Frist for betaling av årsavgift for taksametre utsettes.

På grunn av den spesielt krevende situasjonen drosjenæringen opplever under koronautbruddet, har Justervesenet i dialog med Statens Innkrevingssentral besluttet at betalingsfristen på årsavgiften utsettes med tre måneder, med utgangspunkt i utsendt faktura. (se betalingsfristen)

Dersom man trenger videre utsettelse eller en betalingsordning, kan man ta kontakt med Statens Innkrevingssentral på telefon 75 14 90 00.