Regjeringen vil øke lønnsplikten ved permittering

I forbindelse med koronakrisen utvidet regjeringen muligheten til å permittere ansatte fra 20. mars. Den gangen ble arbeidsgiverperioden hvor arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte redusert fra 15 til 2 dager.

– Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene. Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020, sier Gauslaa.

Ikke lenger full lønn i 18 dager

Samtidig foreslår regjeringen at den midlertidige lønnskompensasjonen fra NAV i 18 dager tas bort med virkning fra samme tidspunkt.

– Dersom forslaget vedtas vil en arbeidstaker som permitteres fra og med 1. september få lønn fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager. Etter denne lønnspliktperioden vil arbeidstaker kunne få dagpenger fra NAV så lenge vilkårene for denne stønaden er oppfylt, sier Gauslaa.