Løyvegaranti og oppsigelse.

Vi har i den senere tid mottatt en del henvendelser vedrørende løyvegarantien.

Som kjent må vi holde garantibeløpet i seks mnd etter at løyvet er innlevert. Forespørselen vi har fått fra flere av medlemmene er følgende. Da krav om garanti bortfaller 1.7.20, kan vi si opp avtalen nå slik at denne avsluttes om seks måneder?

Svaret på dette er, nei, garantien kan sies opp med virkning fra 1.7 Med seks mnd oppsigelsestid. Det vil si at vi må stille garanti ut 2020.

Kan kreditorer da benytte seg av garantien i oppsigelsesperioden? Ja , dersom gjelden har oppstått FØR 1.7.20. F.eks, skylder man skatt for 4 termin kan ikke kemner gjøre krav om dekning via garantien.