Norges Taxiforbund – Tror frislippet oppheves etter 2021

Den operative næringen skal forberede seg på frislipp og eventuelle eneretter fra neste sommer, men forbundet må også ha fokus på stortingsvalget i 2021. – Debatten om samfunnsoppdraget og rammevilkår vil ta seg opp når konsekvensene av frislippet viser seg, mener forbundsleder Øystein Trevland. Les mer her