Vellykket Årsmøtehelg i Haugesund

Norges Taxiforbund fylkesavdelinger i Hordaland og Rogaland avholdt felles Årsmøtehelg på Scandic Maritim hotel i Haugesund 30 mars.

Helgen startet opp med et HMS kurs hvor 22 deltakere deltok og ble avsluttet med felles middag for delegater, ledsagere og utstillere.

Årsmøtet ble åpnet av Haugesunds Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund før Jan Valeur fra 07000 Bergen Taxi og Forbundsleder Øystein Trævland holdt to interessante innlegg.

Godt fremmøte fra Hordaland og Rogaland

Etter en kort pause startet debatten om den nye drosjeloven der deltakerne var Helge Orten Høyre, Øystein Langholm Hansen Arbeiderpartiet, Siv Mosseth Senterpartiet og Øystein Trævland.  Debatten var livlig og god og ble ledet med stø hånd av Harald Dale fra Haugesund.

Fra vendre: Øystein Trevland, Norges Taxiforbund, Siv Mosseth, Senterpartien – Øystein Langholm Hansen, Arbeiderpartiet – Helge Orten, Høyre.

Etter lunsj gikk Fylkesforeningene hver til sitt for å avholde sine Årsmøter. Rogalands Årsmøte ble godt ledet av Øystein Trævland og valget gav følgende utfall.

Godt besøk hos de 14 utstillerne

Fylkesleder Solveig Nærland ønsket ikke gjenvalg og Morten Eriksen fra Stavanger Taxi ble valgt til ny Fylkesleder for 2 år.

Styremedlemmer           

Region Nord.                     Erlend Kvala, Karmøy Taxi med vara Bjørn Johnsen Haugaland Taxi

Region Ryfylke                  Sverre Underbakke fra Sand, vara Arild Torbjørnsen fra Årdal i Ryfylke

Region Nord-Jæren        Atle Fossmark Randaberg Taxi, vara Ercin Can Randaberg Taxi

Region Sør                          Rolf Mæhle fra Egersund Taxi, vara Thomas Halleraker Hauge fra Vibå Taxi

Stavanger Taxi                  Leif Harald Rye, Metin Secilmis, Geir Meling med Vara Terje Bakkali og Shehzad Saad Farooq.

Sandnes Taxi                     Helge Monsen med vara Fadil Ferkic.

Hovedstyret valgte Erlend Kvala til nestleder for ett år.

Fra Årsmøtemiddagen hvor Hjort stod på menyen.

Kvelden ble avsluttet med en felles middag for Hordaland og Rogaland og ett underholdningsinnslag ved Mugge fra duoen Bugge og Mugge fra Finnøy.

Så var det utdeling av Hederstegn for 30 og 15 års medlemskap hvor deretter kvelden ble avsluttet med et stort lotteri med fine premier fra leverandørene på Årsmøtet.