.

Arbeidsgivere kan søke om støtte for juli og august 2020, og et eventuelt tilskudd beregnes ut fra hvor mange permitterte arbeidstakere som tas tilbake i jobb. Det kan maksimalt gis tilskudd på kr 15.000,- pr person, og følgende vilkår må være oppfylt for at det kan søkes om støtte:
  • Arbeidstaker må ha vært helt eller delvis permittert 28. mai
  • Arbeidstaker må tas tilbake i samme stillingsprosent som før permitteringen
  • Arbeidstaker må være i jobb i hele perioden som det søkes støtte for og kan ikke permitteres på nytt før tidligst 1. oktober 2020
  • Arbeidstaker kan ikke sies opp før 1. oktober
  • Virksomheten må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 prosent
  • Virksomheten må utøve en lovlig aktivitet og ikke være under konkursbehandling

Det følger av en egen forskrift at søknad om tilskudd tidligst kan sendes inn etter utløpet av august og etter at søknadssystemet er åpnet. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd er 5. november 2020