Forbudets brev til finanskomiteen og transportkomiteen

Kjære stortingsrepresentant.

Norges Taxiforbund er glade for tiltak som er vedtatt for enkeltmannsforetak og frilansere. Disse er helt vesentlige for at våre medlemmer og taxinæringen skal kunne komme gjennom krisen.

Spesiell takk til dere som har engasjert dere spesielt for vår næring. Vi setter pris på merknaden fra Finanskomiteen, som viser forståelse for vår situasjon, i krysset mellom samfunnsoppdrag/kjøreplikt og det dramatiske fallet i omsetning fra ca 12. mars.

Nå spør alle om når de vedtatte tiltakene kan bli effektive.

Vi forstår at formaliteter og praktiske løsninger må på plass, men henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet, og en melding på NAVs hjemmeside, viser at det ikke er noen tidsplan for når søknader kan sendes, med hvilke krav, og når penger kan utbetales. Vi bes om å vente på ubestemt tid.

Det er spesielt alvorlig med den midlertidige sosialhjelpsordningen, som skulle dekke akutte pengebehov i påvente av den egentlige kompensasjonsordningen.

Vi får opplyst i departementet at denne krever en lovendring, men uten at de kan si når forslag fremmes, når Stortinget kan behandle det. I tillegg påberopes praktiske forberedelser.

Vi risikerer derfor at selv denne akutte ordningen drar ut i langdrag, og gjør at den kommer for sent for mange.

Vi ber dere gjøre det som kan gjøres for å få fortgang i arbeidet. Vi vet at byråkratiet er hardt presset, men frykter at de vanlige kravene til saksbehandling og prosedyrer forsinker tiltakene mer enn det som er forsvarlig.

NAV-kontorene må kunne iverksettes sosialhjelpen innen dager, ikke ytterligere uker, slik det synes å ligge an til.

Med vennlig hilsen

Øystein Trevland
Styreleder