Taxiverter Sola flyplass.

Som en følge av den dramatiske nedgangen i flyreisende er det i samarbeid med Avinor besluttet at taxivertene på Bergen og Stavanger lufthavn permitteres. For øvrig går systemet som normalt. 

Fra mandag 16. mars vil det ikke være taxivert på lufthavnen. Behovet vurderes fortløpende etter hvert som situasjonen utvikler seg.