Taxiholdeplasser Stavanger sentrum

Den 12.09.2019 var Fylkesavdelingen og sentralene i Stavanger innkalt til møte av Stavanger kommune. Andre deltakere var vegvesenet, politiet, kolumbus og Stavanger parkering. Bakgrunn for møte var at sjåførorganisasjonen til Norgesbuss og Kolumbus har fremmet en bekymringsmelding i forhold til trafikkavviklingen i sentrum og da spesielt i helgene

Det kom klart fram fra alle instanser at bussen har prioritet foran taxi. Det vil nå bli nedsatt en arbeidsgruppe som vil se på mulighetene i byen for å flytte drosjeholdeplassene til steder vi ikke kommer i konflikt med bussene. Det er blitt nevnt feks å fjerne holdeplass ved romsøegården og at holdeplass ved taket og handelens hus skal erstatte denne. Ingenting er enda avgjort, men vi må finne løsninger alle kan leve med. Det fremmes også forslag fra kolumbus å stenge Jernbaneveien for gjennomkjøring også for drosje, vi har så langt fått dem til å la dette bero inntil videre.

Det ble også fremlagt bilder fra kolumbus som illustrerte problemene de har, også på dagtid da det ofte står flere biler på holdeplassen foran atlantic hotell. For å unngå at vi risikerer å miste denne også, oppfordrer vi taxiene til å ikke være til hinder for bussene. Når det er fullt på holdeplassens avsatte område til drosjer er det fullt og dere må finne en annen plass å stå.

Forbundet vurderer å sette ut vakter i helgene som et strakstiltak, dette fordrer at sentralen på nord Jæren ser nytten av dette og vil ta kostnadene forbundet får, vi forventer også at Stavanger kommune er med på spleiselaget.

Inntil dette er på plass oppfordrer vi alle til å rette seg etter de regler som gjelder, politiet kommer til å være ivrige med å utferdige gebyrer for alle overtredelser.