Glamat 2018

Under Glamat 2018  vil Taxiholdeplassen ved Romsøegården være helt stengt fra kl. 06:00 – 17:00.  Fra kl. 17:00 vil vi kunne bruke Romsøegården og etter avtale med Politiet vil Kiellandshagen og Olav V gate. Olav V gate kan kun brukes til venteplass når Politiet gir tillatelse. Det vil være vakter som hjelper til med trafikkavviklingen, så følg vaktenes anvisninger så går alt så mye bedre. HUSK DET ER IKKE LOV Å STÅ I JERNBANEVEIEN. 

HUSK Dere kan også bruke Taxiholdeplassene på Atlantic, Jernbanen og ved Domkirken /Domkirkeplassen inn fra Klubbgata.