SISTE FRIST FOR KOMPENSASJON FOR INNTEKTSBORTFALL ER 31. MAI 2020

Etter fristen er det ikke mulig å søke for april ! Gå inn på NAV.NO for å søke.

Opplysninger du trenger for å søke Hva du trenger av informasjon for å søke avhenger av hva du søker som. Søker du som selvstendig næringsdrivende trenger du:

Personinntekt fra næring med dato innenfor perioden du søker for (det som er igjen etter at du har trukket fra de 16 dagene du selv må dekke) Personinntekt for 2019 (må regnes ut hvis du ikke har sendt skattemelding og næringsoppgave for 2019) Hvis du har utbetalinger fra NAV skal de tas med som personinntekt. Du kan sjekke hva utbetalingen din har blitt registret som på Ditt NAV under «Dine utbetalinger»