Kritisk for mange i drosjenæringen.

Norges Taxiforbund er glad for ordningen med dagpenger for selvstendige, men skuffet over bedriftsstøtteordningen. Summen blir mager for kriserammede drosjeeiere. Les mer her