Endring på Taxidepotet på Sola flyplass.

Avinor gjør følgende endringer i Taxidepotet:

Inngjerdingen til taxidepotet flyttes slik at ladestasjonene nå blir liggende innfor arealet til taxidepotet og kun tilgjengelig for taxiene.