Er din kjøreseddel gått ut?

Samferdselsdepartementet vil ikke forlenge fristen for fornyelse av kjøreseddel utover 27. mai.
Det framgår av et brev til NHO, som først ba om at utgåtte kjøresedler ble forlenget under koronakrisen. Departementet har sjekket at det er kapasitet hos fastlegene for å gi helseattester og politiet til å behandle søknadene, og ser derfor ingen grunn til å forlenge fristen.
Alle som har utgåtte kjøresedler må derfor sørge for å søke fornyelse innen 27. mai. Også de som må fornye i løpet av året må gjøre dette snarest mulig. «Ifølge Folkehelseinstituttet ligger smittetoppen foran oss, og vi vet ikke hvordan kapasiteten hos politiet og helsevesenet vil utvikle seg», skriver departementet, med gjenpart til Norges Taxiforbund.