Fremkallingsskjerm i Taxidepotet

Som Dere sikkert har registret har skjermen i Taxidepotet på Sola flyplass vært ute av drift. Apcoa er i ferd med å reparere skjermen og vi håper den snart er i drift igjen.