Ny oppfordring – Jåttåvågen

Vi anmoder om å ikke vente foran utkjørsler og i sykkelfeltet på Hinna Park. Stavanger parkering vil intensivere håndhevingen. Biler som står i sykkelfelt eller sperrer avkjørselen vil få bot umiddelbart.

Håper at denne anmodningen følges, slik at vi får beholde disse plassene.