Varsler tidenes trafikkaos på Motorveien i sommer.

Nå er det i gang. Bare måneder etter at et av de største veiprosjektene i Stavangers historie endelig er avsluttet i Ryfast, gjorde Statens vegvesen igjen massive inngrep som vil ha stor påvirkning på trafikkflyten i Stavanger.

19. juni gjennomfører Statens vegvesen en av de største trafikkomlegginger i Stavanger. I forbindelse med at det skal skiftes ut innredningen i sørgående felt i Auglendstunnelen på E39 og starte arbeidet med å bygge sykkeltunnelen blir det toveistrafikk i nordgående løp i hele sommer. Dette vil påvirke trafikken betydelig. Det blir toveistrafikk gjennom nordgående løp med et kjørefelt i hver retning.Dette er den mest trafikkerte strekninger i Stavanger, med 60.000 biler i døgnet.

Følgende tiltak gjennomføres for å bedre fremkommeligheten på alternative omkjøringsveier:

Fv 44 Hillevåg – Hinna: Bussprioritering opphører i anleggsperioden. Lyssignal for bussvei settes ut av drift. Bussvei har vikeplikt i alle rundkjøringer og er skiltet med skilt 202 Vikeplikt.

Fv 4548 Ullanhaugveien og fv4544 Kristine Bonnevies vei: lyssignal anlegg settes i gul blink.

Rv 509 Transportkorridor vest, Tasta – Tananger – Solasplitten, skiltes som alternativ omkjøringsvei for gjennomgangstrafikk. Det dette blir skiltet på strekningen, og informasjon på fritekstavler på E39 Ålgård, E39 Forus og E39 Tasta. Felt for tunge kjøretøy og buss opphører og åpnes til to kjørefelt i hver retning for ordinær trafikk.