Råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom via pasientreiser/drosjer.

Her finner du råd og informasjon for transport av pasienter med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom. Les mer her.