Taxiholdeplass Haakon V gate og Olav Vs gate under Glamaten

Som kjent avholdes Glamat fra onsdag 24. til lørdag 27. juli. I denne perioden er følgende tider for Taxiholdeplassene i sentrum

06:00 – 17:00     Da brukes kun Taxiholdeplassen ved DNB

Kl. 17:00               Holdeplassen ved DNB stenges og holdeplassen ved Romsøegården åpnes

Kl. 19:00              Da brukes både Romsøegården og Kiellandshagen for Taxier i 2 rekker.

Kl. 21:00               Stenges Olav Vs gate for biltrafikk og Taxi kan bruke venstre kjørefelt langs midtrabatten som i helgene.

Det vil være Taxiverter fra kl. 17:00 – 04:00 og vi ber om Deres anvisninger følges.

Vi ber om at ingen brukes Olav Vs gate til oppstilling før Politiet /kommunen har stengt gaten. INGEN OPPSTILLING I JERNBANEVEIEN.

Stavanger Parkering og Politiet vil bøtelegge de som ikke følger trafikkreglene.

HUSK: NÅR HOLDEPLASSEN ER FULL SÅ SKAL EN KJØRE BORT.