Høring om endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven.

Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) har nå sendt ut et utkast til høringsnotat i forbindelse med endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven. Les mer her